UITGAVE Kerkbode


nummer

7

datum

18-FEB-2005THEMA
Kerk en Media vlgnr 3

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for VoorwoordVoorwoord
Search document Icon - lezen - De beamer - Sieds de Jong
Prachtig, die cartoon van Dokus in het Nederlands Dagblad van vorige week dinsdag. Met een paar pennenstreken slaagde hij erin haarfijn een beeld te schetsen van de discussie die de laatste weken...
Search document Icon - lezen - Rectificatie
In de kerkbode van de vorige week (Kerk en Media 2) zijn de datum en het nummer fout vermeld; 4 februari moet zijn: 11 februari en nr.5 moet zijn: nr.6...
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - Boekbespreking - W.L. de Graaff
Kinderen van de Vrijmaking......
Search document Icon - lezen - Boekbespreking - W.L. de Graaff
Over chatten, humor en God......
Search document Icon - lezen - De preek is niet alleen inhoud maar ook verpakking! - Kornelis Mollema
Hoe aantrekkelijk is het ambt van predikant. Naar aanleiding van die vraag schreef Kor Mollema eerder over het beroepingswerk, dat vaak zo amateuristisch verloopt. Sindsdien zijn de zorgen alleen maar toegenomen: het aantal eerstejaars studenten in Kampen loopt terug. In dit artikel brengt hij een ander aspect ter sprake: de professionaliteit van de verpakking van de preek. ......
Search document Icon - lezen - Stil zijn voor God jongerenpreek van ds. Harrie de Hullu met visuele ondersteuning - A.H. de Hullu
Inleiding......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - De grijze golf - J.H. Kuiper
Langzaam zwelt het aan, het percentage ouderen in de Nederlandse samenleving. Was in 2003 13,5 % van de bevolking ouder dan 65 jaar; in 2020 zal dat naar schatting 18,6 % zijn 1. Als we er van uit gaan dat de leeftijd van 65 het moment blijft om te stoppen met werken, staan we dus voor een groot probleem in Nederland. Wie gaat voor al die mensen zorgen? Of moeten ze dat zelf maar doen? Dat de regering langer doorwerken wil bevorderen, is in dit licht niet verwonderlijk. De leeftijd van 65 is gek......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen -
Aangenomen: Wezep – K.F. Dwarshuis te Eemdijk, die bedankte voor Enschede-Oost Prof. K. Deddens Hoek- Op 80-jarige leeftijd is op donderdag 10 februari prof. Dr. K. Ded...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Classis Groningen
Kort verslag van de vergadering van de classis Groningen op 28 januari 2005 Verslag Commissie Groot Groningen Namens de Commissie Groot Groningen (CGG) zijn aanwezig br. P. Naut...
Search document Icon - lezen - Classis Grootegast
Kort verslag van de classisvergadering van de classis Grootegast, gehouden op 27 januari 2005 te Enumatil. Ds. J. Janssen opent namens de kerk van Enumatil de vergadering. Hij laat zingen psalm 3...
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Gezamenlijke activiteit van de GKV en de CGK te Assen
D.V. donderdagavond 24 februari is er een gezamenlijke gemeenteavond van de CGK en de GKV te Assen in “De Voorhof” , M.L. Kingweg in de wijk Marsdijk (aanvang 20.00 uur) . Op dez...
Search document Icon - lezen -
Damwoude- Concert Orgel en Marimba- Op zaterdag 19 februari wordt er om 20.00 uur een concert gegeven in de Christelijk Gereformeerde Kerk aan de Hoofdweg te Damwoude. Or...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen -
Groningen- op zaterdag 5 maart vanaf 10.00 uur wordt er door de vereniging Choochem een informatie dag over hoogbegaafdheid en de gevolgen daarvan in onderwijs, gezin en kerk g...
Search document Icon - lezen -
Kerkdienst vanuit de Nederlands Gereformeerde Kerk in Enschede op Radio 747 AM D.V. zondag 6 maart 2005, 17.02 uur Op D.V. 6 maart wordt via de radio een kerkdienst uitgezonden van de Nederlands...
Search document Icon - lezen -
Kerkdienst vanuit de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Wezep op Radio 747 AM D.V. zondag 20 februari 2005, 17.02 uur Op D.V. 20 februari wordt via de radio een kerkdienst uitgezonden van de G...