UITGAVE Kerkbode


nummer

37

datum

7-OKT-2005THEMA
Het lezen van de Bijbel vlgnr 1

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for LeesroosterLeesrooster
Search document IconText Icon - lezen - Bijbelleesrooster: de bijbel
dag bijbeltekst inhoud Zaterdag 8 oktober Psalm 1 Het nut van bijbelstudie Zondag 9 oktober Psalm 119,1-15 Belang van Gods Woord Maandag 10 oktober Jes.1,4-20 Luisteren naar Go...
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - De achilleshiel van de gereformeerde spiritualiteit (Lezing predikantenconferentie Drachten GKV - CGK 7 september 2005 - J.W. Maris) - F. van Hulst
“Evangelisch gaver dan gereformeerd?” Op 7 september j.l. is door een 60 tal predikanten een congres gehouden onder het thema: “Evangelisch gaver dan gereformeerd?” Dit congres vond plaats in De Hoeksteen in Drachten. Daaraan werd deelgenomen door predikanten uit de gereformeerde kerken en de christelijke gereformeerde kerken uit de drie Noordelijke provincies. De conferentie stond onder leiding van de heer P.Dijkstra uit Drachten. Tijdens de conferentie hield de christelijke gereformeerde profe......
Search document Icon - lezen - Een wonderlijk verhaal - Saskia Houtman
“Bij het thema WONDERLIJK denken we aan verwondering, verbazing en fantasie. Aan wonderen en aan ongewone dingen die God ook vandaag doet. Aan het onder de indruk zijn van de schepping. (…) Jaarlijks sluit de Werkgroep Christelijke Kinderboeken aan bij het CPNB-thema. (…) De Werkgroep kiest dit jaar nadrukkelijk niet voor magie, maar wel voor ’wonderen en het bijzondere om je heen’. ......
Search document IconText Icon - lezen - I Nieuw leven & een oude bijbel - Sieds de Jong
Inleiding Wij leven in een moderne tijd. De bijbel is een boek uit vroegere tijden. Deze twee dingen samen maakt dat de vraag ‘hoe moet ik vandaag voor mijn leven als christen de bijbel gebruiken?’ niet altijd even gemakkelijk te beantwoorden is. Het is net of het ook steeds moeilijker wordt.......
Search document IconText Icon - lezen - I. Navolging in plaats van verplichting - Sieds de Jong
1. Bijbelvisie Dat de christelijke levensstijl zo verzwakt is heeft onder anderen te maken met de manier waarop wij op dit punt altijd de bijbel hebben gebruikt. ‘Schriftbewijs’ is in het gereformeerde nadenken over levensstijl altijd erg belangrijk geweest. We hebben ons altijd sterk gemaakt om de hele levensstijl zo sluitend mogelijk af te leiden uit bijbelteksten in de opdrachtvorm: gij zult, je mag dit niet, je moet dat… Daarbij was een centrale plaats ingeruimd voor de Tien geboden. (N564......
Search document Icon - lezen - Katholiek gereformeerd - dat willen we zijn! - L.E. Leeftink
‘Op de grens van kerk en secte’ heette het boek van de latere professor H.J. Schilder, waarmee hij vlak na de Vrijmaking uitvoerig aantoonde, waarom hij zich had vrijgemaakt van menselijke uitspraken die bindend aan ambtsdragers, kerkenraden en gelovigen werden opgelegd. Als je elkaar strakker bindt dan Gods Woord doet, ga je de grens over van kerk naar secte. Hoe gaan we daar als gereformeerde kerken mee om? Want wij binden elkaar ook. Aan Gods Woord en de gereformeerde belijdenisgeschriften. H......
Search document Icon - lezen - Nee tegen de magie in kinderboeken Bijbel & Onderwijs waarschuwt - Nelleke Kamps-Stam
De kinderboekenweek heeft dit jaar ‘magie’ als onderwerp. Zit uw kind op het gereformeerd onderwijs, dan zal het daar niet mee te maken krijgen. De school maakt waarschijnlijk gebruik van materiaal dat de Werkgroep Christelijke Kinderboeken aanbiedt. Maar als het aan de CPNB ligt, zien de basisscholen er deze week heel anders uit. En daar is niet iedereen blij mee. In de kinderboekenweek zijn veel basisscholen veranderd in toveracademies en wordt in de les aandacht besteed aan kinderboeken ove......
Search document Icon - lezen - Thema: het lezen van de bijbel - Sieds de Jong
@t :Lezen in de bijbel valt niet altijd mee. Wat gold vroeger en vandaag niet meer? Wat is voor alle tijden? Wat wordt precies met iets bedoeld? Het leek ons goed om in de kerkbode daar aandacht voor...
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Natuurlijk politiek - Jan Kuiper
Naarmate de secularisatie toeneemt, is de verleiding voor een christen groter om het hele politieke bedrijf maar aan anderen over te laten. Laat wie niet gelooft zich maar druk maken om deze wereld; wij zijn op weg naar een beter vaderland. Het gaat mij er niet om dat betere vaderland te relativeren op een of andere manier. Ik vind het wel jammer dat je steeds meer woorden nodig hebt om christenen te motiveren voor inzet voor deze wereld. In de bijbel hangt immers de prediking van dat komende Go......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Kringvergadering
Leden van de Kring Groningen-Oost en andere belangstellenden worden van harte uitgenodigd om de eerstvolgende kringvergadering bij te wonen: Datum: D.V. 13 oktober 2005 Aanvang: 20.00 uur Plaats...
