UITGAVE Kerkbode


nummer

35

datum

20-AUG-2008
inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document Icon - lezen - Het verlangen van Paulus - A. Bas Filippenzen 1 vers 21: Want voor mij is leven Christus en sterven winst.
Na een onderbreking van een week, wil ik het met u in deze Kerkbode opnieuw gaan hebben over de christelijke begrafenis. En dan zou het best zo kunnen zijn, dat u dat maar een naar onderwerp vindt. Want ja, soms schuiven we onwillekeurig de gedachte aan het sterven wat voor ons uit. Zeker als we nog jong zijn.......
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - Alleen zo’n artikel is meer dan een preek - N. Kemps-Stam De invulling van de vakantiezondag
Hoe bracht u de zondag door in de vakantie?, vroeg ik de Kerkbodelezers. Ulfert Molenhuis uit Groningen is de eerste die reageert. Hij schrijft onder andere: “Het lezen van preken hebben wij denk ik een acht jaar geleden voor het laatst gedaan. We gebruikten het boekje van ds. Troost, Achter het witte gordijn. Daar staan geweldige preken in. Zulke bundels zijn echter heel schaars. Deze keer hebben wij van de vier zondagen slechts ייn keer een Evangelische Kirche bezocht. Dat loopt soms zo. Die e......
Search document Icon - lezen - De doop: Heldere taal bij helder water - J.T. Oldenhuis Een paar noodzakelijke accenten
Discussies over de doop zullen nooit verstommen. Zullen ook nooit mogen verstommen. Want wie met Christus verbonden wil zijn, zal gedoopt moeten worden.......
Search document Icon - lezen - Help, de kudde dwaalt af - W.L. de Graaff
Moeizaam maar moedig ploeterde hij voort over de moeilijk begaanbare weg. Het was stil geworden om hem heen. Een paar dagen terug kon hij de rest nog horen. Al babbelend kabbelde de kudde voort. Ze hadden het maar goed met elkaar. De meeste van hen liepen als kuddedieren mee. Wie nu eigenlijk de route bepaalde, wist niemand exact.......
Search document Icon - lezen - Tot lering en vertroosting van de levenden - A. Bas
De dominee van Leens was eigenwijs. Tegen alle synodale afspraken in werden bij hem de overleden gemeenteleden in de kerk gebracht, hield hij een preek en deed hij een gebed. We hebben de vorige keer gehoord dat het hem op een tuchtprocedure kwam te staan, en ook waarom de kerken hem zijn eigenwijsheid zo zwaar aanrekenden: omdat ze bang waren dat de gelovigen door gebed en prediking bij een begrafenis weer in rooms vaarwater terecht zouden komen. Maar betekende dit nu ook, dat het altijd zo bli......
Search document Icon - lezen - Variofocus - H. Venema Een (cultuur)schok van herkenning
Je hebt mij een poosje moeten missen. Ik zat in het buitenland. Eerst was ik op werkreis naar Indonesia. Elk jaar ga ik voor LITINDO daarheen, voor het geven van lessen en cursussen op theologische scholen of aan kerken (om nieuw studiemateriaal te presenteren en uit te testen) en voor overleg met vertalers en uitgevers over de publicatie van nieuwe boeken. Zo’n reis duurt met voor- en nawerk al gauw een maand of twee. Daarna heb ik samen met mijn gezin vakantie gevierd in Zwitserland.......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Blijvende kennis - J.H. Kuiper
Niets veroudert sneller dan kennis. Je kunt een goede opleiding gehad hebben, maar als je er niets aan doet, is de enige plaats, waar die tot zijn recht kan komen, het museumdorp en de markt van oude ambachten. Als mensen met pensioen gaan en hun aandacht uitgaat naar andere dingen in het leven dan wat hun dagelijks werk was, merken ze dat je er zo echt uit bent.......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen -
Bevestiging & Intrede Roden - Op zondag 31 augustus a.s. vindt om 9.30 uur de bevestiging van ds. S.S. Braaksma uit Almere-Oost plaats. De intrededienst begint om 16.30 uur. Nieuw ad...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Classis Appingedam
Voorlopige agenda van de classis Appingedam, te houden op D.V. donderdag 11 september a.s. om 19.30 uur in het gebouw van de Gereformeerde Kerk te Loppersum, Tuinbouwstraat 3. Samenroepende kerk: Westeremden.......
Search document Icon - lezen - Classis Assen
Voorlopige agenda voor de vergadering van de classis Assen op 11 september a.s. in de Gereformeerde Kerk, Bonkelaar 2 te Smilde.......
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Kledingbeurs
Kantens - Op vrijdag 10 (18.30-21.00 uur) en zaterdag 11 oktober (10.00-15.00 uur) is er een kledingbeurs aan de Pastorieweg 21.......
Search document Icon - lezen - Orgelconcert
Damwoude - Op D.V. zaterdag 30 augustus zal er om 20.00 uur weer een orgelconcert gegeven worden op het prachtige Van den Heuvel-orgel in de Chr. Gereformeerde Sionskerk aan de Hoofdweg.......
Search document Icon - lezen -
Activiteitenagenda......
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Gaan in het spoor van de Bijbel
Zwolle/Rotterdam - ‘Gaan in het spoor van de Bijbel’, verzorgd door dr. Jochem Douma en drs. Adrian Verbree, biedt voor de cursus 2008/2009 drie avonden aan over de volgende onderwerpen:......
Search document Icon - lezen - Noorderkerk
Groningen - De Noorderkerk aan de Akkerstraat is vanaf augustus een nieuwe verhuurlocatie van Bijzondere Locaties Groningen.......
Search document Icon - lezen - Vooropleiding Latijn en Grieks in deeltijd
Toch nog theologie studeren, je hoort het vaker. Al een studie afgerond, een paar jaartjes aan het werk. Maar toch borrelt er nog ergens dat verlangen, die honger naar meer.......