UITGAVE Kerkbode


nummer

33

datum

7-SEP-2007THEMA
Onze toekomst vlgnr 1

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for VoorwoordVoorwoord
Search document Icon - lezen - Onze toekomst
Deze maand willen we het in de Kerkbode gaan hebben over de toekomst die ons wacht. Over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die God scheppen gaat, maar ook over de hemel waar de zielen van de ges...
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document Icon - lezen - Verkeerde kant? - A. Bas 1 Petrus 1 vers 12: ‘Er werd hun geopenbaard dat deze boodschap niet voor henzelf bestemd was maar voor u, en nu is deze boodschap u verkondigd door hen die u het evangelie he
Wie zijn oor vandaag de dag eens te luisteren legt, komt bij veel mensen een hang naar het buitengewone tegen.......
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - ‘Ik zag een grote witte gestalte...’ - A. Bas
Enkele jaren geleden heeft de Evangelische Omroep in aansluiting bij deze trend ťn de televisieserie ‘Touched by an Angel’, een klein boekje uitgebracht met als titel Engelen. Daarin treffen we onder andere getuigenissen aan van mensen die wel eens een engel ontmoet hebben.......
Search document Icon - lezen - Bekeken - A. Bas
Engelen - ze hebben vaak niet echt een plek in ons leven. En ook zijn we er vaak niet op uit, om ze te zien en te ontmoeten. En dat ook niet zonder reden, zagen we in het vorige artikel. Omdat de Here ons in deze bedeling niet zo zeer richt op allerlei verschijningen, maar op zijn Woord en Geest. Tegelijk maakt dit alles wel, dat we ons niet gauw meer af zullen vragen of wij nu ook wat voor de engelen betekenen.......
Search document Icon - lezen - Boekbesprekingen
Mijn eigen boek met gebeden Dit is een mooi vormgegeven boekje met kindergebeden. Het boekje biedt kindergebeden rond verschillende thema’s, die ouders kunnen gebruiken om hun kinderen te...
Search document Icon - lezen - Van de werkvloer - G. Visser De Ontmoeting
Binnen de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt (GKv) van Damwoude zijn we bezig met gemeenteopbouw. Daarbij kwam ook ter sprake, dat ons kerkgebouw een eigen en herkenbare naam moest hebben.......
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - Neem je Bijbel mee! - J.P. van der Wal
In het kerkblad voor Overijssel etc. schreef ds. R. Heida voor de zomervakantie iets over het meenemen van je Bijbel. Vergeet hem niet bij het inpakken van je vakantiespullen! Daar begon hij mee. Maar hij dacht ook alvast aan de tijd na de vakantie, als het gewone leven weer begint. Neem je Bijbel iedere dag mee en geef hem een vaste plek in je leven. Zeker ook op zondag als je naar de kerk gaat. En verder heeft hij nog wat voor de ambtsdragers, die in een nieuw seizoen weer op pad gaan.......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Vrijspraak - J.H. Kuiper
Big Brother. Alle kans dat velen van u denken aan het ietwat beruchte tv-programma van enkele jaren geleden, toen we met zijn allen mochten meegluren in een huis waar een aantal mensen bij elkaar zat om te zien wie er overbleef. Over dat overboord zetten van alle gÍne ging het in het stukje van vorige week.......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Bericht voor de preekvoorziening
De predikanten van de classis Warffum hebben voor de preekvoorziening van 2008 3 september a.s. aangegeven als datum vanaf wanneer gebeld kan worden. De volgende predikanten willen niet geb...
Search document Icon - lezen -
Beroep aangenomen Rotterdam Hillegersberg-Schiebroek - H. Veldman te Enschede, emerituspredikant van Urk....
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Classis Appingedam
Voorlopige agenda van de vergadering op donderdag 13 september a.s. om 19.30 uur in het gebouw van de gereformeerde kerk te Loppersum, Tuinbouwstraat 3.......
Search document Icon - lezen - Classis Warffum
Voorlopige agenda van de vergadering op dinsdag 11 september a.s. om 19.30 uur te Middelstum.......
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Activiteitenagenda
Zaterdag 8 september Groningen, ReŁnie Gomarus College voor oud-docenten en oud-leerlingen - aanmelden via formulier op www.gomaruscollege.nl Kornhorn, 6e Motortoertocht t.b.v. de G...
Search document Icon - lezen - Bachconcert Harm Hoeve
Vollenhove - Op zaterdag 8 september geeft Harm Hoeve om 20.00 uur een orgelconcert in de Grote Kerk.......
Search document Icon - lezen - FFF
Leeuwarden - Op woensdag 19 september a.s. om 9.30 uur heeft het "Ferb‚n fan Fryske Foargongers" weer een vergadering in de Kurioskerk aan de Julianalaan.......
Search document Icon - lezen - Hoe was die tijd?
Hoogkerk - GBS Rehoboth viert dit jaar haar 50ste verjaardag! Zaterdag 15 september van 15.00 - 19.00 uur wordt er een feestelijke reŁnie gehouden in de school.......
Search document Icon - lezen - Motortoertocht
Kornhorn - Op zaterdag 8 september a.s. hopen wij onze jaarlijkse Motortoertocht Kornhorn te houden.......
Search document Icon - lezen - Rectificatie
In Kerkbode nr. 32, 31 augustus 2007 stond een concert aangekondigd van Jan Vayne & Martin Mans (blz. 522). Het telefoonnummer van 'de Rank' in Zuidhorn, om kaarten te reserveren, moet zijn: 0595-502593.......
Search document Icon - lezen - TU-dag
Kampen - Op woensdag 26 september organiseert de Theologische Universiteit de jaarlijkse TU-dag.......
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Hulpvraag bij seksverslaving blijft stijgen
Het jaarverslag 2006 van Stichting De Driehoek laat zien dat het aantal cliŽnten dat hulp vraagt voor seksverslavingsproblemen blijft stijgen. In 2006 is het percentage cliŽnten dat voor seksverslaving behandeld wordt bij de christelijke psychosociale hulpverleningsinstelling toegenomen tot 13,2 % van de totale hulpvraag.......
Search document Icon - lezen - Kruiskerk in gebruik
Meppel - De Geref. Kerk (v) houdt sinds enkele weken haar kerkdiensten in de geheel vernieuwde Kruiskerk aan de Thorbeckelaan.......