Search document Icon - lezen - Kringvergaderingen van vr.ver. Zuidhorn e.o.
Op 12 oktober. Spreker; Ds. J. Klapwijk Onderwerp; Waarom gereformeerd? En op19 oktober. Spreker; Ds. J. Klapwijk Onderwerp; Gereformeerd Bijbellezen Beide vergaderingen beginnen om 2...
Search document Icon - lezen - Nieuwe predikant in Ten Post
Opzondag 9 oktober 2005 – zo de Here wil - na een vacante periode van 18 jaar weer een eigen predikant te ontvangen in Ds. L.G. Boonstra. Ds. L.G. Boonstra was met de vut gegaan, heeft ee...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Concept agenda voor de classis Groningen van 20 oktober 2005.
1. Opening namens de samenroepende kerk Groningen-Zuid. 2. Rapport over het onderzoek van de geloofsbrieven en de presentielijst. 3. Constituering van de vergadering. 4. Vaststelling van de agend...
Search document Icon - lezen - Kort verslag classis Stadskanaal welke bijeenkwam op donderdag 15 september 2005
Namens de roepende kerk van Hoogezand-Sappemeer-Zuid opent br. A. Meeske de vergadering. Alle kerken zijn wettig vertegenwoordigd. De preses van deze avond is ds. J.v.d. Wal en assessor br. A. Me...
Search document Icon - lezen - Kort verslag van de vergadering van de Classis Leeuwarden Gehouden op 21 september 2005 in het kerkgebouw “De Morgenster” te Leeuwarden.
Namens de kerk te Sneek-Koudum opent ds. A.W. Beute de vergadering; hij leest Hand. 20:28-36, laat zingen Ps. 134 en gaat voor in gebed. Al de classiskerken zijn d.m.v. afvaardiging vertegenwoord...
Search document Icon - lezen - Verslag van de classis Hoogeveen 8 en 15 september
Gewone classis en toelatend onderzoek Op 8 september is de gewone classis gehouden. Van wat de kerken daar hebben gedaan is het volgende van belang om publiek bekend te maken: De Classis...
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Boekenverkoop
U bent van harte welkom op vrijdag 14 oktober 2005 vanaf 19.30 uur. Oude bibliotheken boeken verkoop van de Geref. Vrijg. Kerk Harkstede, uit de jaren 40/50. Plaats:Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt...
Search document Icon - lezen - Gospelkoor Sparks of Joy
Uithuizermeeden – In verband met de verhuizing van de huidige pianist zoeken we een all-round pianist. Ons koor is een 4-stemmig koor en wordt tijdens concerten e.d. begeleid door e...
Search document Icon - lezen - Jubileumconcert
Drogeham – Op zaterdag 22 oktober geeft geref.gem.koor “Tida Kira” o.l.v. Leen Verschoor een jubileumconcert. Medewerking zal verleend worden door Chr. Brassband “Da Capo” o.l.v...
Search document Icon - lezen - Orgelconcert in de Ontmoetingskerk
Zuidlaren – Zaterdag 8 oktober a.s. bespeelt Evert van de Veen het orgel van de Ontmoetingskerk (Hoofdlaan van Dennenoord, ingang: Stationsweg) te Zuidlaren. Dit concertinstr...
Search document Icon - lezen - Orgelconcert.
Middelstum - Ter ere van de nieuwe cd, “Alles wat adem heeft…” van organist Evert Spriensma, zal er op DV zaterdag 15 oktober een orgelconcert worden gegeven in de Hypolytuskerk....
Search document Icon - lezen - Populair concert voor orgel en panfluit
Drogeham - Op D.V. zaterdag 8 oktober wordt er om 20.00 uur weer een concert gegeven in de Christelijke Gereformeerde Kerk te Drogeham. Het concert wordt deze keer verzorgd door de bekende...
Search document Icon - lezen - Populair klassiek orgelconcert
Huizinge Zaterdagavond 8 oktober wordt er een orgelconcert gegeven in de Hervormde kerk van Huizinge (2 km ten oosten van Middelstum), door de bekende Groninger organist Pieter Pi...
Search document Icon - lezen -
Schildwolde - Noteert u alvast het volgende in uw agenda? Donderdag 3 november a.s. koffieochtend in De Kandelaar, Hoofdweg 32 te Schildwolde. Binnenkort leest u meer informatie...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Christelijke Kinderboekenmaand/concerttour
Van 17 september t/m 30 oktober 2005 is het Christelijke Kinderboekenmaand. Thema van 2005 is 'Wonderlijk". Tijdens de actiemaand zetten honderden boekhandels, bibliotheken en scholen de c...
Search document Icon - lezen - De bijbel blijkt het stelen waard
Verschenen: Jaarverslag 2004 Bijbelvereniging v/h De Nederlandse Gideons ......
Search document Icon - lezen - De kleurvogel (actieboek christelijke kinderboekenweek) Henk Koesveld
In dit verhaal gaat het om een jongen en een vogel. In 1456 komt Dirck met zijn familie in Utrecht terecht. Ze zijn zwervers maar doordat zijn vader trompet kan spelen, krijgen ze een huis toegew...
Search document Icon - lezen - Drentse Zendingsdeputaten
In haar vergadering van vrijdag 23 september 2005 hebben de Drentse Zendingsdeputaten een groot aantal zaken behandeld. Hieronder volgt een kort verslag en wij hopen en bidden dat u het gelezene aanspoort tot gebed en medeleven en daar waar mogelijk is ook personele inzet.......