UITGAVE Kerkbode










nummer

21

datum

21-MEI-2004



THEMA
Kinderdoop vlgnr 3

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnement



inhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document IconText Icon - lezen - De verhouding tussen het oude en het nieuwe verbond - K.P.A. Moedt
Op 19 februari j.l. heb ik in de Geref. kerk te Leek een lezing gehouden over bovenstaand onderwerp. De lezing werd gehouden in het kader van de zg. Lentelezingen, die verzorgd worden door predikanten uit de classis Grootegast. Hieronder volgt de (vrijwel ongewijzigde) tekst van mijn lezing.......
Search document Icon - lezen - GESLACHTSREGISTER - Nelleke Kemps-Stam
Stug leest vader aan tafel, na het eten de hele bijbel voor. Ook de geslachtsregisters: God houdt zijn volk in stand. Trots noemt MattheŁs als eerste in zijn evangelie drie keer veertien geslacht...
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Verschuiving van betekenis - J.H. Kuiper
Hype In het Nederlands Dagblad van vrijdag 14 mei stond een artikel over de hypes die elkaar in de religieuze wereld opvolgen. Met dat engelse woord hype wordt bedoeld dat er even heel in...
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Voorgangers gevraagd:
Vrouwenpolder - De Geref. Kerk belegt elke zomervakantie dubbele diensten. De komende zomer is er voor 9 diensten nog geen predikant gevonden. Voorgangers gevraagd voor de zondagen 25...
Search document Icon - lezen -
Kerknieuws Aangenomen Hoek – Ds. R.C. Janssen te Nagele Beroepen Middelharnis – Bergen op Zoom – voor de combinatie, kand. A. Koster te Den Haag Alblasserdam – i....
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Kort verslag van de classis Grootegast gehouden op 29 april 2004 te Zuidhorn
Namens de kerk van Zuidhorn wordt iedereen welkom geheten en de vergadering geopend met het lezen van EfeziŽrs 1 en het zingen van Psalm 72: 1 en 10. Als de geloofsbrieven zijn gecontroleerd en i...
Search document Icon - lezen - Oproep vergadering classis Leeuwarden
Ferwert - Hierbij worden de kerken in het classicale ressort Leeuwarden opgeroepen voor een vergadering van de classis, te houden D.V. woensdag 16 juni a.s., aanvang 20.00 uur, in het k...
Search document Icon - lezen - Persverslag van de vergadering van de classis Warffum van 17 maart 2004 in de gereformeerde kerk te Ulrum.
Aangezien Ulrum de samenroepende kerk was opende dominee Haak de classisvergadering. Nadat gechecked was of alle classiskerken wettig vertegenwoordigd waren, nam ds. Hoogendoorn als preses van de...
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Kerkconcert
Assen - Op D.V. zaterdag 22 mei a.s. wordt er een KERKCONCERT gegeven door het geref. gemengd koor "Adorate Dominum" uit Assen. Aan dit concert werken verder mee: vocaal kwa...
Search document Icon - lezen - KOFFIE OCHTEND De mens als kroon op de schepping.
Schildwolde - kleuranalyse in bijbels perspectief,spreekster: Renate Groenevelt. 27 mei 2004 in ‘de Kandelaar’, (achter de Geref. Kerk Vrijg.)Hoofdweg 32. Aanvang 9.15 uur; va...
Search document Icon - lezen - Koormuziek voor de tijd van Pinksteren
Groningen - De Noord Nederlandse Cantorij zingt in het Pinksterweekend, onder leiding van Leendert Runia, een gevarieerd programma met oude en nieuwe koormuziek voor de tijd van Pinkster...
Search document Icon - lezen - Orgelconcert door Pieter Pilon
Nieuwolda - Pieter Pilon speelt en improviseert . Op zaterdag 22 mei wordt er een orgelconcert gegeven in de hervormde kerk te Nieuwolda door de bekende Groninger organist Pieter P...
Search document Icon - lezen - Paulus-reis 2004
In dit najaar gaat er een groep uit het Noorden in de voetsporen van Paulus en Johannes. Deze reis staat onder leiding van ds. M. den Bleker (CGK) van Ureterp. Het belooft een onvergetelijke reis...
Search document Icon - lezen - Pinkster-zangavond
Meppel – D.V. zaterdag 29 mei a.s. zal er ter gelegenheid van het Pinksterfeest een samenzangavond gehouden worden in de Kruiskerk, Thorbeckelaan 73 te Meppel. Aanvang: 19.30 uu...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - DE GEEST SPREEKT ALLE TALEN DVN-dag 2004: Pinkstermaandag in Spakenburg
Twaalf attractievTe landenpaviljoens, vijf podiumprogramma’s en gigantisch veel activiteiten voor jong en oud. Dit staat voor u klaar als u op DV Pinkstermaandag, 31 mei, naar Spakenburg komt. Heel Bunschoten-Spakenburg staat die dag in het teken van Zending en Hulpverlening. Maak Tweede Pinksterdag een wereldreis! Een rondreis langs twaalf landen waarop u al uw zintuigen kunt gebruiken. Op dit Pinksterfeest, het feest van Zending en Hulpverlening, is het motto: DE GEEST SPREEKT ALLE TALEN!......
Search document Icon - lezen - Conferentie gereformeerd onderwijs geen koekoek-eenzang
Vol van vele indrukken gingen de deelnemers om 20.00 uur aan het diner maandagavond. De eerste dag van de International Conferentie Reformed Education loopt ten einde. Na het diner werden de verschillende bijdragen bij een glas wijn nog eens stevig bediscussieerd.......
Search document Icon - lezen - Gemeentestichting: Maastricht 12 juni
Maastricht wordt zelfstandig. Zeven jaar na Venlo heeft de kerk van Brunssum-Treebeek de volgende dochter tot volwassenheid gebracht. Gemeentestichting is de meest effectieve vorm van evangelisatie. Is dit het bewijs? ......