UITGAVE Kerkbode


nummer

5

datum

5-MRT-2010THEMA
Al die kerken vlgnr

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for VoorwoordVoorwoord
Search document IconText Icon - lezen - Al die kerken… - W.L. de Graaff - P. Groen
Wat is de positie van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt tussen zoveel andere kerken en gemeenten, of ze nu ook reformatorisch zijn of evangelisch? Daar blijft altijd bezinning op en vragen rondom...
Hide details for ActiviteitenActiviteiten
Search document Icon - lezen - CVR zingt The Crucifixion
Zaterdag 20 maart om 20.00 uur geeft Collegium Vocale Reformatum o.l.v. Jan Pranger een uitvoering van de Crucifixion van Sir John Stainer in ‘De Morgenster’, Weegbree 9 te Grootegast.......
Search document Icon - lezen - Een gat in de lucht!
Woensdag 21 april springen Elly en Rikkert met de kinderen ‘een gat in de lucht’!......
Search document Icon - lezen - Markus Passion
Het Koninklijk Toonkunstkoor Concordia brengt op vrijdag 19 en zaterdag 20 maart de Markus Passion van Johann Sebastian Bach ten gehore. Deze passion is een reconstructie van Bach-kenner Ton Koopman.......
Search document Icon - lezen - Orgelconcert Martin Mans
Op zaterdag 6 maart wordt er om 20.00 uur weer een orgelconcert gegeven in de Christelijke Gereformeerde Kerk aan de Lytsewei te Drogeham. Opnieuw is het de concertcommissie gelukt de bekendste organist van Nederland te laten concerteren op het Nijsse-orgel.......
Search document Icon - lezen - Paasoratorium
Het Gemengd koor Menorah uit Groningen-Oost, o.l.v. dirigent Eric Verschoor, hoopt op zaterdag 27 maart het Paasoratorium ‘Het Lam dat ons doet leven’ uit te voeren in ‘De Fontein’, Eikenlaan 255 te Groningen. Aanvang 20.15 uur.......
Search document Icon - lezen - Passie en Paasconcert
Op Witte Donderdag, 1 april, hoopt het Gereformeerd Mannenkoor Adoramus uit Hoogeveen o.l.v. Minne Veldman een uniek Passie en Paasconcert te geven in kerkgebouw De Opgang aan de Alteveerstraat in Hoogeveen.......
Hide details for AgendaAgenda
Search document Icon - lezen - Agenda
Zaterdag 6 maart Drogeham, Orgelconcert Martin Mans, improvisatie en samenzang, CGK, Lytsewei - 20.00 uur www.martinmans.nl Woensdag 16 maart Roodeschool, Kringvergadering, spreker: ds. A. Bas, o...
Hide details for BoekbesprekingBoekbespreking
Search document Icon - lezen - Beter nieuws uit ... - G.O. Sander
Jasper Klapwijk, Beter nieuws uit het Nieuwe Testament, Buijten & Schipperheijn Motief Amsterdam, ISBN 9789058814319, 134 pagina’s, € 14,90.......
Search document Icon - lezen - Doorwandel het land - A.H. Driest
Judith Galblum Pex, Doorwandel het land - verslag van een voettocht door IsraŽl, Novapres, 2007, € 18,90.......
Search document Icon - lezen - Een nieuw verleden - A.H. Driest
Mirsoslav Volf, Een nieuw verleden - omgaan met herinneringen in een gebroken wereld, Buijten & Schipperheijn, 2009, € 19,50.......
Search document Icon - lezen - Rust vinden in ... - A.H. Driest
Jacob Kruidhof, Rust vinden in de samenleving van sabbat en avondmaal, Woord en Wereld, cahier nr. 81, € 10,50.......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Vrije wil? - J.H. Kuiper
“Na zijn zonen deze opdracht te hebben gegeven trok Jakob zijn voeten weer op het bed. Toen blies hij de laatste adem uit en werd hij verenigd met zijn voorouders”, Genesis 49: 33. Een tekst die de laatste tijd de aandacht trekt in het debat over de vrije keuze om te sterven. Wat als je vindt dat je leven voltooid is, niets meer te bieden heeft? Dan moet je volgens een flink aantal mensen in Nederland de mogelijkheid hebben eruit te stappen. Het gaat dan niet om ondraaglijk lijden, zoals bij eut......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Kringvergadering
Omdat de kringvergadering moest worden afgelast, hopen we nu D.V. te vergaderen op woensdag 17 maart.......
Search document Icon - lezen - Ontdekzondag
D.V. zondag 21 maart wordt er een aangepaste dienst voor mensen met een verstandelijke beperking gehouden. De dienst begint om 14.30 en wordt gehouden in de Geref. Kerk, Musselweg 66 in Mussel.......
Search document Icon - lezen - Oproep
De jeugdvereniging ‘In Gods Hands’ van 16 tot 25 jaar in Mussel zoekt een gezellige jeugdvereniging om gezamelijk een kampweekend mee te houden van 4 t/m 6 juni. We horen graag reactie! feestco...
