UITGAVE Kerkbode


nummer

34

datum

13-AUG-2008
inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document Icon - lezen - Voorgeleid - A. Bas
1 Johannes 2 vers1: 'Kinderen, ik schrijf u dit opdat u niet zondigt. Mocht een van u echter toch zondigen, dan hebben wij een pleitbezorger bij de Vader: Jezus Christus, de rechtvaardige.'......
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - Boekbespreking Thuis in Gods huis Over eigentijds gereformeerd zijn - P. Groen
Er is behoefte aan materiaal om te gebruiken in een gemeenteproject, waarin een kerkelijke gemeente één of meer weken lang intensief rondom een thema bezig is. Het thema krijgt dan aandacht in de kerkdiensten en in bijeenkomsten door de week. Vooral in kleine groepen. Materiaal hiervoor is beschikbaar en je hoort regelmatig over gemeenten die een project draaien en vrijwel altijd wordt dat ervaren als leerzaam, verrijkend en samenbindend.......
Search document Icon - lezen - Boekbesprekingen Wat zou er gebeuren als… - E. Leeftink
De vakantie is een tijd om je lekker te ontspannen. Dat kan ook, door je gedachten eens te laten gaan over allerlei onderwerpen. Gewoon een beetje voor je uit denken en dagdromen. ‘Wat zou er gebeuren als…’ is dan een leuke invuloefening voor de ontspannen geest. In mijn vakantie heb ik twee boeken gelezen die ook gaan over ‘wat er zou gebeuren als…’. Twee keer gaat het dan over de bestaande wereld die opeens met een hele grote crisis te maken krijgt.......
Search document Icon - lezen - Toch naar Zuid-Afrika (2) Fragmenten uit het dagboek van een zieke zendeling - N. Kemps-Stam
Vorige week kon u lezen hoe het voornemen van ds. Tjeerd de Boer en zijn vrouw Mieke om naar Zuid-Afrika te vertrekken, veranderde in een ziekenhuisopname. Een knappe chirurg verwijderde een tumor uit de hersenen van de zendeling. In het tweede deel van zijn dagboekfragmenten vertelt ds. De Boer over zijn herstel en de aanloop tot het vertrek naar Pretoria, waar hij en zijn vrouw inmiddels zijn aangekomen.......
Search document Icon - lezen - Zorg voor studenten - T.S. Huttenga
Als er één groep is die weinig zorg nodig lijkt te hebben, dan zijn het de studenten. Ze zijn intelligent, kunnen prima hun woordje doen en kunnen zich vaak uitstekend redden. Toch hebben zij zorg nodig. Waarom en hoe, daarover schrijf ik in dit artikel.......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Kinderliedjes - J.H. Kuiper
Sinds de synode van Zuidhorn kan het: kinderliedjes in de kerk zingen. In twee ronden (een derde volgt nog) zijn liederen vrijgegeven die ook voor kinderen begrijpelijk zijn. Vaak gaat het om het nazingen van de geschiedenis van het heil. Erachter ligt een discussie op de synode van Zuidhorn of dat mogelijk is: gaat het in veel van die liedjes niet om een actualiseren van de geschiedenis van het heil, een present stellen van wat toen gebeurd is?......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Bericht voor de Preekvoorziening
Classis Groningen Hoogkerk - Ds. S.M. Alserda laat bij dezen alle preekvoorzieners/-sters weten, dat afspraken voor het jaar 2009 met hem gemaakt kunnen worden op maandag 8 septemb...
Search document Icon - lezen -
Bevestiging & Intrede Enschede-Noord - Op zondag 24 augustus is om 9.30 uur in de Noorderkerk de bevestiging en intrede van ds. G.F. Overweg uit Schildwolde. Nieuw adres: Ribbelerbri...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Oproep classis Drachten
Hierbij worden de classiskerken namens de Raad van de Gereformeerde Kerk te Ureterp opgeroepen voor een vergade­ring van de classis Drachten, die D.V. zal worden gehouden op woensdag 1 oktober a.s. in het ‘Ichtus Hûs’, Burmanialaan 100 te Drachten, aanvang 19.30 uur.......
Search document Icon - lezen - Oproep classis Warffum
Namens de samenroepende kerk van Ulrum worden de classiskerken opgeroepen voor de op maandag 15 september a.s. te houden classisvergadering in de Gereformeerde Kerk te Ulrum, Asingastraat 43, aanvang 19.30 uur.......
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Cantate Domino Gereformeerd Gemengd Koor
Ten Boer - M.i.v. het nieuwe seizoen zijn we op zoek naar nieuwe leden, alle stemmen zijn welkom. We repeteren elke woensdag van 20.00-22.00 uur in ons kerkgebouw aan de Vijverweide 20.......
Search document Icon - lezen - Motortoertocht Kornhorn
Kornhorn - Traditiegetrouw hopen we ook dit jaar weer een motortoertocht te organiseren en wel op zaterdag 13 september.......
Search document Icon - lezen - Open repetitie
Kantens - Afgelopen maand (augustus) is een groepje van twaalf enthousiaste zangers en zangeressen gestart met het nieuwe Vocaal Ensemble Het Hoogeland. Het ensemble staat onder leiding van dirigent Edwin Velvis die zelf onder meer zong bij mannenensemble The Gents en het Roder Jongenskoor.......
Search document Icon - lezen - Orgelconcert
Hoogeveen - Op zaterdag 30 augustus geeft de bekende organist Arian van der Mark opnieuw een orgelconcert op het prachtige Steendam-orgel in ‘De Opgang’, om 20.00 uur.......
Search document Icon - lezen -
Activiteitenagenda......
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Graag in gesprek zijn en/of in gesprek gaan met mensen die anders in het leven staan dan jijzelf. Omdat ze heel anders of niet geloven in God.
Aduard - De DTeg gesprekscursus ‘Graag in gesprek’ wordt op de donderdagavonden 11 en 25 september en 9 oktober a.s. in de regio ‘Noord’ georganiseerd in de Gereformeerde Kerk, Kloosterstraat 17.......
Search document Icon - lezen - Stichting Bibliotheekfonds van de Theologische Universiteit te Kampen
Hieronder een overzicht van de bijdragen over 2006 en 2007 per provincie.......
Search document Icon - lezen - Zendtijd voor Kerken
Amersfoort-Centrum - Op D.V. zondag 31 augustus a.s. wordt om 17.02 uur op Radio 5 een kerkdienst uitgezonden van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) ‘De Kandelaar’.......