UITGAVE Kerkbode










nummer

10

datum

11-MRT-2005



THEMA
Samen kerk zijn vlgnr 2

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnement



inhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - Nogmaals 1 KorintiŽrs 7 - H. Pathuis/P.L. Voorberg
Naar aanleiding van het rapport van Deputaten Huwelijk en Echtscheiding voor de Generale Synode Amersfoort-Centrum 2005 In de kerkbode van de vorige week hebben we de argumenten besproken van Deputaten Huwelijk en Echtscheiding (DHE), die hen reden geven om te zeggen dat de kerk van nu, in het verlengde van het schrijven van Paulus in 1 KorintiŽrs 7, vergelijkbare uitspraken kan doen. Zoals Paulus aanvulling heeft gegeven op het onderwijs van Christus in de Bergrede, zou de kerk vandaag ook ech......
Search document Icon - lezen - Op weg naar een echte Gezangenbundel - T.S. Huttenga
Waarheen? De synode van Amersfoort nadert met rasse schreden. Daar zal het ook weer over de gezangen gaan. Waar gaat het met die gezangen naartoe? Hoe groot wordt de nieuwe bundel? Krijgen we wel een eigen bundel of stappen we in bij ‘Liedboek 2000?’ Wat gebeurt er met de gezangen, die worden vrijgegeven in Amersfoort? Duidelijke vragen en er zijn er vast nog wel meer. ......
Search document Icon - lezen - Orgel spelen geeft levensgeluk Frans Hoogland neemt afscheid als kerkorganist - Nelleke Kemps-Stam
Op zondag 24 februari nam Frans Hoogland (71) voor het laatst plaats achter het orgel van de Morgensterkerk in Leeuwarden. Al sinds 1956 diende hij de GKV van de Friese hoofdstad met zijn orgelspel. Het is genoeg geweest, vindt hij. De reislustige Frans zal zijn weg wel weer vinden. Maar wij laten hem niet gaan zonder hem nog een keer in het zonnetje te zetten. ......
Search document Icon - lezen - Synode werk (t) 2 - A.H. Driest
Diaconale Zaken. Nieuw elan en bevlogenheid bij veel diaconieŽn in de laatste tientallen jaren, sterk gestimuleerd van de kant van de Theologische Universiteit, het blad Dienst en het diaconaal s...
Search document Icon - lezen - Tussen gereformeerd en charismatisch (2): The Candlestand Statement - Matthijs Haak
Inleiding Vorige keer is een begin gemaakt met de verkenning van het terrein gereformeerd - charismatisch. Na een paar inleidende opmerkingen over het onderwerp kwamen aan de orde: een typering van het charismatische, charismatische vernieuwing in een gereformeerde kerk en reacties daarop. Zo werd in beeld gebracht welke aspecten bij dit onderwerp aan de orde (kunnen) komen. In de volgende twee artikelen wil ik ingaan op The Candlestand Statement (CS). Ik doe daarin verslag van mijn leeservaring......
Search document Icon - lezen - Wie regelt wat ? - T.E. Berde
Een dominee van elders. Verfrissend. Verandering van spijs doet eten. Tegelijk: is de dominee goed geÔnformeerd over wat hij moet weten over de gang van zaken in de dienst? Heeft de dominee zijn...
Search document Icon - lezen - Wij kennen God door de schepping en onderhouding van de wereld (art. 2 NGB) Was mij, dan ben ik witter dan sneeuw (psalm 51:9b) - Matthijs Haak
De wereld werd vorige week betoverd. Zo lijkt het wel als het sneeuwt. Alles blijft hetzelfde maar het ziet er zo anders uit. Sneeuw is ook zo subtiel. Regen hoor je vallen en tikt tegen de ruite...
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - De synode en de eenheid - J.H. Kuiper
Zaterdag is het zover. De generale synode van Amersfoort-West begint zijn vergaderingen. Veel gebeurt er nog niet; de afgevaardigden kiezen samen een moderamen en dan gaan ze weer naar huis, voor een aantal weken. Het moderamen, vier broeders, gaat dan aan het werk om de behandeling van de vele zaken goed voor te bereiden. Nog meer toegespitst dan het in het werk van de deputaten voor de voorbereiding van de volgende synode kon. In dit artikeltje gaat het niet zozeer inhoudelijk over een bepaal......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen -
Bedankt voor Amersfoort-Emiclaer en ’t Harde - J.B. Wilmink te Axel (missionair predikant te Gent, BelgiŽ) Beroepen te Apeldoorn-Zuid - A.M. de Hullu te Bunschoten-Oost...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - CLASSIS WARFFUM
Voorlopige agenda van de op 16 maart 2005 te Leens te houden vergadering Aanvang 19.00 uur ......
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Cursus: Waarom gereformeerd ?
Bedum - Wat betekent het als wij zeggen dat we ‘Gereformeerde Kerk’ zijn? Wat is daarin onopgeefbaar en wat zijn bijzaken? Belangrijke vragen. Goed om daar samen over na te denken. De cu...
Search document Icon - lezen - Jaarvergadering “Dit Koningskind” afd. Drenthe-noord.
Donderdag, 31 maart a.s. hoopt de afd. Drenthe-noord van Dit Koningskind haar jaarvergadering te houden. Deze avond, die gehouden wordt in de Maranathakerk, Nobellaan te Assen, begint om 20.00 uu...
Search document Icon - lezen - Marcuspassie 2005
Uithuizermeeden - In de Bijbel wordt in verschillende bijbelboeken lijden, sterven en begrafenis van Jezus van Nazareth beschreven. Veel componisten hebben deze geschiedenis op grootse wij...
Search document Icon - lezen - Samen zingen met het gezin “de Rietzangers”
Assen - Als de Here het wil gaan we zondag 20 maart weer samen zingen. Deze keer met het gezin “de Rietzangers”. Zij zullen een aantal gospels zingen en daarnaast de samenzang bege...
Search document Icon - lezen - Voorjaarsconcert
Zuidhorn - Zaterdag 16 april ben jij van harte welkom in ‘De Rank’ te Zuidhorn. O.l.v. Aly Mosselaar geven 5 koren en 5 kinderkoren een gezamenlijk concert, m.m.v. o.a. Noortje van Midde...
Search document Icon - lezen - Zelf meezingen met de MarcusPassie
Lijdensverhaal op orgelklanken......
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Kerkdienst vanuit de Gereformeerde Kerk in Voorburg
Radio 747 AMD.V. zondag 13 maart 2005, 17.02 uur ......