Search document Icon - lezen - Samenkomsten Terschelling 2010
In 2010 hopen we D.V. op de volgende zondagen samenkomsten te beleggen: 4 april (Pasen), 2 mei (meivakantie), 23 mei (Pinksteren), 27 juni t/m 5 september (zomerperiode) en 17 en 24 oktober (herfstvakantie).......
Search document Icon - lezen - Samenwerkingsgemeente
De GKv Veendam en de CGK Veendam-Wildervank vormen D.V. per 25-4-2010 officieel een samenwerkingsgemeente.......
Search document Icon - lezen - Uitnodiging kringvergadering
Op D.V. 16 maart zal er een kringvergadering worden gehouden in de GKv, Hooilandseweg 82 te Roodeschool. Aanvang: 19.45 uur.......
Search document Icon - lezen -
Beroep aangenomen Zeist: G. Roorda te Surhuisterveen Beroepen Amersfoort-de Horsten: A.A. Kramer te Zwolle-Berkum Bevestiging & Intrede Eindhoven: Op zondag 28 februari jl. was er om 9.30 en 16.3...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Agenda classis Appingedam
Voorlopige agenda van de classis Appingedam, te houden op D.V. donderdag 11 maart 2010 om 19.30 uur in het gebouw van de gereformeerde kerk te Ten Boer.......
Search document Icon - lezen - Agenda classis Leeuwarden
Voorlopige agenda van de vergadering van de classis Leeuwarden, te houden D.V. woensdag 17 maart 2010, aanvang 20.00 uur, in ‘De Morgenster’, Vrijheidsplein 1, Leeuwarden.......
Search document Icon - lezen - Agenda classis Warffum
Voorlopige agenda van de op 11 maart 2010 te Roodeschool te houden vergadering van de classis Warffum, aanvang 19.30 uur.......
Search document Icon - lezen - Classis Assen
Kort verslag van de classis Assen van 11 februari 2010.......
Search document Icon - lezen - Classis Stadskanaal
Kort verslag van de classis Stadskanaal, welke bijeen kwam op donderdag 4 februari 2010 te Wildervank.......
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Conferentie ‘Christelijke tucht vandaag’
Op zaterdag 17 april a.s. wordt, als God het geeft, een Conferentie ‘Christelijke tucht vandaag’ georganiseerd, in Buitenpost. Dit op initiatief van de pastorale raad van GKv Buitenpost, die hiervoor een werkgroep heeft ingesteld.......
Search document Icon - lezen - Fonds verstandelijk gehandicapten
Het Fonds verstandelijk gehandicapten schenkt € 12.500 aan Stichting Kune voor een kleinschalig woon- en werkproject in een Gronings agrarisch gebied.......
Search document Icon - lezen - Huwelijksvoorbereidingscursus
Trouwplannen voor 2010? Dan is de de huwelijksvoorbereidingscursus ‘Eťn worden en ťťn blijven’ net iets voor jullie!......
Search document Icon - lezen - Ledenvergadering Dit Koningskind
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor het bijwonen van de ledenvergadering van Dit Koningskind, afdeling het Hoogeland. Deze vindt plaats op DV 23 maart 2010 om 20.00 uur in de GKv, Lewestraat 8 te Baflo.......
Search document Icon - lezen - Nieuwe organisatie Yachad Op zoek naar ‘onze Joodse broer’
Yachad. Het betekent ‘samen’ en het is de naam van een nieuwe organisatie die het belang van het Joodse volk wil benadrukken. De tweede doelstelling van Yachad (spreek uit Jaagad) is om de kerken te ondersteunen in de evangelieverkondiging aan het Joodse volk.......
Search document Icon - lezen - Nu verkrijgbaar: Handboek GKv, editie 2010
De nieuwste uitgave van het Handboek van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in Nederland, editie 2010 verscheen eind februari. Het boek is een nuttig en uitgebreid naslagwerk, een bron van informatie over en voor het kerkelijk leven.......
Search document Icon - lezen - Ontmoetingsdag Gereformeerde Adoptiegezinnen
Wij organiseren 1x per jaar een dag voor adoptiegezinnen & aspirant-adoptieouders, waarop wij kunnen bijpraten over onze belevenissen, leuke en moeilijke dingen waar wij als adoptiegezin mee te maken krijgen. Juist voor aspirant-adoptieouders is deze dag ook erg geschikt en valt er veel steun uit te halen in een tijd dat de wachttijd tot aan de komst van het kind maar langer en langer wordt.......
Search document Icon - lezen - Open dag Accolade Zorggroep
Zaterdag 20 maart 2010 is de landelijke Open Dag van de Zorg. Zorginstellingen in het hele land zetten hun deuren open om (aanstaande) zorgvragers, medewerkers, vrijwilligers en andere belangstellenden een kijkje in de keuken te geven.......
