UITGAVE Kerkbode


nummer

8

datum

15-APR-2011THEMA
M/V in de kerk vlgnr

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for VoorwoordVoorwoord
Search document IconText Icon - lezen - Voorwoord - J.T. Oldenhuis
Wie gaat schrijven over het onderwerp 'M/V in de kerk', begeeft zich op glad ijs. Want het gaat dan al gauw over de vraag of je voor of tegen de ‘vrouw in het ambt’ bent. Op die vraag zal ik ge...
Hide details for ActiviteitenActiviteiten
Search document Icon - lezen -
Concert Patrimonium Op vrijdag 15 april a.s. speelt Christelijk Harmoniegezelschap Patrimonium in de Oosterpoort te Groningen. Het jaarlijkse voorjaarsconcert heeft het zonnige thema: 'Spring is...
Hide details for AgendaAgenda
Search document Icon - lezen -
Zaterdag 16 april Dokkum, Concert door het Lemster Mannenkoor t.b.v. Woord & Daad, Grote of St. Martinuskerk op de Markt - 19.30 uur Uithuizermeeden, Jubileumconcert (50 jaar) Gereformeerde Brass...
Hide details for ColumnColumn
Search document Icon - lezen - Verklaring van attest - W.L. de Graaff
Hou ze maar eens uit elkaar. Belijdenisattestatie, doopattest, gezinsattestatie en reisattestatie. Al dit soort documenten en brieven mag je scharen onder het verzamelbegrip ‘attest’. Dat is ko...
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Rimpels bij de Heidelberger? - J.H. Kuiper
Ooit schreef iemand een boek over de catechismus: de eeuwige jeugd van de Heidelberger. Zo’n vierhonderd jaar na verschijning was dit leerboek van de kerk volgens hem verrassend actueel. De laatste tijd kun je de indruk krijgen dat dit belijdenisgeschrift toch wat rimpels begint te krijgen. Het is bijvoorbeeld niet langer de vanzelfsprekende stof voor catechisatie en prediking. En hier en daar komen er ook vraagtekens bij de inhoud. In dit artikel van beide een voorbeeld.......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen -
Beroepen Zevenbergen: kandidaat S. Greving te Leeuwarden. Jubileum Hardenberg: Op 9 april jl. was prof. dr. J. Douma (1931) vijftig jaar predikant. Bevestiging & Intrede Urk: Op zondag 10 april j...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen -
Oproep classis Assen De Classis Assen vergadert D.V. op 19 mei 2011 in Roden, Kerkgebouw De Open Hof, Groene Zoom 1. Aanvang 19.30 uur. Het moderamen zal bestaan uit ds J.E. Kramer, preses; ds G....
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen -
Open dag boerderij Fraam Op zaterdag 16 april houdt boerderij Fraam Open dag. Belangstellenden zijn welkom van 10.00 – 15.00 uur aan de Fraamweg 6 in Middelstum. Op boerderij Fraam, van Stichtin...
Hide details for Kerk- / werkvloerKerk- / werkvloer
Search document Icon - lezen - MatteŁs Passie, Jezus' lijden dichterbij - A.H. Driest
Straks vergist de solist zich nog. Het was een gedachte die opkwam tijdens een uitvoering van de MatteŁs Passion, Bach’s grootste meesterwerk, dat elk jaar tegen Pasen volle zalen trekt. Dit jaar was het een bijzonder jaar. Op drie plaatsen vond de uitvoering van de MatteŁs plaats in de taal die ons eigen is: het Nederlands. Vandaar de naam MatteŁs Passie in plaats van MatteŁs Passion.......
Hide details for MeditatieMeditatie
Search document Icon - lezen - 'Vandaag nog zul je met mij in het paradijs zijn': het laatste woord van de Koning der Joden - J.T. Oldenhuis
Er staan drie kruisen in de brandende middagzon. Drie mensenlijven schuren zich stuk tegen de paal totdat ze ook van binnen verscheurd zijn. De lucht is gevuld met spot en lachlust. Vlak onder te...
Hide details for Thema-artikelenThema-artikelen
Search document IconText Icon - lezen - Hoe verloopt de discussie? - J.T. Oldenhuis
Het begon in Barneveld. In Barneveld-Voorthuizen waren er besprekingen met de NG Kerk ter plaatse. Daar hoorde men dat sinds 2004 in de NGK de mogelijkheid geopend was om vrouwen toe te laten tot het ambt van ouderling en predikant. Daarover was wel contact geweest met onze kerken; er was door ons ook wel kritiek op het rapport dat aan die beslissing ten grondslag lag. Maar een officiŽle uitspraak van onze kerken bestond niet. Het zou wel nuttig zijn als die er wel kwam, vond Barneveld. Via de c......
Search document IconText Icon - lezen - Waar gaat het over? - J.T. Oldenhuis
In dit artikel wil ik proberen wat voorbeelden te geven van de problemen en vragen waarop we bij het gesprek over m/v in de kerk stuiten. Het zal heel onvolledig zijn. Ik zal ook geen stellingen poneren of meningen beoordelen. Ik wil u een beetje laten ruiken aan de problematiek.......
Search document Icon - lezen - Waar vind ik er iets over? - J.T. Oldenhuis
Ik geef onderstaand een lijstje met titels die ons bij de bestudering verder kunnen helpen.Van elke titel geef ik een korte karakteristiek van de inhoud.......
Hide details for VoetlichtVoetlicht
Search document Icon - lezen - Psalmenproject - S. van Oostrum
In de NCRV-gids van week 11 trof ik onder het kopje nieuws de aankondiging aan van een Psamenproject. Het is een omvangrijk project waarin alle 150 psalmen aan bod komen. Het is op de radio te beluisteren en wel op Radio 5, op zondag van 9.30-10.00 uur. Het project start op zondag 19 juni aanstaande en is tot september elke zondag te beluisteren en daarna elke eerste zondag van de maand. De samensteller is Dirk Luijmes. Hem leg ik het volgende voor, nadat hij enthousiast reageerde op het verzoek......