UITGAVE Kerkbode


nummer

25

datum

23-JUN-2006THEMA
Heilige Geest: Gave en Gever vlgnr 4

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document Icon - lezen - Aanvallen (1) - A.H. Driest
'Want nooit is een profetie voortgekomen uit menselijk initiatief: mensen die namens God spraken werden daartoe altijd gedreven door de heilige Geest ‘( 2 Petr. 1: 21) ......
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - Liturgie na ‘Zuidhorn’ (2) - A.H. Driest
1. Variatie In de vorige kerkbode was u in de gelegenheid om mee te kijken in de ‘liturgische keuken’ van diverse kerken. U merkte: variatie te over. Met als gevolg dat ook de kerkdiensten op zondag een gevarieerd beeld vertonen......
Search document Icon - lezen - Stromen van levend water (4) - Matthijs Haak
Hoe werkt de gave van profetie? Daarvan kwamen in het vorige artikel twee voorbeelden naar voren. In dit deel blijft de praktijk van Geestesgaven onderwerp. Opnieuw zal ik weergave doen van de praktijkverhalen. Eerst nog aandacht voor de gave van profetie en daarna verder met een andere gave: tongentaal. In deel 1 van deze serie werd aangegeven op welke manier in de bundel Stromen van levend water te werk wordt gegaan. Namelijk dat ook verslag wordt gedaan op welke manier bepaalde Geestesgaven......
Search document Icon - lezen - Te leuk om u dit te onthouden, al is het dan wat over datum: Lief Nederland! (ik heb u lief, mijn Nehederland…) - Anneloes Zwarts
Kan het mooier, op Koninginnedag een nieuwsbrief naar mijn landgenoten sturen! Vol nostalgie zit ik hier achter mijn computertje met uitzicht op een A4tje van de koningin en een paar oranje vlagg...
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Terecht verontrust? Een aantal overwegingen - Jan Kuiper
1. In het nummer van Reformanda dat vorige week verscheen, stond een persverslag van de zevende zitting van de gereformeerde kerken (hersteld). Dit laatste is de nieuwe naam die ze gekozen hebben in plaats van de volksmond-aanduiding: nieuw vrijgemaakten. Het verslag maakt melding van een rapport van de Australische deputaten voor betrekkingen met buitenlandse kerken. De hersteld-vrijgemaakten hebben de Australische zusterkerken van ons gevraagd om kerkelijke betrekkingen, met verbreking van die......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Aangepaste dienst
Buitenpost - Op zondag 25 juni 2006 zal er in de classis weer een dienst worden aangepast voor mensen met een verstandelijke beperking. Deze keer in de Fonteinkerk, de Achtkant 48. D...
Search document Icon - lezen - Preekvoorziening 2007
Verzoek aan alle predikanten (GKv) in Groningen, Friesland en Drenthe......
Search document Icon - lezen -
Bedankt voor beroep Amersfoort-Hoogland - K. van den Geest te Hengelo Beroepen Chiliwack (Canadian Reformed Church) - R. IJbema te Voorburg. Beroepbaar Amsterd...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Classis Groningen
Concept agenda van 29 juni 2006.......
Search document Icon - lezen - Classis Hoogeveen
Kort verslag classis Hoogeveen d.d. 11 mei 2006.......
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Activiteitenagenda
zaterdag 24 juni Westeremden, Zomerconcert van ‘Concentio’ Uithuizen en ‘Het Ankerkoor’ Zuidwolde, Andreaskerk - 20.00 uur vrijdag 13 oktober Drachten, Jubileumavond 50 jaar Ger...
Search document Icon - lezen - Gratis orgelconcert in de Ontmoetingskerk
Zuidlaren - Zaterdag 15 juli 2006 om 20.00 uur geeft de organist Jaap Kroonenburg een concert in de Ontmoetingskerk-Dennenoord-Zuidlaren (Stationsweg zie logo GGZGroningen), tijdens welk c...
Search document Icon - lezen - Improvisatieconcert John Propitius
Damwoude - Op D.V. zaterdag 24 juni wordt er om 20.00 uur weer een orgelconcert gegeven op het Van den Heuvel-orgel in de Chr. Gereformeerde Sionskerk aan de Hoofdweg. Het con...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Gecorigeerde versie Bibliotheekfonds van de Theologische Universiteit in Kampen
...
Hide details for SignalementSignalement
Search document Icon - lezen - Mevrouw A.Top-Aakster vraagt al acht jaar jonge echtparen op de koffie - Nelleke Kemps-Stam
Toen mevrouw A. Top uit Groningen-Zuid in 1998 onverwacht weduwe werd, stortte haar wereld in. Na drie maanden kwam ze weer in actie. ‘Niet stil blijven zitten’, is haar devies. Op 20 juli 1998 nodigde ze een echtpaar uit voor een kopje koffie. Bij dat ene stel zou het niet blijven.......