UITGAVE Kerkbode


nummer

37

datum

1-OKT-2004THEMA
Zingen in de eredienst vlgnr

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document IconText Icon - lezen - Opwekkingsliederen en de psalmen - A.H. Driest
Zingen. Een pracht van een uitingsvorm: de mooiste klanken door stembanden op adem in trilling gebracht. Zing een lied met kinderen, en de blijdschap straalt van de gezichten af. Een lied, emotievol in tijden van droefheid.......
Search document Icon - lezen - Soekoth (Loofhuttenfeest) een veelzeggend christelijk feest! - R. Visscher
Het is nu de tijd van Soekoth – Loofhuttenfeest. Het Joodse volk viert dit feest van 30 september – 6 oktober. Wat is het eigenlijk voor een feest? Het Loofhuttenfeest is het laatste feest in de rij van 7 bijbelse feesten. Samen met Pesach (Pascha) en Shawuoth (het Wekenfeest) door God ingesteld als belangrijkste feesten tot een altoosdurende inzetting (Deut. 16:16).......
Search document Icon - lezen - WAT IS DE TAAK VAN DE PREDIKANT? Predikanten als beroepsgroep - Nelleke Kemps-Stam
Kan een predikant het ooit goed doen? Het aantal losmakingen laat zien dat een conflict tussen een predikant en een gemeente zo hoog op kan lopen, dat er geen andere oplossing meer is dan uit elkaar gaan. Is dat te voorkomen? De Vereniging van predikanten vindt dat predikanten ook vreugde in hun werk moeten hebben en houden. Om dat te bewerkstelligen wil men zelf onder andere gaan nadenken over de invulling van het ‘vak’. De Vereniging wil daarom veranderen in een beroepsgroep. Een broederschap......
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - En Meester, veel leiders….. - J.P. van der Wal
Het onderstaande artikel stond als column in het blad Confessioneel. De schrijver is Henk van As en hij heeft ’t over de risico’s van activisme in de kerk….. ......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Leve de Theologische universiteit! - J.H. kuiper
Heel lang geleden, in de begintijd van de gereformeerde kerken, besloot men om een gezamenlijke theologische school op te richten. Dat was in 1854. Bestaande opleidinkjes werden samengevoegd en een team van vier leraren zorgde voor de opleiding. Dat heeft geweldig samenbindend gewerkt. Dit jaar bestaat de opleiding dus 150 jaar. Het was een roerige geschiedenis. Van bijna verdwijnen in 1902 tot verdubbeling in 1945, na de Vrijmaking. Maar nog steeds levert de domineesfabriek, zoals ‘Kampen’ spot......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen -
Aangepaste dienst Assen - Op Zondag 3 oktober 2004 is er een kerkdienst met aanpassingen voor broeders en zusters met een verstandelijke beperking in “De Kandelaar” , Oude Molenstraa...
Search document Icon - lezen -
Leek - "Op zondag 3 oktober 2004 wordt een samenkomst in de PORTUGESE TAAL gehouden. De samenkomst wordt gehouden in de Gereformeerde Kerk (vrijg), Tolberterstraat 24 te Leek, aanvang 16.30...
Search document Icon - lezen -
Aangenomen naar: Dronten – (sectie noord): J.R. Visser te Pretoria-Maranatha. Schooldagpreek Kampen – Ter gelegenheid van de Schooldag van de Theologische Universitei...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Classis Leeuwarden
Kort verslag van de vergadering van de classis Leeuwarden, gehouden op 15 september 2004 te Sneek in de kerk van Sneek-Koudum.......
Search document Icon - lezen - Classis Stadskanaal
Winschoten - Op donderdag 11 november 2004hoopt de classis Stadskanaal te vergaderen in Winschoten. Leden die een zaak voor deze classisvergadering hebben kunnen evenals de kerkenrad...
Search document Icon - lezen - CLASSIS WARFFUM
Kort verslag van de vergadering van de classis Warffum, gehouden op 13 september 2004 in de kerk te Baflo. ......
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - In de voetsporen van Paulus.
Een reisgroep gaat onder leiding van ds. A.H. Driest uit Groningen van 7 t/m 21 mei 2005 een vijftiendaagse rondreis naar Turkije ondernemen. Behalve dat we plaatsen aandoen waar Paulus het evan...
Search document Icon - lezen - Workshop: “Stop!! Sta eens even stil…”
Hierbij nodigen wij u uit voor de workshop: “Stop!! Sta eens even stil…” In deze tijd van drukte en gejaagdheid kan het goed zijn om eens stil te staan bij jezelf. We hollen maar door en “rol...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - De lessen aan de TU van start in een vernieuwd gebouw mededelingen n.a.v. de vergadering van het Curatorium van de TU Kampen d.d. 9 september 2004.
Het Curatorium vormt het bestuur van de Theologische Universiteit, en is daartoe benoemd door de generale synode. De laatste synode heeft een aantal specifieke opdrachten gegeven aan het Curatori...
Search document Icon - lezen - Particuliere Synode Drenthe
Stadskanaal -Namens de roepende kerk van Stadskanaal wordt u in de gelegenheid gesteld om stukken aan te leveren voor de PS Drenthe 2005. Deze zal in twee zittingenbijeenkomen i.v.m. kom...