Search document Icon - lezen - Pillen voor de geest?! De (on)zin van medicatie bij psychische en psychiatrische problemen
Het thema waar de landelijke week van de psychiatrie dit jaar over gaat. Vereniging De Wegwijzer organiseert een avond om over dit onderwerp kennis en ervaring uit te wisselen. Er is een deskundig panel aanwezig die met u en elkaar in discussie gaan rond een aantal stellingen. Het panel bestaat uit o.a. psychiater i.o. Bennard Doornbos, homeopaat Wim Gelderblom en twee ervaringsdeskundigen.......
Search document Icon - lezen - Welkom!
Graag nodigen wij u en jou uit om in de ‘Stille week’, de week voorafgaand aan het Paasfeest, samen te denken aan het lijden van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Van 29 maart tot en met 1 april zullen er D.V. samenkomsten worden gehouden in de verschillende Groninger kerken (CGK en GKv).......
Hide details for Kerk- / werkvloerKerk- / werkvloer
Search document Icon - lezen - Met toeters de school in - A.H. Driest
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Dat geldt ook voor muziek maken. Daarom ook: jong geleerd oud gedaan. Maar hoe pak je dit aan? Hoe leer je kinderen wat een toeter is en dat niet alle toete...
Search document Icon - lezen - Wind in de kerk - C. Bouwman
Wind is een bron van energie. Wind is ook een metafoor voor de Heilige Geest. ‘Wind of Praise’, mooi gevonden als naam voor het schip dat voor de 2e keer klaar lag op de rede in Leek op 19 september 2009, waar kerkmuzikanten in grote getale aanmonsterden om onderricht te worden in de kneepjes van het ‘vak’: kerkmuzikant.......
Hide details for MeditatieMeditatie
Search document IconText Icon - lezen - Kerkelijke bureaucratie? - W.L. de Graaff
“Toen hij naar Achaje wilde afreizen, moedigden de leerlingen hem (Apollos) aan en gaven hem een brief mee voor de gemeenteleden met het verzoek hem gastvrij te ontvangen. Na zijn aankomst bleek hij door Gods genade een grote steun te zijn voor de gelovigen.” Handelingen 18: 27 “Ik (Paulus) beveel onze zuster Febe bij u aan, die in dienst staat van de gemeente in KenchreeŽn (Zuid-Griekenland, vlakbij Korinthe). Ontvang haar in de naam van de Heer, op een wijze die bij de heiligen pas. En sta ha......
Hide details for Nieuws uit de RegioNieuws uit de Regio
Search document Icon - lezen - Negentigjarige zet Winsum op de kop 1920-2010
De KCZB provinciale afdeling Groningen viert haar 90-jarig jubileum met vocale en muzikale klanken. Het centrum van Winsum zal zaterdag 24 april van ’s morgens vroeg tot het einde van de middag bruisen en bol staan van de muziek.......
Hide details for Overig freelanceOverig freelance
Search document Icon - lezen - Interview Als je begrijpt wat Ik bedoel - S. van Oostrum
‘Als je begrijpt wat ik bedoel’ zijn gevleugelde woorden van een bekend striptekenaar. ‘Als je begrijpt wat Ik bedoel’ zijn woorden van onze God in het Oude Testament.......
Hide details for Thema-artikelenThema-artikelen
Search document IconText Icon - lezen - Lidmaatschap en avondmaal - W.L. de Graaff
Mogen kerkenraden gasten aan het avondmaal toelaten die geen lid in volle rechten zijn van de eigen gemeente of van een zusterkerk? Voldoen ondertekeninglijsten waarmee gasten, soms toevallige passanten, verklaren in te stemmen met de leer van de kerk ‘die alhier geleerd’ wordt? Of kun je dan net zo goed volstaan met het voorlezen van een verklaring voorafgaande aan de viering waarin gezegd wordt wie er wel en wie er niet mogen meevieren? Deze vragen vormen voor een aanzienlijke groep in onze ke......
Search document IconText Icon - lezen - Maakt het uit bij welke kerk je hoort? - P. Groen
Er wordt steeds meer wat rondgekeken in kerken in een nieuwe woonplaats, voordat nieuwe bewoners weten waar ze hun meegekregen gereformeerd vrijgemaakte attestatie in willen leveren. Eerst eens kijken bij de PKN en bij de Baptistengemeente. We kunnen ons immers altijd nog aansluiten bij die vrijgemaakte kerk hier. Over het vragen naar de ware kerk heb ik het in dit artikel. Ik geloof niet in de benadering, dat het niet uitmaakt waar je lid van bent, als je God maar dient. Want daar is heel wat m......