UITGAVE Kerkbode


nummer

16

datum

18-APR-2008THEMA
Een lerende gemeente vlgnr 7

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for VoorwoordVoorwoord
Search document Icon - lezen - De Kerkbode verschijnt niet in de meivakantie LET OP: Kopij/kerkdiensten eerder aanleveren
In verband met een aantal dagen bedrijfssluiting vanwege Koninginnedag en Hemelvaart zal op vrijdag 2 mei de kerkbode NIET verschijnen. De week hieraan voorafgaand - op vrijdag 25 april - zal een dubbelnummer verschijnen met een preekrooster voor 2 weken. De kopij + opgave kerkdiensten t/m zondag 4 mei kunnen tot uiterlijk maandag 21 april voor 10.00 uur aangeleverd worden.......
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document Icon - lezen - Nieuwtestamentisch licht over een Oudtestamentisch lied (2) - A.H. Driest
Oude Testament Psalm 121: 7 De Heer behoedt je voor alle kwaad, hij waakt over je leven, 8 de Heer houdt de wacht over je gaan en je komen van nu tot in eeuwigheid. Nieuwe Testament Hebr. 12: 22 Nee, u staat voor de Sionsberg, voor de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en voor duizenden engelen die in vreugde bijeen zijn, 23 voor de gemeenschap van eerstgeborenen, die in de hemel ingeschreven zijn, voor God, de rechter van allen, en voor de geesten van de rechtvaardigen, die tot vo......
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - Column: Geen pedaal - W.L. de Graaff
Laatst hebben we onze begrafenispolis laten aanpassen. Een verlanglijst bepaalt hoeveel jouw dood de nabestaanden gaat kosten. Wie predikant is, heeft als betrokken buitenstaander al heel wat beg...
Search document Icon - lezen - GS 2008 - W. Tiekstra Zwolse zaken (3) Indrukken van een synodelid
Volgens onderlinge afspraak werd vrijdag 11 april voor het grootste deel besteed aan een soort van algemene beschouwingen. Daarover straks iets meer. Wat wel grappig was, was dat bij de inleiding van het onderwerp er geen presentatie op de beamer wilde verschijnen. Meerdere mensen bogen zich over het probleem. Tot er iemand - het was een predikant - zag dat een snoertje niet was aangesloten. Toen was het probleem snel verholpen. Een enkele ontbrekende verbinding legde het synodewerk stil.......
Search document Icon - lezen - Kerkelijk Jaar (2) - A.H. Driest
Onder de titel: ‘Het kerkelijk jaar - Doordachte dienstregeling of liturgische scheurkalender?’ schreven Harmen Trimp en Geerten van de Wetering een bijdrage in het blad Eredienst. Zij schrijven: “Sinds enige tijd constateren wij een toenemende interesse in het kerkelijk jaar binnen onze kerkelijke gelederen. Zo komen er voor steeds meer perioden in het jaar leesroosters, doen veel kerken aan liturgisch bloemschikken, waarbij ook de kleuren van het kerkelijk jaar niet ontbreken en vinden er inmi......
Search document Icon - lezen - Preken (3) - P. Groen Heilshistorisch Ťn exemplarisch.
Vorige week ging het over de verkondiging van met name bijbelse geschiedenissen. Prediking daarover wordt eenzijdig, als het betreffende gebeuren (bijv. Abrams vertrek uit Ur of IsraŽls dans om het gouden kalf) voornamelijk wordt gebracht als een voorbeeld van wat wij in deze tijd wel of niet moeten doen. Want kern van een preek moet zijn dat God door Christus aan mensen de verlossing schenkt.......
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - Verbindend preken - J.P. van der Wal
In het jongste nummer van het blad Koers schreef dr. Stefan Paas iets over het houden van preken voor mensen in een verbrokkelde samenleving als de onze.......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Rechten van de mens - J.H. Kuiper
