UITGAVE Kerkbode


nummer

22

datum

3-JUN-2005THEMA
De uitverkiezing vlgnr 1

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for VoorwoordVoorwoord
Search document Icon - lezen - Woord vooraf - A. Bas
Zo vaak er in ťťn van onze kerken een predikant wordt bevestigd, wordt hem op grond van de Schrift voorgehouden dat het zijn belangrijkste taak is om het Woord van God zuiver en onverkort aan de gemeente te verkondigen. En dat op verschillende plaatsen en manieren: in het openbaar, bij de gelovigen thuis, in alle situaties van het leven en ook in het catechisatielokaal. Want de Schriften kunnen wijs maken tot zaligheid, door het geloof in Jezus Christus (2 TimotheŁs 3:15). ......
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - All around the world kom je gereformeerden tegen - L.E. Leeftink
Bovenstaande conclusie hebben we afgelopen week op de synode getrokken. Want ze kwamen vanuit heel de wereld, onze gereformeerde en presbyteriaanse broeders met wie wij ‘buitenlandse betrekkingen’ onderhouden, zoals dat zo plechtig heet. Sinds afgelopen week is het aantal officiŽle zusterkerken met zes uitgebreid tot 29. En daarnaast onderhouden we met nog zo’n 20 andere kerken ‘all over the world’ kerkelijke kontakten. Een feest van ontmoeting met broeders uit de hele wereld. Een zichtbaar tek......
Search document IconText Icon - lezen - De uitverkiezing - moet dat nou?! - A. Bas
Zie, gelijk een leeuw uit de pronk van de Jordaan, trekt hij op tegen het vaste verblijf, want in een ogenblik doe Ik hen daaruit wegsnellen, en wie is verkoren, die Ik daarover zal stellen? Want wie is Mij gelijk en wie zal Mij tot verantwoording roepen, en wie is zulk een herder, dat hij voor Mij zou bestaan? (Jeremia 49:19) ......
Search document IconText Icon - lezen - Jacobus Arminius (1560-1609) - A. Bas
“De uitverkiezing is het besluit van Gods’ welbehagen in Christus, waardoor Hij voor zichzelf van eeuwigheid bepaald heeft de gelovigen, aan wie Hij besloten heeft geloof te geven, rechtvaardig te maken, aan te nemen en eeuwig leven te geven, tot lof van zijn roemrijke genade”. Vaak kunnen we het moeilijk vinden, om de leer van de uitverkiezing goed te begrijpen, en onder woorden te brengen. En daarin staan we ook bepaald niet alleen, want in de loop der eeuwen is er op dit punt van de leer al h......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Helderheid en structuur niet alleen goed voor autisten - J. H. Kuiper
Zaterdag 28 mei hield de vereniging ‘De Wegwijzer’ haar jaarvergadering in Ermelo. Al vierentwintig jaar helpt ze mensen met psychische moeiten. Voorlichting is daarbij heel belangrijk. Zaterdag was het thema van de dag “Autisme”. Ik mocht daar een workshop houden over autisme, geloof en geloofsbeleving. Niet als deskundige. Maar ik heb er wel mee te maken. Ik wil graag een aantal punten doorgeven. ......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Aangepaste dienst
Assen–Zuid - Zondag 12 juni is er een aangepaste dienst voor broeders en zusters met een verstandelijke beperking, in de Kandelaarkerk, in de Molenstraat. Aanvang : 15.00 uur...
Search document Icon - lezen - Aangepaste eredienst in Bedum:
Op zondag 5 juni D.V. wordt er een aangepaste eredienst gehouden in de Martyria-kerk, aan de Stationsweg. De dienst begint om 14.30 uur en ds. J.W. Roosenbrand zal voor gaan. Het them...
Search document Icon - lezen - Samenkomsten Terschelling
Door een tekort aan preekvoorziening waren er in mei helaas drie zondagen geen samenkomsten. Stichting Gereformeerde Vakantiesamenkomsten Terschelling (SGVT) roept broeders (GKV) dringend op om z...
Search document Icon - lezen -
Beroepbaar Kampen – J. Oosterhuis, Tijm 49, 8265 DW te Kampen, tel: 038-3318670 Artikel 8 Harderwijk – S. de Bruine uit Barneveld mag vanaf september in de kerken van...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Classis Leeuwarden
Voorlopige agenda van de vergadering te houden D.V. op woensdag 15 juni 2005. Aanvang: 20.00 uur, in “De Morgenster”, Vrijheidsplein 1, Leeuwarden. 1. Opening namens de kerk te Leeuwarden 2. Ra...
Search document Icon - lezen - Kort verslag van classis Stadskanaal.
Gehouden op donderdag 12 mei 2005 te Hoogezand Sappemeer Noord. Namens de roepende kerk van Hoogezand Sappemeer Noord kerk wordt de classisvergadering geopend door br. W.H. Harmanny. All...
Search document Icon - lezen - Kort verslag van de classis Groningen
Vergadering gehouden d.d. 28 april 2005 Na christelijke opening en constituering van de vergadering werd eerst afgesproken welke zaken de aprilclassis had te behartigen. Na helderheid daa...
Search document Icon - lezen - Kort Verslag van de vergadering van de classis Assen
Gehouden op 19 mei 2005 Namens de samenroepende kerk leest ds. Jac. Ophoff uit Handelingen 6. In vers 8 - 15 wordt verteld hoe Stefanus, vol van genade en kracht, steeds meer in de verdru...
Search document Icon - lezen - Kort verslag van de voortgezette vergadering van de Particuliere Synode van de Gereformeerde Kerken in Frysl‚n
Bijeen op woensdag 25 mei 2005, aanvang 16.30 uur De assessor ds.Jt.Janssen heropent de vergadering met het lezen van EfeziŽrs 4:1-16. Na het zingen van Gezang 31: 1, 2 en 3 gaat hij voor in gebe...
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Bazar en Rommelmarkt
Zuidbroek - Woensdag D.V. 8 juni vanaf 14.00 uur een bazar en rommelmarkt, bij de geref. Kerk, Kerkstraat 19. Er kunnen ook allerlei spelletjes worden gedaan en voor de inwendige mens...
Search document Icon - lezen - Benefietconcert voor de Handpalm.
Roden - Op zaterdag 4 juni a.s. zal een benefietconcert worden gehouden in de Geref.Kerk Vrijgemaakt De Open Hof, de Groenezoom 2. Aan deze avond zullen meewerken Frank en Marloe uit...
Search document Icon - lezen - Concerten Projectkoor Vocalis
Op 11 juni in de Jacobus kerk te Zeerijp en 18 juni in de Abdijkerk te Aduard Vocalis is een projectkoor voor zangers uit de provincie Groningen en omstreken. Inmiddels heeft het - steeds...
Search document Icon - lezen - Kerkdienst Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Enschede-Zuid op TV D.V. zondag 5 juni 2005, Nederland 1, 11.00 uur
Op D.V. 5 juni a.s. wordt via de televisie een kerkdienst uitgezonden vanuit de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Enschede-Zuid. Voorganger ds. Jan Meijer preekt over het thema ‘Exclusief Jezus!...
Search document Icon - lezen - Toerusting congres
Zo God wil vindt op 2 en 3 september ToerustinGcongres 2005 plaats, in Conferentiecentrum De Betteld te Zelhem. Het thema is “Delen en/of Helen”. Vanuit dit perspectief belichten Kees de Ruijte...