UITGAVE Kerkbode


nummer

22

datum

30-MEI-2008THEMA
De stem van de kerk vlgnr 4

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document Icon - lezen - Schaars? - A. Bas 1 SamuŽl 3 vers 1b: ‘Er klonken in die tijd zelden woorden van de Heer en er braken geen visioenen door’
Het moeten, vlak voor de geboorte van SamuŽl, moeilijke tijden geweest zijn. Want anders als bij ons, kon men niet dagelijks het Woord van de Here van de plank halen om eruit te lezen. Nee, men was aangewezen op de momenten dat de Here zijn profeten zond.......
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - De plaats van de Schrift - A. Bas
In de afgelopen weken hebben we met elkaar nagedacht over de plaats en de betekenis van de Heilige Schrift. Hoe de Heilige Geest mensen op een bijzondere manier tot spreken heeft gebracht en ons zo de Schrift geschonken heeft. Maar ook, hoe de Schrift het leven van Luther veranderde, daar een centrale plek in kreeg en hoe dat uiteindelijk allemaal te danken is geweest aan de kracht en de werking van de Heilige Geest.......
Search document Icon - lezen - GS 2008 - W. Tiekstra Zwolse Zaken (6) Indrukken van een Synodelid
Spoorzoeken. Als kind deed ik het graag. Het spoor zoeken dat een ander voor mij had uitgezet. Nog steeds kan ik met plezier meedoen aan een fietspuzzeltocht. Vooral omdat je het meestal als groep doet. Wie herinnert zich niet de discussies over de aanwijzingen? Betekent het dit of juist dat? Het is mooi als je niet verdwaalt en keurig op de eindbestemming aankomt.......
Search document Icon - lezen - Nieuws uit de Regio Gezocht: enthousiaste vrijwilligers
Hoogezand - Voor onze kringloopwinkel ‘de Graanschuur’ aan de Sluiskade in Martenshoek zijn wij op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die ťťn of meerdere dagen in de week ons team willen komen versterken. Ook zoeken wij mensen die tijdens de zomervakantie bij willen springen.......
Search document Icon - lezen - Van voorlezers en orgeltrappers - N. Kemps-Stam Stemmen in de kerk
Omstreeks de eeuwwisseling werd in sommige gemeentes de bezem erdoor gehaald. We gaan ons vernieuwen, heette dat. Gemeenteleden kregen meer taken. Het lezen van de tekst voorin de kerk bijvoorbeeld. Zelfs vrouwen mochten meedoen. Daarna kwamen de veranderingen de gemeentes binnen, zoals het zingen van Opwekkingsliederen. En volgens sommigen moeten we ook anders gaan geloven. Vanuit het hart en de beleving. Veranderingen zijn veel ingrijpender dan vernieuwingen. Het laatste is te vergelijken met......
Search document Icon - lezen - Wat zullen we zingen? (3) - J.T. Oldenhuis Vragen
Met het rapport van de Deputaten kerkmuziek dat op de tafel van de huidige synode ligt, zijn we aangekomen op een kruispunt. Als de voorstellen van de deputaten worden aangenomen, gaan we niet meer gewoon rechtdoor. Misschien kan dat ook wel niet meer. Een afbuiging hoeft niet verkeerd te zijn. Ik heb al de hoop uitgesproken dat de synode positief zal reageren op het voorstel samenwerking aan te gaan met de ISK. Er is nog een ander voorstel dat ook een afbuiging betekent: “het in de eredienst zi......
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - Waardig sterven - J.P. van der Wal
Onlangs overleed de Vlaamse schrijver Hugo Claus. Nou ja, overleed... Hij liet er zelf een eind aan maken. Om niet verder te hoeven dementeren. Voor mgr. dr. G.J.N. de Korte, hulpbisschop van Utrecht en deken van IJssellanden (West-Overijssel, Veluwe, Flevoland), aanleiding om in CV Koers nog eens aandacht te vragen voor het belang van goede palliatieve zorg.......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Geen mening - J.H. Kuiper
Toen wij trouwden, was dat in de zaal die in de stad Zwolle lang gebruikt is als rechtszaal. Of het aanwezige beulszwaard bijdroeg aan de feestelijke stemming van dat moment, weet ik niet meer. Wel belangrijk voor de beloften die je bij zo’n gelegenheid aflegt was het aanwezige bord, dat oproept om ook de andere partij te horen: Audi et alteram partem.......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Samenkomsten Schiermonnikoog
Wij zoeken nu alleen nog een voorganger of voorgangers voor zondag 6 juli a.s.......
Search document Icon - lezen -
Beroepen Assen-Marsdijk - R.A. Schipper te Drachten-Nijega Beroep aangenomen Enschede-Noord (tweede predikantsplaats) - G.F. Overweg te Schildwolde Afscheid Nu...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Classis Appingedam
Voorlopige agenda van de classis Appingedam, te houden op D.V. donderdag 12 juni a.s. om 19.30 uur in het gebouw van de Gereformeerde Kerk te Ten Post, Eestumerweg 11.......
Search document Icon - lezen - Classis Stadskanaal
Kort verslag van de classis Stadskanaal, welke bijeenkwam op donderdag 8 mei jl. in Wildervank.......
Search document Icon - lezen - Classis Warffum
Voorlopige agenda van de vergadering van de classis Warffum, te houden op 5 juni a.s. te Uithuizermeeden om 19.30 uur.......
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Een zweem van wierook
Sneek - Op zaterdag 31 mei a.s. is de Sint Martinuskerk aan de Singel om 20.00 uur voor even Russisch-Orthodox: The Northern Vocalists o.l.v. Leendert Runia brengen daar dan namelijk de Liturgie van de Heilige Johannes Chrysostom.......
Search document Icon - lezen - Orgel & Fluit
Drogeham - Op zaterdag 31 mei wordt er om 20.00 uur weer een speciaal concert gegeven door organist Martin Zonnenberg en fluitiste Marjolein de Wit, in de Maranathakerk aan de Lytsewei.......
Search document Icon - lezen -
Activiteitenagenda......
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Voorbedezondag
Zondag 15 juni, de derde zondag in juni, is de jaarlijkse voorbededag voor landelijke en plaatselijke evangelisatie. In de Gereformeerde Kerken (v) is de laatste jaren steeds meer aandacht gekomen voor het missionaire werk van de gemeente.......
Search document Icon - lezen - Zendtijd voor Kerken
Berkel en Rodenrijs - Op D.V. zondag 1 juni wordt om 11.00 uur op Nederland 2 een kerkdienst uitgezonden vanuit de Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) ‘De Bron’.......