50 jaar geleden, op 10 december 1948, werd de universele verklaring van de rechten van de mens afgekondigd, door de pas opgerichte Verenigde Naties. Veel aandacht heeft dit jubileum nog niet gehad in de pers, misschien wel omdat het proclameren ervan aan het licht bracht hoe vaak deze rechten genegeerd worden, ook in de wereld van 2008.......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Vrouw zoekt boer…
Bedum - Op zondag 20 april zal er om 15.00 uur een themadienst voor de jeugd worden gehouden in de Martyriakerk, Stationsweg 16-18.......
Search document Icon - lezen -
Beroepen Almere-West - M.A. van Leeuwen te Rotterdam-Oost Generale Synode Zwolle - Reacties op het rapport 'M/V in de kerk' zijn t/m woensdag 30 april welkom: Synode GKv...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Classis Warffum
Kort verslag van de op 19 maart jl. gehouden vergadering te Uithuizen.......
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - 201e Orgelconcert
Zuidlaren - Op zaterdag 26 april is er om 20.00 uur het 201e orgelconcert op het Dennenoordorgel in de Ontmoetingskerk.......
Banned IconActiviteitenagenda
Zaterdag 19 april Drachten, Voorjaarsconcert Gereformeerd Drachtster Mannenkoor o.l.v. Bert v/d Wetering, thema: ‘Schepping’, De Fontein, de Kolken 89 - 19.30 uur Reserveren: tel. 0512-5...
Search document Icon - lezen - Feestelijk Orgelconcert
Bolsward - Voor de zesde achtereenvolgende keer geeft Harm Hoeve op donderdag 1 mei (Hemelvaartsdag) een orgelconcert in de Martinikerk. De orgelbespeling begint ’s middags om 16.00 uur.......
Search document Icon - lezen - FFF
Leeuwarden - Op woensdag 23 april hopen de leden van het Ferb‚n fan Fryske Foargongers weer samen te komen in de Kurioskerk, Julianalaan. De ochtend begint om 9.30 uur en gaat vaak door tot 12.00 uur. Gasten zijn van harte welkom.......
Search document Icon - lezen - Koninginnedag Schildwolde
Schildwolde - Op woensdag 30 april organiseert de Kidzklup rondom de kerk (Hoofdweg 32) vanaf 9.15 uur een snuffelmarkt.......
Search document Icon - lezen - Menorah
Groningen - Het Gemengd koor Menorah uit Groningen hoopt op zaterdag 26 april a.s. om 20.15 uur een concert te geven in de Lutherse Kerk, Haddingestraat 23.......
Search document Icon - lezen - NPV
Groningen - De Nederlandse PatiŽntenvereniging (NPV) afdeling Groningen/Haren heeft op D.V. donderdag 24 april een Openbare Bijeenkomst belegd, om 20.00 uur in de ImmanuŽlkerk, Overwinningsplein 1.......
Search document Icon - lezen - Orgelconcert
Uithuizen - Op zaterdag 26 april geeft organist Jan Jongepier om 20.00 uur een concert op het Arp Schnitger-orgel in de Jacobikerk.......
Search document Icon - lezen - Orgelimprovisaties
Drogeham - Op D.V. zaterdag 19 april wordt er om 20.00 uur weer een orgelconcert gegeven in de Chr. Geref. Maranathakerk aan de Lytsewei. Het concert wordt deze keer verzorgd door de bekende organist John Propitius.......
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Gemeente in training
De BGJ heeft weer een nieuw boekje uitgegeven. Na ‘Ken jij die Kerk?’ is er nu een bijbelstudieboekje verschenen over 1 TimoteŁs.......
Search document Icon - lezen - Jaarvergadering ‘Dit Koningskind’
Zoals gebruikelijk heeft ook ‘Dit Koningskind’ afdeling Drenthe-Noord een jaarvergadering gepland. Deze zou begin april worden gehouden en dan, zoals de tweejaarlijkse gewoonte is, samen met de doelgroep.......
Search document Icon - lezen - Samenwerkingsgemeente
Hengelo (O) - Op zondag 13 april jl. vond in de Kristalkerk (in de wijk Groot Driene) de eerste gemeenschappelijke kerkdienst plaats van de plaatselijke Christelijk Gereformeerde Kerk (CGK), de Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK) en de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt (GKv).......