UITGAVE Kerkbode


nummer

9

datum

3-MRT-2006
inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for VoorwoordVoorwoord
Search document Icon - lezen - Voorwoord - Corné Alderliesten / Jaap Ophoff
De afgelopen maanden hebt u gemerkt dat het werken met een maand-thema door de redacteurenkoppels wat is losgelaten. Het ene koppel werkt meer met een vast thema dan het andere. Zo is het, tot nader order, afgesproken, dus dit is prima. Nu zouden wij heel hard ons best kunnen doen om de artikelen die de komende maand zullen verschijnen, onder één thema te vangen. Dan lijkt het net alsof we u als lezer een vorm van houvast bieden. Het lijkt zo…, want dit doen we dan niet. Een thema in één zin, of......
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - Een beeld van God Over Jezus en het tweede gebod - Corné Alderliesten
Heb jij een beeld bij God?......
Search document Icon - lezen - Jubeljaar - Jaap Ophoff
‘De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen.’ (Lukas 4:18, 19) ......
Search document Icon - lezen - Wat een rust … Over Jezus en het vierde gebod - Corné Alderliesten
Het had zo mooi kunnen zijn - de zondag. Maar wat is het geworden? Een dag vol aanleidingen om te ruziën Ruzies over wel en niet zwemmen. Over op zondag wel of geen tvkijken. Over wel of niet met de trein, over wel of niet mee naar de kerk, en over waarom het er op vakantie vaak zo anders aan toe gaat dan thuis. Het is zelfs zo erg dat de zondag, het vierde gebod, en de vraag hoe je er tegenaan kijkt en/of ermee omgaat, medeoorzaak van een kerkscheuring is. Zo heerlijk is die dag niet meer. ......
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - Actief in de kerk - J.P. van der Wal
Ze zijn er gelukkig nog wél: mensen die een deel van hun tijd willen afstaan voor werk in de kerk van Christus. Maar hun aantal neemt in rap tempo af. Ik vertel geen nieuws als ik zeg dat het in veel gemeenten ontzettend moeilijk is geworden ambtsdragers te vinden. Of mensen voor een andere functie in de kerk. We hebben ’t druk met van alles en nog wat. Té druk om bezig te zijn in de wijngaard van onze Heer. B.H. Weegink neemt het op de korrel in zijn rubriek in ‘Confessioneel’. Twee korte stuk......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - …de aard van het schriftgezag - Jan Kuiper
Ooit schreef prof. dr. H.M. Kuitert een recensie van een boek van prof. dr. W.H. Velema. Deze had gepubliceerd over wet en evangelie ( ook voor de huidige gesprekken binnen de kerken over dit onderwerp nog steeds een belangrijk boek) en Kuitert vroeg zich af wat nu precies het verschil is tussen de heilshistorische benadering van Velema en de schriftkritische van hemzelf. In beide benaderingen kun je de bijbeltekst niet een op een, zoals we tegenwoordig zeggen, overzetten naar vandaag. Dit schre......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen -
Binnenkort beroepbaar Gouda - de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Gouda, (samenwerkend met die te Waddinxveen) deelt mee dat zijn missionair predikant ds. J.P.C....
Search document Icon - lezen -
Intrede Grijpskerk/Niezijl – 5 maart, 9.30 uur en 14.30 uur (Ger. Kerk Grijpskerk/Ger. Kerk Niezijl): bevestiging en intrede ds. J.A. Vos....
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Classis Leeuwarden
Voorlopige agenda van de vergadering van de classis Leeuwar­den, te houden D.V. op woensdag 15 maart 2006, aanvang 20.00 uur, in “De Morgenster”, Vrijheidsplein 1, Leeuwarden......
