UITGAVE Kerkbode


nummer

17

datum

27-APR-2007
inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document Icon - lezen - Hij heeft onvergankelijk leven doen oplichten door het evangelie - J.T. Oldenhuis 2 Tim. 1: 10
Toen Paulus deze geweldige woorden schreef zat hij gevangen. De muren van een gevangenis vormde de grens van zijn actie radius. En er zullen best velen geweest zijn, die de moed daarbij in de schoenen zonk. Ze konden die man toch niet missen. Waarom gebeurde dit? Heeft Timotheus misschien ook zo gedacht? Zo jong nog en nu moest hij hém missen, die als een vader voor hem was geweest. Hij heeft er tranen om geschreid. Paulus laat merken dat hij het weet: “Als ik aan je tranen denk…”......
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - Anneloes vanuit Nias Nieuwsbrief no. 2
15-04-2007, we zijn alweer twee maanden op het eiland Nias en jullie zullen je onderhand wel afvragen hoe het er hier aan toe gaat! Veel mensen vragen me of het project nu al loopt en helaas moet ik dan zeggen dat we nog steeds niet daadwerkelijk actief zijn met het project, maar meer met de dingen eromheen, die het project mogelijk maken. Het kost meer tijd dan je denkt om alle ‘steunpilaren’ op te zetten en het spreekt voor zich dat hoe beter het draagvlak in elkaar zit, hoe beter het project......
Search document Icon - lezen - Groeten uit Dehra Dun - N. Kemps-Stam
Water. We kunnen niet zonder. Nu de maand april zo droog geweest is, beginnen de boeren al weer te klagen. Ook in de tuinen barst de klei. Het wordt tijd voor een flinke regenbui. Waterbeheer is...
Search document Icon - lezen - Hoe kan God zoveel lijden toestaan? - J. Oosterhuis
1 God is goed en liefdevol 2 God is almachtig 3 Er is veel kwaad en lijden in de wereld......
Search document Icon - lezen - Ontstaan en gezag van de bijbel - J. Oosterhuis
Wanneer we het hebben over het ontstaan van de bijbel en de manier waarop het gezag van de bijbel zich aan ons opdringt moeten we beginnen bij de persoon van Jezus Christus. Hij is degene in wie we geloven en die ons thuisbrengt bij God. De bijbel is een middel om Hem te leren kennen en geen doel in zichzelf. De apostelen preekten de opgestane Christus en niet in de eerste plaats ‘de Schriften’. Christus kunnen we natuurlijk niet kennen zonder kennis van de Schriften, maar het is goed om dit ond......
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - - J.P. van der Wal
De Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer is een wereld op zich. Onafzienbaar is de rij publicaties, die in de afgelopen decennia over hem verschenen is. En nog steeds brengt hij pennen in beweging. In Confessioneel schreef A. Noordegraaf een drietal artikelen over hem. Ik geef het tweede ervan door. Dat gaat over het grote belang dat Bonhoeffer hechtte aan de persoonlijke spiritualiteit en over zijn visie op kerkmuziek en het kerklied.......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Kerkelijke grenzen - J.H. Kuiper
Soms komt er een vraag van een lezer waarover ik weer een stukje kan schrijven. Niet dat er anders niet genoeg nieuws is om op in te gaan, er gebeurt genoeg in kerk en wereld om aandacht aan te schenken. Interessant bijvoorbeeld is de opmerking van CU-jongeren: hoe gaat de CU met macht om? Een opmerking die vanmorgen in de krant stond. Kun je het politieke spel ook zuiver spelen? Of wordt je dan zelf ingemaakt? Juist op dit punt is voortdurend gebed nodig, van ons allemaal. Christenen staan in d......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Aangepaste diensten
Bedum- Op zondag 29 april om 14.30 uur, in de Goede Herderkerk, Schultingastraat, wordt er weer een aangepaste dienst gehouden voor mensen met een verstandelijke beperking. Ds. Roosenbrand ui...
Search document Icon - lezen - Samenkomsten Ameland
Dringend herhaald verzoek voor broeders die willen voorgaan in de zondagse samenkomsten. Betreft 27 mei, 8, 15 en 22 juli, 12, 19 en 26 augustus. Voor genoemde data is nog geen opgave, bij...
Search document Icon - lezen -
Beroep aangenomen Assen-Marsdijk - J.E. Kramer te Hardinxveld-Giessendam, hij bedankte voor Alphen aan den Rijn. Secretariaatswijziging Dit Koningskind Drenthe-Noord had...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Classis Drachten
Kort verslag van de vergadering van de classis Drachten van 4 april jl. Namens de roepende kerk van Ureterp opent ds. R. van Wijnen de vergadering. Gezongen wordt Ps. 147: 1, 3 en 5 en dez...
Search document Icon - lezen - Classis Leeuwarden
Kort verslag van de vergadering, gehouden op 21 maart jl. in ‘De Morgenster’ te Leeuwarden. De kerk te Leeuwarden is deze keer aan de beurt om de vergadering te openen; dit gebeurt door...
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Activiteitenagenda
Zaterdag 28 april Bovensmilde, Dubbelconcert Good Music Choir Shine en Muziekgroep Passe-partout, GKv, Hoofdweg 185 - 20.00 uur Harlingen, Concert Geref. Drachtster Mannenkoor o.l.v...
Search document Icon - lezen - Jacques van Oortmerssen
Uithuizen - Op zaterdag 28 april a.s. om 20.00 uur, Jacobikerk, verzorgt de organist Jacques van Oortmerssen het eerste concert in de reeks van een serie concerten op het Arp Schnitgerorgel....
Search document Icon - lezen - Meiconcert
Bedum - Op zaterdag 12 mei a.s. om 19.45 uur in de Maranathakerk, Grotestraat, wordt er een groot concert gehouden wat tevens het jubileum is voor Harry Kamphuis, die al tien jaar als diri...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Doven & slechthorenden
Donderdag 12 april had de afdeling Drenthe-Noord van Dit Koningskind een ledenvergadering. In de vooraankondiging kon iedereen lezen dat er naast de gebruikelijke onderdelen een spreker wa...