UITGAVE Kerkbode


nummer

42

datum

11-NOV-2005
inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for VoorwoordVoorwoord
Search document Icon - lezen - Ter inleiding De emotie-mens - J.T. Oldenhuis
Een jubileum Onlangs vierde ‘Zendtijd voor Kerken’ haar tienjarig jubileum. Het was groots opgezet. Ieder die op de een of andere manier ooit te maken had gehad met 'ZvK' was uitgenodig...
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document Icon - lezen - Acht en dertig jaar - J.T. Oldenhuis (Joh 5: 6)
Acht en dertig jaar! Hoe lang duren acht en dertig jaren? Wie zal het beter weten dan iemand die acht en dertig lange jaren op een bed ligt en nooit de kans heeft gekregen om te profiteren van he...
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - Mijn opa en mijn neef - Stefan Paas
Mijn opa is geboren in 1914, in Drenthe, als zoon van landarbeiders in een gereformeerd gezin. Als hem in zijn jeugd ooit gevraagd was wat hij wilde worden (maar in die tijd werd je...
Search document Icon - lezen - Variatie als uitdaging Jan-Willem Roosenbrand jubileert - Nelleke Kemps-Stam
Op 28 september jl. was het 25 jaar geleden dat Jan-Willem Roosenbrand in Deventer bevestigd werd als predikant. In het Rijnmondgebied was hij negen jaar evangelisatiepredikant, waarna hij naar Putten vertrok. Ds. Roosenbrand staat nu al weer acht jaar in Groningen-Oost. Uit de advertentie die de kerkenraad voor hem plaatste, blijkt wel dat Jan-Willem geen doorsnee predikant is. De eigenschappen die hem toegekend worden, nodigen uit tot een interview. ......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Kerk voor jonge mensen - Jan Kuiper
Sinds een paar jaar houdt het de aandacht gaande in kerkelijk Nederland: het verschijnsel van de jeugdkerken. Daarmee wordt geen nieuwe kerk bedoeld of beoogd. Het gaat om samenkomsten die gericht zijn op jongeren van 16 tot 25 jaar. Daarbij maken ze gebruik van de middelen die geschikt zijn om die mensen te bereiken. In dit artikeltje gaat het om de opvallende tegenstelling die ik in de pers van de afgelopen tijd aantrof. Terwijl het NRC van 29 oktober een pagina wijdde aan het verschijnsel en......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Aangepaste dienst
Stadskanaal-D.V. zondag 20 nov. wordt er in de middagdienst een aangepaste kerkdienst gehouden voor mensen met een verstandelijke beperking. Deze dienst wordt gehouden in de geref.kerk. "...
Search document Icon - lezen -
Nieuw adres Katwijk – Nieuw adres van ds. R.D. Anderson, nadat hij in augustus vorig jaar intrede deed in de gemeente van Katwijk: Duinoord 5, 2224 CA Katwijk, tel: 071-4016048, e-m...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Classsis Warffum Oproep
Uithuizen - Namens de samenroepende kerk van Uithuizen worden de classiskerken opgeroepen voor de op dinsdag 13 december 2005 te houden classis-vergadering. De vergadering wordt geho...
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Concert voor orgel vierhandig door Sietze en Sonja de Vries in Damwoude
Op D.V. zaterdag 12 novemberwordt er om 20.00 uur een bijzonder orgelconcert gegeven in de Christelijke Gereformeerde Kerk aan de Hoofdweg in Damwoude. De bekende organist Sietze de...
Search document Icon - lezen - God loven met muziek uit barok en romantiek
Haren en Sappemeer - Binnenkort concerteert het Horas Vrouwenkoor o.l.v. Wim van de Laar met een aantal bijzondere werken van Antonio Vivaldi en Franz Schubert. Op het programma staan o.a....
Search document Icon - lezen - Jubileumconcert van Het Ankerkoor
Bedum - Het Ankerkoor uit Zuidwolde (Gr) bestaat dit najaar 25 jaar. We gaan oude en nieuwe psalmen zingen, samen met enkele andere stukken. Medewerkenden zijn een ad hoc orkest, Pe...
Search document Icon - lezen - Ontmoetingsdag vereniging dit Koningskind op 12 november 2005
Veel kleurig talent Zoveel kleuren, zoveel talenten. Dat staat centraal op de ontmoetingsdag van vereniging dit Koningskind op zaterdag 12 november aanstaande. De dag is bedoeld voor led...
Search document Icon - lezen - Sing-in en ontmoetingsavond
Ureterp - Zondag 13 november is er een speciale zang- en ontmoetingsavond in de Geref. Kerk (Vrijg.) aan de Feart. Samen willen we door het zingen van Christelijke liederen en een stukje d...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Persverslag ICRC 2005
Van 13 tot 19 oktober 2005 is in Pretoria, Zuid-Afrika, de zesde vierjaarlijkse internationale conferentie van gereformeerde kerken (ICRC) gehouden. De conferentie begon met een kerkdienst...