UITGAVE Kerkbode


nummer

39

datum

24-OKT-2003THEMA
De Heilige Geest vlgnr 3

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for LeesroosterLeesrooster
Search document IconText Icon - lezen - Bijbelleesrooster
Maandag: Psalm 13 1 Voor de koorleider. Een psalm van David. (13-2) Hoelang, Here? Zult Gij mij voortdurend vergeten? Hoelang zult Gij uw aangezicht voor mij verbergen? 2 Hoelang zal ik...
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document IconText Icon - lezen - Vervuld met de Geest
Toen ik vanuit mijn eerste gemeente Franeker in West-Friesland rond preekte zag ik er altijd wel een paar. Als ik vanuit mijn huidige gemeente Buitenpost in (Noord-)Oost-Friesland rondpreek zie i...
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - De buren in Groot-BrittanniŽ (een facet van het werk van deputaten BBK)
Aan de overkant van de Noordzee liggen Engeland, Wales en Schotland. Met Noord-Ierland samen vormen deze landen het verenigd koninkrijk Groot-BrittanniŽ. Hier heeft de Reformatie grote invloed gehad. De Gereformeerde Kerken in Nederland hebben daar familie, zusterkerken. De familieband wordt onderhouden door de deputaten voor buitenlandse betrekkingen. In dit artikel informatie over onze Britse zusterkerken. ......
Search document IconText Icon - lezen - De Geest van God in het Nieuwe Testament
I De Geest en Jezus Het allereerste wat we merken van de vervulling van de belofte van de Geest in het Nieuwe Testament is in het leven van Jezus. Jezus’ leven op aarde staat vanaf het...
Search document IconText Icon - lezen - Gemeenteschets over ‘de heilige Geest en zijn werk in de gemeente’.
Na het lezen van het eerste artikel in de kerkbode over ‘Persoon en werk van de Heilige Geest’ maakte een broeder uit Leek me attent op een gemeenteschets die door hen is gemaakt.......
Search document Icon - lezen - Laten we ons samen klein maken voor de Here Ds. A. van der Sloot 25 jaar predikant
Op 15 oktober jl. was het 25 jaar geleden dat Anne van der Sloot als predikant bevestigd werd te Pernis. Daarna volgden Vollenhove-Kadoelen (1982), Drachten-Noord (1988) en Bedum (2001). Uit de terugblik die ds. Van der Sloot op die jaren werpt, blijkt dat niet alleen de kerk, maar ook hijzelf veranderd is.......
Search document IconText Icon - lezen - Vruchten van de Geest
De Geest verandert mensen (Bijbelstudies over de vruchten van het geloof) 1e druk, paperback Auteur: Ds. D. Grutter ISBN: 90 5560253 1 Verkoopprijs € 9,90 Uitgeverij De Vuurbaak 2003......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Ik ben katholiek
Tussen het jubileum van de paus (hij heeft het gehaald) en de herdenking van de Hervormingsdag liggen 14 dagen. Aanleiding genoeg om (kort) na te denken over het katholieke geloof. Nog steeds duidt wie lid is van de roomse kerk zich zo aan: ik ben katholiek. En nog steeds doen protestantse kerken belijdenis van hun geloof met de toevoeging van Luther aan de apostolische geloofsbelijdenis: ik geloof in de katholieke, dat is: de christelijke kerk. Kun je dat woord katholiek gebruiken als protesta......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Oproep aan predikanten en preekvoorzieners: wijzigingen doorgeven!
Zoals eerder vermeld werkt de Kerkbode nu met een geautomatiseerd systeem voor het preekrooster. Dit betekent o.a. dat een dominee niet op twee plaatsen tegelijkertijd ingevoerd kan worden. Nu bl...
Banned Icon
Najaarsvergadering Roden - Kring Groningen-West houdt op D.V. 13 november 2003 de najaarskringvergadering. Plaats: Geref. Kerk “De Open Hof”, Groene Zoom 1, Roden. Aanvang: 19.45 u...
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Jubileumuitvoering Gereformeerd Gemengd Zangkoor
Ureterp - Op vrijdag 14 november a.s. hoopt het Gereformeerd Gemengd Zangkoor het 60-jarig jubileum te vieren. Bij die gelegenheid wordt op genoemde datum een uitvoering gegeven. Medewerking word...
Search document Icon - lezen - Koffieochtend
Schildwolde - Op donderdag 6 november a.s. is er een koffieochtend in ’t Schienvat achter de Geref.Kerk vrijgemaakt, Hoofdweg 32 te Schildwolde. De koffieochtend is van 09:15 u...
Search document Icon - lezen - Panfluitiste Noortje van Middelkoop geeft concert met Harm Hoeve
Staphorst - Op vrijdag 14 november geeft de bekende panfluitiste Noortje van Middelkoop een concert in de Gereformeerde Kerk aan de Churchchillaan te Staphorst. Ze wordt op orgel begeleid...
Search document Icon - lezen - Samen zingen met……Familie de Rooij.
Assen -Als de Here het wil gaan we zondag 9 november weer samen zingen. Deze keer met de familie de Rooij. De familie de Rooij zal een viertal eigen nummers zingen en daarnaast is er natuu...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Kerkdienst van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Sauwerd in teken van Dankdag woensdag 5 november, radio 747AM, 20.00 uur.
In veel kerken wordt op 5 november de Dankdag voor gewas en arbeid gevierd. Dan wordt God gedankt voor wat Hij geeft. Het land bracht oogst op en onze handen en hoofden hebben kunnen werken. I...
Search document Icon - lezen - Kerkdienst vanuit Rovno, OekraÔne op TV, 2 november 2003
Tot 1991 was de OekraÔne een deelrepubliek van de Sovjet-Unie. Na de onafhankelijkheid hoopte men op verbetering, maar helaas zijn er nog steeds grote economische problemen. Vanuit de Gereformeer...