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Activiteitenagenda
zondag 5 maart Hoogkerk, lofprijsavond, Ger. Kerk, - 19.30 uur vrijdag 10 en zaterdag 11 maart Zuidlaren, muziekmarathon, Kandelaarkerk, - vrijdag 19.30 uur, zaterdag 9.00 uur - zie...
Search document Icon - lezen - Jaarvergadering ‘Dit Koningskind’ afdeling Stadskanaal
Stadskanaal - Geref. kerk de Kandelaar, Navolaan 28. Woensdag 29 maart 2006, aanvang 20.00 uur (vanaf 19.45 staat de koffie klaar). Onderwerp: Onderwijs, we houden de (ont)spanning er i...
Search document Icon - lezen - Kleinkunst/muziekmarathon
Zuidlaren – Op 10 en 11 maart a.s. is in de Kandelaarkerk een kleinkunst/muziekmarathon. Vrijdags van 19.30 tot 24.00 uur en zaterdag van 09.00 uur tot 21.00 uur. Van 10.00 tot 12.00 uur...
Search document Icon - lezen - Martin Mans speelt in de Goede Herder kerk
Bedum - De Zeeuwse organist Martin Mans bespeelt vrijdagavond 24 maart het orgel van de Goede Herder Kerk. Martin Mans werkte mee aan meer dan 300 CD-opnamen en geeft jaarlijks zo'n...
Search document Icon - lezen - Muziek/kleinkunst muziekmarathon
Zuidlaren - Op vrijdag 10 maart en zaterdag 11 maartzal dit feest plaatsvinden in de Kandelaarkerk, Schipborgerweg. Het begint vrijdagavond van19.30 uur tot 24.00 uur. Zaterdagmorgen om 09...
Search document Icon - lezen - Orgel & Piano concert
Mussel – Op vrijdag 7 april 2006 door Martin Mans en Martin Zonnenberg. In de Geref. Kerk Vrijg., Musselweg 66. Aanvang 20.00 uur. Improvisaties, vierhandig, literatuur en samenzang. Meer...
Search document Icon - lezen - Wat is er te doen?
Hoogkerk - 't Is goed de Heer te loven, zijn dag zij Hem gewijd. Die lof willen we weer zingen op zondag 5 maart 2006 in de Ger. Kerk Vrijgemaakt. Zingt vrolijk blij de klanken van c...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - B with U, een nieuwe en indringende bijbelstudie
De nieuwe bijbelstudie B with U leert tieners op eigentijdse wijze dat God bij hen is en hoe zij bij God kunnen komen. Het door Steunpunt Gemeenteopbouw ontwikkelde programma is een heldere hulp tot een relatie met God en zijn Zoon Jezus. Elke jeugdwerker vindt in B with U en de uitgebreide handleiding een effectieve bijbelstudiemethode voor tieners van 14 tot 16 jaar.......
Search document Icon - lezen - Gereformeerde kerk (vrijgem.) Zuidhorn schaft defibrilator aan.
Vanaf februari 2006 is er in het kerkgebouw de Rank van de gereformeerde kerk in Zuidhorn een automatische externe defibrillator (AED) aanwezig. Als gemeenteleden of bezoekers acuut onwel worden...
Search document Icon - lezen - Samenkomsten Schiermonnikoog.
Wat de samenkomsten voor dit jaar betreft, zijn tot heden nog maar weinig reacties binnengekomen, daarom doen we nu nogmaals een dringend beroep om voor te gaan in de samenkomsten op de navolgen...
Search document Icon - lezen - Toerustingsavonden
Voor christenen en belangstellenden aan de hand van: Dit is mijn passie: in zes avonden door ds. Sieds de Jong met als hoogtepunt op 14 juni 2006 een avond met Aad Kamsteeg. De toeru...
Search document Icon - lezen - Uit de kerk van… Bedum Kerkelijke huwelijksbevestiging: voor doopleden!
Introductie: De kerkbode wil een platform zijn voor uitwisseling van nieuws uit de plaatselijke kerken; om zo elkaar te informeren en van elkaar te leren. Elke week willen we een kerk aan het woord laten. Deze keer uit de kerkenraad van Bedum. ......