UITGAVE Kerkbode


nummer

36

datum

29-SEP-2006THEMA
Over de kerk vlgnr 4

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document IconText Icon - lezen - Aan de kerkenraden en de leden van de Gereformeerde Kerken (v) in Nederland. - W. Wierenga
Bezorgdheid is de reden dat ik mij tot U wend.......
Search document IconText Icon - lezen - Gereformeerd: ‘Sorry’ of ‘Gaaf’. - J.T. Oldenhuis
Er slaat een golf van vernieuwing en verandering over onze kerken. Beleving is een modewoord, voor nieuwe emoties moet plaats worden ingeruimd. Preken moeten er op inspelen. LiturgieŽn moeten zich er bij aanpassen. Liederen moeten in woord en sfeer een nieuwe spiritualiteit scheppen. Goed is wat goed voelt. En er wordt openlijk bij gezegd, dat we vroeger te rationalistisch zijn geweest en te veel op kennis en leerinhouden hebben gehamerd.......
Search document Icon - lezen - Uit de laatste nieuwsbrief - Anneloes Zwarts
Inmiddels ben ik alweer sinds half augustus weer in Nederland. Als ik terugdenk aan de afgelopen weken, dan lijkt het wel of ik in een stroomversnelling was beland, en zo nu en dan met mijn hoofd boven water kwam om adem te happen. Ik heb net van mijn moeder gehoord dat volgens een psychologisch onderzoek dat onlangs is gedaan er meestal niets klopt van je herinneringen en dat ze voornamelijk herinnerd worden zoals je ze wilt herinneren. Ik waarschuw u dus, dat er wel eens niets van waar kan zi......
Search document Icon - lezen - Visies op missionair gemeente-zijn (II) Ds. L.E. Leeftink
Een aantal kerkleden werd gevraagd naar de bestaansreden van hun gemeente. Van alle mensen zei 89% dat de kerk bestaat om voor mij en voor de noden van mijn broeders en zusters te zorgen. En 11% reageerde dat de kerk bestaat om de wereld voor Jezus Christus te winnen. Hieruit blijkt wel, dat je moet leren om visie te krijgen - het is niet iets wat je hebt. Visie is nodig om als gemeente vanuit de Bijbel en met oog voor de wereld zů te functioneren dat God de eer krijgt die Hem toekomt. Op 30 se......
Search document Icon - lezen - Wat gebeurt er in de kerk? slot - Th. Korf
Je mag de zegen krijgen! Aan het begin van de kerkdienst ontvangen we de ‘groet’ van onze hemelse Vader. We belijden onze ‘afhankelijkheid’ van Hem: ‘onze hulp is in de naam van de H...
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - Bevinding en waarheid - J.P. v.d. Wal
Via het blad Opbouw geef ik iets door wat van ds. J. Maasland in het julinummer van Kontekstueel schrijft naar aanleiding van het 100 jarig jubileum van de Gereformeerde Bond (GB). Twee woorden zijn typerend voor het kerkelijke leven van de Gereformeerde Bond: bevinding en waarheid. Ik geef door wat ds. Maasland schreef over ‘waarheid’: ......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - De kerk als marktplaats - Jan Kuiper
Prachtig verschijnsel, zo’n ouderwetse markt. Iedereen prijst zijn waren aan en klanten wisselen van de ene viskraam naar de andere: de makrelen van de een zijn subliem, maar de buurman heeft lekkerder kibbeling. Ook de manier van aanprijzen speelt mee: wie gevat is en grapjes maakt, trekt de mensen. Als standwerker kun je ook aan een concours meedoen. Soms lijkt de kerk ook op zo’n ouderwetse markt: - Bereidheidscongres 21-25 september onder het thema: genade een wonder - Landelijke dag. Bele......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen -
Aangenomen naar Capelle aan den IJssel – Z/W – (2e predikantsplaats): C. van Dusseldorp uit Wezep. Beroepen te Ridderkerk –J. Holland te Zeewolde Intrede 1 oktobe...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Classis Assen Oproep aan de kerkenraden.
Namens de raad van de Gereformeerde Kerk van Assen-West wordt u opgeroepen voor een vergadering van de classis Assen, die D.V. gehouden zal worden op donderdag 9 november 2006om 19.30 uu...
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Activiteitenagenda
zaterdag 30 september Zuidhorn, PrioriTijd, Geref. Kerk ‘De Rank’ - 19.30 uur, zie www.prioritijd.com Smilde, Rommelmarkt t.b.v. zigeunerwerk in RoemeniŽ, centrum van Smilde - 10.0...
Search document Icon - lezen - HaFaBraconcert
Haren - Een harmonieorkest, samen met een fanfare en een brassband, drie orkesten die zo op het eerste gezicht erg op elkaar lijken, maar zo verschillend klinken. We geven gezamenlijk een...
Search document Icon - lezen - Tienerfestival
Zuidhorn - Tienerkoor Celebrate in Zuidhorn bestaat alweer 5 jaar! Dit feest gaan we vieren met een groot concert! Drie tienerkoren komen vrijdag 6 oktober naar Zuidhorn en gevenzaterda...
Search document Icon - lezen - Virtuoos klavierconcert op vleugel en orgel
Zuidhorn - zaterdag 28 oktober geven de beroemde, langharige pianovirtuoos Jan Vayneen de bekende organist Martin Mans een concert in De Rank aan de Westergast 8 te Zuidhorn. M...
Search document Icon - lezen - Concert Brassband de Lofklank en het Gereformeerd Drachtster Mannenkoor
Ureterp - Vrijdag 6 oktober aanstaande geven Brassband de Lofklank o.l.v. Thijs Oud en het Gereformeerd Drachtster Mannenkoor o.l.v. Bert van de Wetering een gezamenlijk concert. De...
Search document Icon - lezen -
Rommelmarkt Smilde – Zaterdag 30 september van 10.00 tot 15.00 uur, ten bate van het zigeunerwerk in RoemeniŽ, in het centrum van Smilde. Info: 0592-309530. Orgelconcert F...
Search document Icon - lezen - “Leerling van onze Heiland Jezus Christus”
Een bijbelstudie over vier avonden met Ds. Gert Hutten. 4+18 oktober en 8+29 november in de Rank, Zuidhorn. ......
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - 50 jaar Gereformeerde Lagere School in Drachten op DV 13 en 14 oktober 2006
Op de jubileumavond op 13 oktober is iedereen die zich met de school verbonden voelt van harte welkom! Hiervoor is geen opgave nodig. Het belooft een gezellige avond te worden waarin...
Search document Icon - lezen - Prioritijd - kamer vrij?
Zuidhorn - Thuis is waar je graag bent en je kunt zijn wie je bent. Nou ja... als het goed is! En als het niet goed is, dan wil je dat graag veranderen! Maar zelf ben je ůůk een huis! Een...
Hide details for SignalementSignalement
Search document Icon - lezen - Theo Heerema zwaait af als jeugdleider - Nelleke Kemps
Het licht kan weer aan in de kerk, want het vergaderseizoen is begonnen. De catechisaties zijn gestart en het verenigingsleven heeft het startschot gekregen. Vaders kijken of het licht van de fiets het wel doet, want kindlief moet in het donker de weg naar huis terugvinden. Wie dit jaar thuisblijft, is Theo Heerema uit Helpman. Na tien jaar jeugdleider te zijn geweest, vindt hij het welletjes. Om dit niet ongemerkt voorbij te laten gaan, zetten wij hem in de schijnwerper.......