UITGAVE Kerkbode


nummer

22

datum

2-JUN-2006THEMA
Heilige Geest: Gave en Gever vlgnr 1

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for VoorwoordVoorwoord
Search document Icon - lezen - Heilige Geest: Gave en Gever - A.H. Driest/J.M. Haak
Onder dit thema willen we in de maand juni op verschillende manieren bezig zijn. Onder redactie van ds. Driest zal in een aantal stukjes naar voren komen het onderwerp de gaven van de Heilige...
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document Icon - lezen - Romeinen 8:9: de Heilige Geest als Inwoner - Matthijs Haak
Zondag vieren we Pinksterfeest. We vieren dat de Heilige Geest met kracht en volheid op deze aarde is uitgegoten.......
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - De eer van God de Heilige Geest - S. de Vries
Wie op het kerkelijk erf de discussies over het werk van God de Heilige Geest volgt, bekruipt zo nu en dan een gevoel van machteloosheid. Zo vergaat het mij tenminste. Of we het nu leuk vinden of niet, charismatischen en gereformeerden blijken maar moeizaam door een deur te kunnen.......
Search document Icon - lezen - Jaarverslag classicaal deputaatschap Studentenpredikant
Sinds 1 juli 2003 heeft Groningen een studentenpredikant. Deze functie wordt ingevuld door ds. T.S. Huttenga. De studentenpredikant (SP) wordt ondersteund en begeleid door een daarvoor opgericht deputaatschap. Het deputaatschap bestaat uit zeven leden, twee studenten en vijf anderen. Hieronder volgt een korte samenvatting van het werk dat het afgelopen jaar is verricht. ......
Search document Icon - lezen - Stromen van levend water (1) - Matthijs Haak
Is het in uw leven al Pinksteren geworden? Goed, je gaat naar de kerk. Maar kent u ook de zalving met de Geest zodat u in staat wordt gesteld om goede werken te gaan doen? Kreeg u één of meerdere gaven van Geest die u met blijdschap inzet tot opbouw van het lichaam van Christus? U gelooft in uw Verlosser Jezus Christus. Maar ontving u ook de Heilige Geest zodat u ook volop met en voor Hem leeft? ......
Search document Icon - lezen - Werkgroep asielzoekers Helpman - Nelleke Kemps-Stam
Sinds 2000 worden uitgeprocedeerde vluchtelingen die niet terug kunnen naar het land van herkomst, op straat gezet. De gemeente Groningen was de eerste die via ‘Stichting Noodopvang’ onderdak aan deze groepering bood.......
Search document Icon - lezen -
Activiteitenagenda donderdag 1 juni Haren, Pinksterzang- en muziekavond van de zml-school ‘De Steiger’, Ontmoetingskerk - 19.30 uur vrijdag 2 juni Frieschepalen, Songs from Irelan...
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - Gereformeerd en charismatisch - J.P. van der Wal
In het kerkblad voor Overijssel, Gelderland, etc. schreef ds. H.J. Messelink een vrij uitvoerig artikel over een onderwerp dat op dit moment breed de aandacht heeft: Gereformeerd en charismatisch. Hij heeft een drietal aanleidingen voor zijn artikel: het onlangs gehouden congres aan de TU in Kampen over het werk van de Heilige Geest; 2. een interview met prof. J.W. Maris, die uitgesproken kritisch is t.a.v. de charismatische beweging; en 3. een boek van ds. Ph. Troost over deze materie.......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Afgewezen appèl - Jan Kuiper
Het was al even bekend uit de synodeverslagen in Reformanda. Maar het is vorige week bevestigd toen het antwoord van de synode van de Gereformeerde kerken (hersteld), ook bekend als de ‘nieuw vrijgemaakten’, gepubliceerd werd in Reformanda. Onze synode had een dringend appèl op hen uitgebracht, om in gesprek te gaan over de geschilpunten. Dit is afgewezen. In dit artikel gaat het om twee dingen naar aanleiding daarvan. Het eerste punt is de gang van zaken; het tweede punt is de grootste inhoudel......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Zendtijd voor kerken
Alom klinkt het woord Zaterdag 3 juni (Ned.1, 12.00 - 12.25 uur) kunt u kijken en luisteren naar samenzang vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Enschede. De liederen worden afgewisseld...
Search document Icon - lezen -
Beroepen Enschede-Oost en Sint-Jansklooster-Kadoelen - A. Krijgsheld te Delfzijl Afscheid Amersfoort-Nieuwland - 4 juni - 15.00 uur (Martinuskerk) ds. J.R.Geersing, wege...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Classis Grootegast
De voorlopige agenda van de vergadering op 22 juni 2006 in de Gereformeerde kerk te Niezijl. aanvang: 19.30 uur......
Search document Icon - lezen - Classis Stadskanaal
Kort verslag van de classis die bijeenkwam op donderdag 18 mei 2006.......
Search document Icon - lezen - Classis Warffum
Voorlopige agenda van de vergadering op 15 juni 2006 te Ulrum , aanvang 19.30 uur......
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Jubileumconcert Sander van Marion
Farmsum - Jubilerend organist Sander van Marion viert dit jaar zijn Gouden Jubileum als toonkunstenaar met meer dan 50 concerten in alle provincies van Nederland. en geeft een improvisatie...
Search document Icon - lezen - Slotavond toerustingsavonden
Assen Kloosterveen - aan de hand van het boek 'Dit is mijn passie' vindt op woensdag 14 juni 2006 een slotavond plaats met als thema: Heer, U bent mijn doel! door Aad Kamsteeg Ied...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - ‘Over de grens’
Nadenken over uitzending naar het buitenland......
Search document Icon - lezen - Arabischtalige dienst in Rotterdam
Op zondag 11 juni organiseert de kerkenraad van Rotterdam-Stad een Arabischtalige kerkdienst in het kerkgebouw aan de Kuipersstraat. In deze dienst, die om 13.00 uur begint, zal voorgaan ds. M.de...
Search document Icon - lezen - Bereidheidscongres 2006
Voor de 4e keer organiseert GemeenteNproject een groot congres voor jongvolwassenen, ambtsdragers en andere gemeenteleden. Van D.V. 21 t/m 25 september 2006 komen op camping/congrescentrum de Betteld in Zelhem honderden jonge mensen en ambtsdragers bij elkaar om een aantal dagen aan het werk te gaan rondom het thema: Genade. Cadeau dat je leven verandert!......
Search document Icon - lezen - Kringleiderstraining Emmaüs
Drachten / Winsum (Gn) - In veel gemeentes komt oog voor het missionaire karakter van de kerk. Een aantal vragen komt dan meestal naar boven en worden meer urgent: Hoe komen we in goed ges...
Search document Icon - lezen - Samenkomsten Ameland
Laatste oproep voor het hoogseizoen om voorgangers (predikanten of preeklezers) voor de samenkomsten op de zondagen 9, 16, 23, 30 juli en 6, 13, 20 en 27 augustus. Graag voor 9 juni 2006 reactie...
Search document Icon - lezen -
Bijna iedereen in Nederland weet waar Uruzgan voor staat. Een gebied in Zuid-Afghanistan, waar Nederlandse militairen naar toe gaan. Er is lang over gesteggeld in de politiek, maar de eerste mili...