UITGAVE Kerkbode


nummer

30

datum

6-AUG-2004
inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - DE GROETEN UIT DEHRA DUN - Saskia Houtman
Familie en kennissen van de fam. Houtman wisten het al: Saskia kan heel onderhoudend vertellen over hun belevenissen in India. Wat een doorsnee Hollands gezin met twee kleine kinderen allemaal tegenkomt in een vreemd land, willen wij ook u niet onthouden. In de volgende nieuwsbrief beschrijft Saskia hoe zij met haar man en de kinderen Tabita en Ludger naar India reist en over de hartelijke ontvangst die ze daar wacht. ......
Search document Icon - lezen - Dieper dan mijn diepste innerlijk en hoger dan mijn hoogste hoogte . Augustinus van Hippo (354-430) en zijn Belijdenissen - Matthijs Haak
Inleiding Zucht. Het is niet waar. Heb je lekker vakantie en wat krijg je voorgeschoteld: een stukje Augustinus. Waarom toch? De beste man is al lang gestorven. Hij staat ver van mijn bed. Zijn wereld is de mijne niet. De kerk van toen bloeide, die van nu loopt leeg. En zo zijn er nog wel tien dingen. Reden genoeg om je met iets anders bezig te houden. Iets zinniger. En vooral: de actualiteit niet uit het oog te verliezen. Het is allemaal waar. Nu kun je tegenstribbelen en zeggen: ‘Ja, wacht......
Search document Icon - lezen - IN INDIA VOOR DE KLAS - P. Houtman
Vorig jaar vertrok ds. P. Houtman met zijn gezin naar India om les te gaan geven aan de theologische school. Inmiddels zijn ze al weer met verlof naar Nederland geweest en onlangs vertrokken ze opnieuw naar Dehra Dun. Deze keer gaat ds. Houtman werken bij de Emanuel Hospital Association, maar in zijn vrije tijd zal hij nog op het PTS te vinden zijn. Over zijn ervaringen als docent in India schrijft ds. Houtman het volgende verslag. ......
Search document Icon - lezen - Johannes 20:16 Tot leven geroepen - Matthijs Haak
Lezen Johannes 20: 1-16......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen -
Afscheid. Drogeham - Ds.W.L.de Graaff neemt zondag 22 augustus 2004 afscheid van de Geref. Kerk te Drogeham. Dit in verband met vertrek naar de kerk te Middelstum. Ds.de Graaff is vijf ja...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - CLASSIS WARFFUM
OPROEP Namens de samenroepende kerk van Baflo worden de classiskerken opgeroepen voor de op maandag 13 september 2004 te houden classis-vergadering. De vergadering wordt gehouden in de Ge...
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Orgelconcert door Henk de Vries
Stadskanaal – Op 20 augustus a.s. hoopt Henk de Vries een orgelconcert te geven op het van Vulpen orgel in de Kandelaarkerk, Navolaan 28 te Stadskanaal. Aanvang 20.00 uur. Het prog...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - 50-JARIG JUBILEUM JOHANNES CALVIJNSCHOOL
Groningen - Dit gaan we o.a. vieren met een reŁnie voor alle (oud-)leerlingen, (oud-)leerkrachten en (oud-)bestuursleden op zaterdag 11 september a.s. in de school aan de Froukemahe...
Search document Icon - lezen - Kerkdienst Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Zeewolde via de radio zondag 15 augustus, 747AM, 17.02 uur
Op 15 augustus wordt via de radio een kerkdienst uitgezonden van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Zeewolde. Voorganger ds. Jacko Holtland preekt n.a.v. Romeinen 1: 20 over het thema ‘God en...
Search document Icon - lezen - Oproep:
Voor de samenkomsten (GKV) op Terschelling op zondag 5 en 12 september is er nog geen preekvoorziening. Meld u s.v.p. aan als u bereid bent een preek te lezen/houden, zodat ook de...