UITGAVE Kerkbode


nummer

1

datum

8-JAN-2010THEMA
Ouders en (volwassen) kinderen vlgnr

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for VoorwoordVoorwoord
Search document Icon - lezen - Thema: ouders en (volwassen) kinderen - A.J. Balk
In dit nummer gaat het over de meest hechte relaties die er tussen mensen zijn, die tussen ouders en kinderen. We hebben er allemaal mee te maken. Niet iedereen krijgt kinderen, maar iedereen hee...
Hide details for ActiviteitenActiviteiten
Search document Icon - lezen - Nieuwjaarsconcert
Op zaterdag 23 januari 2010 zal er een bijzonder mooi Nieuwjaarsconcert plaatsvinden in de Nicolaļ Kerk te Appingedam. Hieraan werken mee: De bekende panfluitiste Noortje van Middelkoop, Harm Hoeve op orgel en piano en het Christelijk Mannenkoor Beilen onder leiding van dirigent Johan Rodenhuis en begeleidster Ruth Pos (organiste en pianiste).......
Search document Icon - lezen - Traditioneel nieuwjaarsconcert
Ook dit jaar organiseert de orgelcommissie van de Kruiskerk in Haulerwijk het traditionele nieuwjaarsconcert en wel op zaterdag 9 januari a.s. Opnieuw was organist Evert Spriensma uitgenodigd, maar deze moest zich afmelden wegens omstandigheden. De honneurs worden daarom dit jaar waargenomen door Arian van der Mark.......
Hide details for AgendaAgenda
Search document Icon - lezen -
Vrijdag 8 januari Zuidwolde, Filmavond: in relatie met de tentoonstelling ‘Post uit de vergetelheid’ wordt de film ‘La vita č bella’ vertoond, Ontmoetingskerk, Hoofdstraat 149 - 19.45 uur Zat...
Hide details for ColumnColumn
Search document Icon - lezen - Zuchten en fluiten
Ook in de Adventstijd viel het mij op dat er heel wat gezucht wordt. Geklaagd over dingen waar men zwaar ontevreden over is in het kerkelijk leven. En er wordt gepiekerd hoe je dat oplost. Ik wee...
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Eenzaam - J.H. Kuiper
De koningin heeft het wel geweten, met haar kersttoespraak. Zij wees op het holle van digitaal contact. Mensen zijn daar druk mee bezig. Soms zijn ze 24 uur per dag online. Maar is er ook sprake van echt contact? Of leidt al dat getwitter daar alleen maar van af? Toen ze uitgesproken was, kwam er een storm van protest, van mensen die aantonen dat ze juist door die digitale contacten in echt contact komen met anderen. Dat dit helpt. Het is leuk om je berichtjes in te toetsen en even te weten wat......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Jubileum
Op 6 januari 2010 was dr. E.A. de Boer vijfentwintig jaar predikant. Standplaatsen: Amsterdam Zuid/West (1985), Pretoria (Zuid-Afrika, 1990) en Kralingseveer/Krimpen aan de IJssel (1993), Zeist (...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Classis Drachten
Voorlopige agenda voor de vergadering van de classis Drachten te houden op D.V. woensdag 20 januari 2010 in het ‘Ichtus Hūs’, Burmanialaan 100 te Drachten. Aanvang: 19.30 uur.......
Search document Icon - lezen - Classis Leeuwarden
Voorlopige agenda van de vergadering van de classis Leeuwarden, te houden D.V. woensdag 20 januari 2010, aanvang 20.00 uur, in ‘De Morgenster’, Vrijheidsplein 1, Leeuwarden.......
Search document Icon - lezen - Classis Warffum
Kort verslag van de op 9 december 2009 te Middelstum gehouden vergadering van de classis Warffum.......
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Cursus Bijbellezen (OT) in Assen-Kloosterveen
In het nieuwe kerkgebouw in Assen-Kloosterveen wordt vanaf woensdag 27 januari 2010 de cursus ‘Bijbellezen - Oude Testament’ gegeven. Het gaat om een cursus waarin in 10 stappen het hele Oude Testament wordt doorgelopen. De cursusavonden zijn om de 2 of 3 weken, zodat de cursisten tussentijds de bijbelgedeelten kunnen lezen die aangegeven zijn op het bij de cursus horende bijbelleesrooster.......
Hide details for MeditatieMeditatie
Search document Icon - lezen - …, en hij zal ervoor zorgen dat ouders zich verzoenen met hun kinderen en kinderen zich verzoenen met hun ouders. Maleachi 3 vers 24a - A.J. Balk
Het laatste vers van het Oude Testament gaat over verzoening tussen ouders en kinderen. Daaruit kunnen we iets concluderen van de grote plaats die deze bijzondere relatie tussen mensen heeft in d...
Hide details for Overig freelanceOverig freelance
Search document Icon - lezen - Vooruit - N. Kemps-Stam
...
Hide details for Thema-artikelenThema-artikelen
Search document IconText Icon - lezen - Loyaliteit: levenslang verbonden - A. van Eijsden
Een paar weken geleden zag ik tijdens het televisieprogramma ‘Netwerk’ een onderwerp waarin de interviewer aan mensen vroeg wat Kerst voor hen betekende. Voor de meesten stond de ontmoeting met familie bovenaan, gevolgd door gezelligheid en lekker eten. Als christenen vieren we met Kerst de geboorte van Christus. Maar Kerst lijkt bij uitstek ook het feest waarop we gericht zijn op familie en vrienden; kortom op mensen met wie we ons verbonden voelen. Als mens zijn we verbonden met anderen. De ve......
Search document IconText Icon - lezen - Wie is je vader, wie is je moeder? - A.J. Balk
Misschien kijkt u wel eens naar het televisieprogramma ‘Rayman is laat’. Dat is een programma van de cabaretier Jurgen Rayman. Een van de onderdelen van zijn show is ‘tante Es ontvangt’. Tante Es is een typetje dat Rayman speelt. Het is een afschuwelijke tante, altijd even opgewonden. Ze komt luidruchtig de zaal binnen, deelt links en rechts klapzoenen uit en stelt dan de gast voor met wie zij een vertrouwelijk gesprek gaat voeren. Die gast is altijd een bekende Nederlander. Ze geeft hem of haar......
Hide details for Van de synodeVan de synode
Search document Icon - lezen - Nam de Generale Synode van Zwolle Zuid de juiste besluiten? N.a.v. de verschijning van de Acta van de GS Zwolle Zuid
Uitgekomen: de Acta Generale Synode Zwolle-Zuid 2009 GKV. Een heel boekwerk. Met daarin de besluiten van de laatst gehouden Generale Synode van de vrijgemaakt Gereformeerde kerken. Destijds werd ook vanuit verontruste kringen verslag gedaan van hun bevindingen tijdens deze synode. Daarvoor hadden ze een website in de lucht onder de naam www.synodezwollezuid.nl. Vanuit diezelfde kring werd ook een folder uitgebracht waarin in een 12-tal punten ernstige bezwaren tegen diverse synode-uitspraken wer......