UITGAVE Kerkbode


nummer

39

datum

20-OKT-2006THEMA
Sola Fide vlgnr 3

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document Icon - lezen - Gods liefde - A. Bas
Mijn hart wordt verscheurd, Door barmhartigheid word ik bewogen. Ik zal mijn toorn laten varen en Efra´m niet opnieuw te gronde richten. (Hosea 11:8b en 9a)......
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document IconText Icon - lezen - Betaalde liefde - A. Bas
Bij de voorbereiding van dit artikel werd ik op een gegeven moment een beetje nieuwsgierig. De directe aanleiding voor Luther om zijn befaamde 95 stellingen aan de deur van de slotkapel in Wittenberg te spijkeren, werd gevormd door de aflaathandel, zo wist ik. Maar zou zo’n aflaat nu nog steeds te koop zijn en zo ja, zou dat dan ook via internet kunnen? Ik besloot het eens te onderzoeken. ......
Search document IconText Icon - lezen - Geschonken liefde - A. Bas
Zo’n vijfhonderd jaar geleden gingen aflaathandelaars door de straten. Ze handelden in vergeving en verkochten Gods liefde voor geld. Het leverde hun uiteindelijk de verontwaardiging van Maarten Luther op, die met vijfennegentig stellingen tegen hun handel te hoop liep. Trokken ze vandaag opnieuw door de straten, dan denk ik dat hun opnieuw verontwaardiging ten deel zou vallen. Maar wel om een heel andere reden dan toen.......
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - Micha: gerechtigheid!`- J.P. van der Wal
Onlangs ging de Micha-campagne van start. Een wereldwijde campagne van kerken en christelijke organisaties voor Bijbelse gerechtigheid. Naar aanleiding van deze campagne schreef ds. K. v.d. Geest in de Reformatie het volgende: ......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Tijd voor actie - J.H. Kuiper
Gisteren was het zover; in veel kerken klonk de vocativus der reformatie, zoals K.Schilder de bekende tekst uit Micha 6: 8 aanduidde. De vocativus is in het Latijn de naamval die gebruikt wordt om iemand aan te spreken. En dat gebeurt in deze tekst: Er is je bekend gemaakt, mens, … Echter dit keer klonk die niet in het kader van het beginsel, recht en beteekenis der afscheiding, waar hij in 1934 over sprak, maar in het kader van de zogenaamde Michacampagne. Het lijkt ver uit elkaar te liggen: de......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen -
Jubileum Groningen – Op 18 oktober was ds. A.H. Driest vijfentwintig jaar predikant. Standplaatsen: Leeuwarden-Huizum (1981), Buitenpost (1986), Zeist (1994) en Groningen-Zuid (1999...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Classis Leeuwarden
Kort verslag van de vergadering, gehouden op 20 en 27 september 2006, in het kerkgebouw “De Morgenster” te Leeuwarden.......
Search document Icon - lezen - Classis Stadskanaal
Verslag van de vergadering gehouden op 7 september 2006.......
Search document Icon - lezen - Classis Warffum
Kort verslag van de vergadering van 11 september 2006 te Winsum. ......
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Activiteitenagenda
zaterdag 21 oktober Bolsward, Orgelconcert Minne Veldman, Grote of Martinikerk - 20.00 uur zaterdag 28 oktober Zuidhorn, Concert Jan Vayne en Martin Mans, ‘De Rank’ - 20.00 uur, z...
Search document Icon - lezen - Altijd al eens voor een uitverkochte zaal solo willen zingen? Black Gospel workshop 2006
Zuidhorn - Gospelkoor Rejoice organiseert binnenkort weer een Workshop Black Gospel. Je kent het vast wel: de “zwarte koren” uit Amerika. Een speciale stijl van zingen, ritme en dans. Oo...
Search document Icon - lezen - Concert door Menorah
Groningen - Op zaterdag 4 november D.V. zal het gemengd koor “Menorah” een concert geven in de Oosterkerk, Th.A.Theussinklaan 1 te Groningen Op het programma staan werken van Ga...
Search document Icon - lezen - Concert door Ralph van Manen
Zuidhorn - Op vrijdag 17 november a.s. zal 1 van Nederlands bekendste gospelartiesten, een spetterend concert geven! Met bekende nummers zoals, “Testify to love” heeft Ralph grote...
Search document Icon - lezen - Orgelconcert door Minne Veldman
Bolsward -Op zaterdag 21 oktober 2006 hoopt Minne Veldman (26), organist van de Rehobothkerk te Urk, een orgelconcert te geven op het vermaarde Hinsz-orgel in de Grote of Martinikerk...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Brief aan de kerkenraden van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in Nederland
In opdracht van de Generale Synode vragen wij u op zondag 5 november a.s. (de eerste zondag na Hervormingsdag) in een eredienst in uw gemeente voorbede te willen doen voor de kerkelijke eenheid.......
Search document Icon - lezen - Kerkdienst vanuit de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Hasselt Via Radio 5 op zondag 22 oktober 2006, 17.02 uur
Voorganger ds. Roel Meijer preekt over het thema ‘Kom over de brug’. De samenzang in deze dienst wordt begeleid door Herman Knol op orgel en piano; aan de dienst wordt meegewerkt door een groep...
Search document Icon - lezen - Missionair worden? Dat kun je leren!
Hoogezand - Onlangs verscheen een brochure van deputaten ASE (Aanvullende Steunverlening Evangelisatiewerk). De titel van deze publicatie luidt: Thuisfront. Deze titel wijst erop dat...