UITGAVE Kerkbode


nummer

12

datum

25-MRT-2005THEMA
Samen kerk zijn vlgnr 4

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - Boekbesprekingen - J.H. Kuiper
Zal ik trouwen? De belangrijkste beslissingen in je leven neem je zonder dat je terug kunt vallen op een direct gebod van God. Dat wil niet zeggen dat het daarom buiten Hem om gaat. In dit boekje...
Search document Icon - lezen - Groeten uit Dehra Dun (8) - Saskia Houtman
Saskia Houtman woont met haar man Piet en de kinderen Tabita en Ludger in India. Piet geeft o.a. les aan de theologische school (PTS). Maar er wordt niet alleen lesgegeven en gevolgd. Net als in Nederland is er ook tijd voor ontspanning. En wat is er dan leuker als een sportdag met na afloop een maaltijd. Onderstaande nieuwsbrief laat zien dat het gezin Houtman enthousiast meedeed met de activiteiten. ......
Search document Icon - lezen - Meditatie over MatteŁs 16:25 (lezen MatteŁs 16:21-27) - Matthijs Haak
Ieder die zijn leven zal willen behouden zal het verliezen; maar ieder die zijn leven verloren heeft om Mijnentwil die zal het vinden. ......
Search document Icon - lezen - Openbaren - T.E. Berde
Er is veel te doen over het liedboek. Mensen stappen erom de kerk uit. Broeders en zusters houden zich stil als een lied uit het liedboek wordt opgegeven. Het is voor een deel te begrijpen. In ee...
Search document Icon - lezen - Reacties op Synode werk (t) - A.H. Driest
Er zijn naar aanleiding van de artikelen over Synode werkt(t) 2 een aantal reacties binnengekomen, waarvan we hieronder een tweetal gedeeltelijk doorgeven.......
Search document Icon - lezen - Synode werk (t) - 4 - A.H. Driest
Studiefinanciering naar art. 19 K.O. Dit deputaatschap heeft mogelijk het minste van alle deputaatschappen te doen gehad. Deputaten studiefinanciering schrijven: Deputaten zijn in de afge...
Search document Icon - lezen - Tussen gereformeerd en charismatisch (4) - Matthijs Haak
Inleiding In een drietal bijdrages kwamen verkenningen aan de orde op het terrein gereformeerd - charismatisch. Daarin nam The Candlestand Statement (CS) de meeste plek in. In dit laatste artikel breng ik mijn analyse over dit onderwerp naar voren en doe ik een voorstel om hierin verder te komen.1 ......
Search document Icon - lezen - Zingen en dansen tot eer van God De kinder- en tienergroepen van Choose Right - Nelleke Kemps-Stam
Onlangs lieten we u kennis maken met het verschijnsel ‘jeugdkerk’. Een interkerkelijk evangelisatieproject door jongeren voor jongeren. Maar wie denkt dat de vrijgemaakte jeugd niet ‘uit zijn dak’ gaat als het om God gaat, heeft het mis. Zo zijn uit de vrijg. kerk van Zeewolde vier zang- en dansgroepen ontstaan met de naam Choose Right. De kinderen, variŽrend in de leeftijd van 6 t/m 18 jaar laten zien dat geloven niet saai hoeft te zijn. Op zaterdag 26 maart a.s. treden de tienergroepen op in d......
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - Belijdenis doen - J.P. van der Wal
Over een paar maand is het weer zover. Dan doen (gelukkig!) weer veel jongeren belijdenis van hun geloof. In het blad Confessioneel schrijft dr. W. Verboom over de oorsprong en de betekenis van de openbare geloofsbelijdenis. In het eerste artikel, hieronder weergegeven, schrijft hij over de wortels van de belijdenis in de vroege kerk en in de kerk ten tijde van de Reformatie. Bij leven en welzijn de volgende keer z’n tweede artikel. ......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Amerika, het land van de belofte? - J.H. Kuiper
