UITGAVE Kerkbode


nummer

34

datum

16-SEP-2005THEMA
Vroomheid vlgnr 3

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document Icon - lezen - Overdenking naar aanleiding van Matteüs 19:21 ‘wie volmaakt wil zijn…’ - Matthijs Haak
Lezen Matteüs 19:16-26 ......
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - Het gaat om de mensen - L.E. Leeftink
“It’s all about people!” Dat herinner ik me van een bevlogen meditatie van Bill Hybels over Joh. 3:16 een jaar of vijf geleden in Arnhem. Het gaat de HERE God erom, dat de mensen via zijn Zoon Jezus Christus weer bij Hem komen en bij Hem blijven. “Het gaat om de mensen” - zo zou je de synodesessie van 9 en 10 september ook kunnen samenvatten. De sabbat is er voor de mens, heeft de Here Jezus gezegd. En in Christus zijn wij allemaal één, zegt Paulus in Gal. 3:28 - of we nu man of vrouw, homo of h......
Search document Icon - lezen - Kerkelijk Tweestromenland (3) - A.H. Driest
Ter inleiding In de vorige twee kerkbodes heb ik aandacht gegeven aan de kerkelijke overgang van Bert Bolhuis uit Leek en over zijn veranderde inzichten, waarover hij een boekje heeft geschreven onder de titel “Vrijgemaakt door de Zoon”, met als ondertitel: werkelijk vrij… een persoonlijk getuigenis. Ds. De Kimpe uit Hardenberg heeft een boekje geschreven waarin hij op een heldere wijze de visie van Bert Bolhuis van stap tot stap bespreekt. Zijn boekje is getiteld “Een Kerkelijk Tweestromenland......
Search document IconText Icon - lezen - Oefening in de vroomheid - A.H. Driest
Nederland moet meer bewegen. Veel Nederlanders hebben last van overgewicht. Met andere woorden: de weegschaal geeft aan dat ze teveel kilo’s met zich mee dragen. Het is nodig om de strijd tegen overgewicht aan te gaan. Je blijft er gezonder door. Mensen die het serieus nemen, passen hun eetpatroon aan en gaan plotsklaps joggen of rennen over de weg. Wie op bepaalde tijden een blik in een fitnesscentrum werpt, ziet zwetende tot hijgende mensen verbonden aan allerlei bewegingsapparaten. Niet alle......
Search document IconText Icon - lezen - Vroomheid en woestijn (3) - Matthijs Haak
Dit is het laatste artikel over vroomheid en woestijn. Vanaf drie verschillende posities wil ik nog eens kijken naar de vragen die in de eerste bijdrage aan de orde kwamen bij een visie op mensen van afzondering. Het zijn deze posities: (1) vanuit de levensbeschrijving van Antonius, (2) vanuit de functie die die levensbeschrijving heeft in de bekering van Augustinus en (3) vanuit een gereformeerd standpunt. Wat hier aan de orde komt, helpt me om een omschrijving te geven van de kanten die aan he......
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - Voortgezet onderwijs - J.P. van der Wal
Hieronder wat stimulansen bij de start van een nieuw kerkelijk seizoen. Auteur is ds. R. Heida en zijn verhaal stond te lezen in het kerkblad voor het midden en zuiden van het land. ......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Oud - Jan Kuiper
Onlangs overleed mevrouw Hennie van Andel te Hoogeveen. Zij was de oudste mens ter wereld. Ruim honderdvijftien jaar is ze geworden. Ze ging met pensioen toen ik leerde lopen. Een merkwaardig perspectief. Voor de wetenschap is ze heel interessant: wat maakte dat ze zo lang zonder zichtbare ziekte bleef en helder bleef in haar verstand? Misschien kunnen we allemaal wel zo oud worden. De gemiddelde leeftijd blijft maar stijgen. Een honderdjarige die nog steeds boeken schrijft, trok ook al de aanda......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen -
Intrede Assen-Peelo - Op zondag 9 oktober 2005 hoopt ds. L.E. Leeftink, afkomstig van de Gereformeerde Kerk te Nijmegen, intrede te doen als predikant van de Gereformeerde Kerk...
Search document Icon - lezen -
Beroepen te Ten Boer – H.G. Gunnink te Hardenberg-centrum. Het telefoonnummer van Ds. G.J. Pruijssen, die zondag 4 september intrede deed, is: 0164-750231 Ber...
Search document Icon - lezen -
Toegelaten Ten Post - Door de classis Appingedam toegelaten tot de dienst des Woords: br. L.G. Boonstra te Slochteren. De bevestiging in de kerk te Ten Post zal D.V. plaatsvinden op...
Search document Icon - lezen -
Classis Buitenpost Op zondag 25 september 2005 zal er in de classis weer een dienst worden aangepast voor mensen met een verstandelijke beperking. Deze keer in de Ichtuskerk, De Dell...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Oproep vergadering classis Groningen oktober 2005
De raad van de Gereformeerde Kerk te Groningen-Zuid, daartoe aangewezen door de classis op de vergadering van 30 juni j.l., nodigt de kerken van de classis Groningen uit voor de vergadering die o...
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Beste broeders en zusters
De gemeente van Groningen-Oost heeft al heel wat jaren contact met de St.Martinigemeinde in Bremen. Op uitnodiging van de ( GKV )Groningen-Oost komen een aantal broeders en zusters op bezoek. Het...
Search document Icon - lezen - Concert door Willem Mesdag op Hinsz-orgel
Uithuizermeeden – Op zaterdag 24 september a.s. wordt in de Mariakerk een orgelconcert gegeven door de organist Willem Mesdag, voormalig organist en beiaardier te Enkhuizen. Een bij...
Search document Icon - lezen - Concert met orgel en trompet
Stadskanaal - Op vrijdagavond 16 september geeft het duo Henk de Muinck en Titus Troelstra een concert. Henk is organist, en Titus speelt trompet. Het tweetal treedt al vele jaren sa...
Search document Icon - lezen - Zondagavondzang
Op D.V. zondag 18 september 2005 is er weer een zondagavondzang in Hoogkerk. Al jaren zingen velen met ons mee, oud en jong. Ook dit jaar hopen we u weer van dienst te zijn. Voor deze avond...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Kort verslag van de tweede zitting van de particuliere synode van Groningen 2005, op 6 september 2005 te Ten Boer
De preses, ds. S.M. Alserda opent de vergadering. We zingen Ps. 122: 3 onder begeleiding van de tenorfluit van ds. Werkman. We lezen Ps. 122. Deze psalm gaat over recht doen. Dat is onder meer de...
Search document Icon - lezen - Samenvatting Jaarverslag classicaal deputaatschap Studentenpredikant - seizoen 2004/2005
Sinds 1 juli 2003 heeft Groningen een studentenpredikant. Deze functie is vanaf die datum tijdelijk ingevuld door ds. T.S. Huttenga. De studentenpredikant (SP) wordt ondersteund en begeleid door een daarvoor opgericht deputaatschap. Het deputaatschap bestaat uit zeven leden, twee studenten en vijf anderen. Hieronder volgt een korte samenvatting van het werk dat de SP en het deputaatschap het afgelopen jaar mochten doen.......
Search document Icon - lezen -
De predikanten: De Boer (Staphorst), Bos (Bruchterveld), Dreschler (Lemelerveld), Ensing (Langeslag), Feenstra (Kampen), Harmannij (Den Ham), De Meij (Daarlerveen), Minnema (Balkbrug), Noordzij (...