UITGAVE Kerkbode


nummer

24

datum

17-JUN-2005THEMA
De uitverkiezing vlgnr 3

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - AMERSFOORT LIGT IN HET OOSTEN - L.E. Leeftink
‘Amersfoort en Utrecht gaat niet samen’. Dat vertelde de burgemeester van Amersfoort aan de synodeleden in de raadszaal van het stadhuis. Ze staan met de rug naar elkaar toe, want Utrecht is meer op het westen van het land georiŽnteerd, terwijl Amersfoort meer naar het oosten kijkt. Dat hebben we dan maar weer geleerd als synode op een vrijdag-achterna-middag! En na deze informatieve woorden sprak de preses ook nog goede woorden terug richting het stadsbestuur, en werd de synode in twee groepen......
Search document Icon - lezen - De synode van Dordrecht - A. Bas
“Doen hebben de wyse Heeren / Al de Staten Generael / Een Synode Nationael / Tot Dordrecht met begheeren / Beroepen, met goedt ackoort / Om alles t’richten na Gods Woort”. Weet u het nog? Het was begonnen met een aantal stellingen over de uitverkiezing, dat de Leidse hoogleraar Jacobus Arminius op 7 februari 1604 het licht had doen zien. Vervolgens was het uitgelopen op een strijd, waar zelfs de politiek zich mee bemoeid had. En uiteindelijk waren het (inderdaad) ook ‘de wyse Heeren’ die een Na......
Search document Icon - lezen - Uit God geboren - A. Bas
Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven; die niet uit bloed, noch uit de wil des vlezes, noch uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn. (Johannes 1:12 en 13). Vorige week stonden we stil bij de beloften van God en kwamen we tot de ontdekking dat Jezus Christus daar de inhoud van is. Hij is de ene middelaar tussen God en mensen, die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen; waarvan getuigd wordt te......
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - De zondag onder druk - J.P. van der Wal
In De Wekker schrijft prof. C.G. den Hertog over een verschijnsel waar ook onze kerken volop mee te maken hebben: het afnemend kerkbezoek in de middagdiensten. Hij zegt er behartenswaardige dingen over:......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Wat wil ik? - J.H. Kuiper
Examens zijn weer achter de rug; de uitslag is er inmiddels ook, als dit blad verschijnt, en dan komt de vraag: wat wil ik eigenlijk met mijn leven verder. Uit alle mogelijke richtingen kies je een opleiding en daarmee leg je je vast. Is dat neutraal: kies maar wat je wilt? Of gaat het ook nog om wat God wil. De enige manier om achter Gods wil voor je leven te komen is bijbellezen. Daarin heeft Hij zijn wil geopenbaard. Alleen: de bijbel geeft in dit soort individuele vragen geen antwoord. Er i......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Aangepaste dienst
Buitenpost-Op zondag 26 juni om 14.15 uur zal er een dienst worden aangepast voor mensen met een verstandelijke beperking. De dienst wordt gehouden in de Fonteinkerk aan de Achtkant...
Search document Icon - lezen - Oproep samenkomsten Schiermonnikoog.
Schiermonnikoog- Daar wij tot nu toe nog geen voorgangers hebben voor de volgende zondagen doen we nogmaals een zeer dringend beroep op predikanten en verdere broeders, die in deze...
Search document Icon - lezen - samenkomsten te Koudum
Koudum- tijdens de vakantieperiode zijn de samenkomsten in Koudum op de volgende data: 10- 07, 17-07, 24-07, 31-07, 7-08 en 14-08, 2005. Aanvang: 10 uur en 17 uur. Adres: Tjalke v.d...
Search document Icon - lezen -
Beroepen Zwolle-Noord- Jac. Ophoff te Roden. Aangenomen Bergen op Zoom- G.J. Pruijssen te Pijnacker-Nootdorp. Afscheid Appingedam Afscheid ds. J. Geelhoed,...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Classis Groningen
Concept agenda voor de classis Groningen van 30 juni 2005.......
Search document Icon - lezen - Particulier Synode Groningen
Kort verslag van de eerste zitting van de particuliere synode van Groningen 2005, op 1 juni 2005 te Ten Boer......
Banned IconParticuliere Synode Drenthe
Kort verslag van de 2e zitting van de 67ste PS Drenthe, welke vergadering gehouden werd op donderdag 2 juni 2005 te Assen Zuid.......
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Sing-in en ontmoetingsavond
Wijnjewoude- zondag 19 juni om 19.15 uur is er een speciale zang- en ontmoetingsavond in de PKN kerk aan de merkebuorren 34 in Wijnjewoude. We willen zingen voor onze Koning....
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Kerkdienst vanuit de Christelijke Gereformeerde kerk in Spijkenisse via Radio 747 AM op D.V. zondag 10 juli 2005, 17.02 uur
Op D.V. zondag 10 juli a.s. wordt via de radio een kerkdienst uitgezonden van de Christelijke Gereformeerde kerk in Spijkenisse. Voorganger A. van Ek preekt over ‘De moedeloosheid van Elia’. Na...
Search document Icon - lezen - PERSBERICHT VAN DE GEREFORMEERDE BIJBELSTUDIEBOND
Opnieuw is door de Gereformeerde Bijbelstudiebond en de Bond van Geref. Jeugdverenigingen een Gemeenteschets uitgegeven. Het thema van deze 17e Gemeenteschets is "Schuldig en toch Vrijgesproken". De schrijfster, mevr. M. Zwikstra-de Weger, heeft op boeiende en indringende wijze voor drie verschillende leeftijdsgroepen 3 schetsen geschreven over zonde, schuldbesef en vergeving. Zij laat zien wie wij zijn in het licht van Gods genade! ......