Evangelische invloed Veel christenen uit Nederland kijken met verlangen en verwachting naar wat er in Amerika gebeurt. We denken dan aan de Verenigde Staten van Amerika, een natie die zo g...
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Samenkomsten Schiermonnikoog
De commissie heet u ook dit jaar van harte welkom in de samenkomsten die, D.V. weer zullen worden gehouden in "Het Dorpshuis", Torenstraat 18A te Schiermonnikoog. Wij verzoeken hen die in groepsv...
Search document Icon - lezen -
Beroepen te Hooghalen i.c.m. Beilen – ds. M.O. ten Brink te Lutten Beroepbaar gesteld Door de Vrye Gereformeerde Kerke in Zuid-Afrika: kandidaat A.G. Hagg, Lawsonlaan 1334,...
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Gereformeerd Gemengd Koor :Menorah.
Groningen - Het koor Menorah zal D.V. 29 oktober 2005 een concert geven, waarin werken van o.a. Edward Elgar en Herbert Howells zullen worden uitgevoerd. Onder de deskundige leiding van Er...
Search document Icon - lezen - Kinderkleding en speelgoedbeurs
Hoogkerk - Op zaterdag 2 april bent u van harte welkom op de kinderkleding- en speelgoedbeurs in Hoogkerk. De opbrengst is voor het Projekt ‘Badhuis Munkache’ in de OekraÔne. Een...
Search document Icon - lezen - Koffieochtend
Ureterp - Wanneer : DV 6 april 2005 Waar : Geref. Kerk Vrijgem., De Feart 85 Spreker : Ds. Ton de Ruiter, evangelisatiepredikant te Enkhuizen Onderwerp :...
Search document Icon - lezen - Oranje- en Bevrijdingsavond
Groningen – In de maand april is het 60 jaar geleden dat wij hier in het Noorden door de Canadezen en de Polen werden bevrijd. Bovendien is het op 30 april 25 jaar geleden dat Koningin...
Search document Icon - lezen - Paasconcert in Jacobuskerk
Zeerijp - Op zaterdag 26 maart geeft het Gereformeerd Gemengd Koor "Deo Dicatus" uit Kantens o.l.v. Bert Veening een concert. Aanvang 20.00 uur. Het programma bestaat in hoofdlijnen...
Search document Icon - lezen - Paassamenzang
Hoogkerk - Op D.V.Tweede Paasdag, s'morgens om 10.00 uur is er weer een Paassamenzangin de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. U/jij bent hier van harte voor uitgenodigd. Wij willen weer met z...
Search document Icon - lezen - Paaszangavond
Smilde – Op zondagavond 27 maart, aanvang 19.30 uur zal er een Paaszangavond worden gehouden, in de Geref. Vrijgem. Kerk De Zaaier, Bonkelaar 2. Met medewerking van: Cantate Domi...
Search document Icon - lezen - Uitnodiging kringvergadering Uithuizen e.o.
Middelstum - Op 6 april 2005 zal er D.V. een lezingvergadering gehouden worden. Dhr. J. de Boer zal spreken over het werk van de Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn. Aanvang: 19.4...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Donkere stad
Persoonlijke herinneringen aan de bevrijding van Groningen......
Search document Icon - lezen - Kerkdienst Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Amstelveen.
Op D.V. 27 maart (Eerste Paasdag) wordt via de televisie een kerkdienst uitgezonden van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Amstelveen. De tvdienst wordt verzorgd door de Stadshartkerk in Amstel...
Search document Icon - lezen - Onderwijs TU beoordeeld door overheidscommissie
mededelingen n.a.v. de vergadering van het Curatorium van de TU Kampen d.d. 10 februari 2005. ......
Search document Icon - lezen - Zomer 1945. Feest en onrust in Groningen
Bij Profiel verschijnt 19 maart het boek ‘Zomer 1945. Feest en onrust in Groningen’. De auteur van het boek is Bart Kousman. Hij vertelt een ander verhaal over de bevrijding dan de meeste kenne...