UITGAVE Kerkbode


nummer

10

datum

14-MEI-2010THEMA
Gerechtigheid als levensstijl vlgnr

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for VoorwoordVoorwoord
Search document IconText Icon - lezen - Gerechtigheid als levensstijl - A.J. Balk
Er is veel armoede in deze wereld, ver weg en dichtbij. De planeet waarop wij leven, gaat kapot door de manier waarop wij in de westerse landen consumeren. Deze beide problemen hangen nauw met el...
Hide details for ActiviteitenActiviteiten
Search document Icon - lezen -
Orgelconcerten Stadskanaal Op vrijdagavond 21 mei hoopt de Kamper organist Gerwin van der Plaats een orgelconcert te geven op het Van Vulpenorgel in de Kandelaarkerk aan de Novolaan 28 te Stadska...
Hide details for AgendaAgenda
Search document Icon - lezen -
Zaterdag 15 mei Schildwolde, Snuffelmarkt in de schuur van fam. Doornbosch, Hoofdweg 53 - 9.00-14.00 uur Vrijdag 21 mei Rouveen, Uitvoering oratorium ‘De Schepping’ door gemengd koor ‘De Lofst...
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Vrijheid - J.H. Kuiper
Door de Bijbel loopt een refrein: God bevrijdt. Het staat boven de wet, als opschrift; het keert in het Nieuwe Testament extra sterk terug: tot vrijheid geroepen zijn we. Alle reden om het bijbelse onderwijs over vrijheid te confronteren met de opvattingen die in Nederland daarover leven op het moment. Het gaat dan om de manier waarop Bevrijdingsdag en Hemelvaartsdag met elkaar overeenkomen of juist ten opzichte van elkaar verschillen. En ook over de vraag waarom voor veel mensen de kerk juist s......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen -
Beroepen Bethal (Vrye Gereformeerde Kerk, Zuid-Afrika):J.R. Visser te Dronten-Noord Loppersum en Westeremden: kandidaat G. Bruinsma te Surhuisterveen Kantens en Middelstum: kandidaat G. Bruinsma ...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen -
Oproep classis Leeuwarden Hierbij worden de kerken in het classicaal ressort Leeuwarden opgeroepen voor een vergadering van de classis, te houden D.V. woensdag 16 juni 2010, aanvang 20.00 uur, in...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen -
E&R stelt lidmaatschap open De vereniging Evangelisatie & Recreatie (E&R) heeft besloten tot verruimen van het lidmaatschap. Dit is in nauw overleg met de adviseurs van de vereniging besloten tij...
Hide details for KerkgeschiedenisKerkgeschiedenis
Search document Icon - lezen - De G van Gomarus - H. Veldman
Noordelingen opgelet! Gomarus komt in beeld. Niet de scholengemeenschap in Noord-Nederland die zijn naam draagt, maar de man zelf. Althans zoals we ons hem mogen kennen. Als scholier - en ook als ouders van scholieren - moet je natuurlijk weten naar wie je school is genoemd. En welke betekenis hij had (en heeft). En het hoort er ook bij dat je dan weet wat die beste man met Groningen te maken had. Je bent ‘Gomarist’ - toch?......
Hide details for MeditatieMeditatie
Search document Icon - lezen - Matteus 5 vers 6 - A.J. Balk
'Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.’......
Hide details for Overig freelanceOverig freelance
Search document Icon - lezen - 'Bevrijdende genade' Over gevangenen en gevangenenzorg - J. Breman
Jezus, gedenk mijner… (Lukas 23:42) Denkt aan de gevangenen… (Hebr. 13:3)......
Search document Icon - lezen - Eénwordingsdienst CGK en GKv te Veendam/Wildervank - G. Bouwman
De Christelijk Gereformeerde Kerk te Wildervank-Veendam en de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Veendam werken al geruime tijd samen. Dit mondde op 25 april 2010 uit op een feestelijke eenwordingsdienst. De gemeenten gaan nu als één gemeente verder.......
Hide details for Thema-artikelenThema-artikelen
Search document IconText Icon - lezen - Eenvoudig leven - A.J. Balk
Er was een koning die woonde in zo’n echt oosters land. Omgeven door pracht en praal woonde hij in een paleis. De koning wilde eens weten hoe de mensen echt zijn, hoe ze met elkaar omgaan als hij er niet bij is. Hij trok zijn koningsmantel uit, zette zijn kroon af, verkleedde zich als zwerver. Hij zag er echt niet uit. Hij had een vieze nepbaard opgeplakt alsof hij zich dagen niet gewassen had. Hij droeg gescheurde kleren, strompelde een beetje. Hij loopt rond, eerst bij zijn eigen paleis. En de......
Search document IconText Icon - lezen - Handen en voeten geven aan rentmeesterschap - E. Zwart en E. Vermeer
Rentmeesterschap is een bijbelse opdracht. Dat staat buiten kijf. Maar hoe kunnen we hier praktisch vorm aan geven? In dit artikel zullen we eerst kijken naar de crisis waarin de schepping zich bevindt. Vervolgens zullen we naar enkele christelijke waarden kijken die kunnen dienen als basis voor de zorg voor de schepping en tot slot zullen we enkele praktische tips geven voor kerken en individuen.......