UITGAVE Kerkbode


nummer

41

datum

4-NOV-2005
inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for VoorwoordVoorwoord
Search document Icon - lezen - Voorwoord - Jaap Ophoff
Als lezer van de kerkbode bent u gewend dat er elke maand een thema is dat door verschillende auteurs in artikelen en/of interviews wordt uitgewerkt. Dat was ook voor de maand november de bedoeli...
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - Als vertrouwen beschadigd wordt - Jaap Ophoff
De afgelopen jaren zijn verschillende predikanten geschorst, afgezet of uit hun ambt gestapt vanwege ernstige zonden op seksueel terrein. Daarbij kun je denken aan overspel, incest of seksueel misbruik van pastoranten. Dat het niet slechts om een heel enkel incident gaat blijkt wel uit de instelling van het meldpunt seksueel misbruik in het pastoraat, een paar jaar geleden. Dat meldpunt is ook bedoeld om gemeenteleden te stimuleren misbruik te melden. Het meldpunt vormt een erkenning van de posi......
Search document Icon - lezen - Door gebrek aan kennis gaat mijn volk te gronde… Of: over het nut van de leerdienst - Matthijs Haak
Afgelopen maandag 31 oktober was het Hervormingsdag. In Ulrum organiseerde de Kerkhistorische Kring die avond een bijeenkomst onder het thema: in welke omstandigheden heeft de kerk reformatie nodig? De drie plaatselijke predikanten hielden de korte toespraken over de volgende deelonderwerpen: Luther in de eindtijd (K.G. Pieterman), de werkelijkheid van anti-goddelijke machten (B.Th. Urgert) en gebrek aan kennis (J.M. Haak). De laatste toespraak vindt u hieronder.......
Search document Icon - lezen - Een Psalmzingende VU-gemeente - J.P. van der Wal
Onlangs vierde de Vrije Universiteit in Amsterdam haar 125-jarig bestaan. De grote motor achter de stichting van deze universiteit, dr. A. Kuyper, sprak bij de opening destijds massieve woorden. God mocht de muren van deze universiteit tot de laatste steen Afbreken, als de wetenschap aan dit instituut niet zou buigen voor Gods Woord. Iets in die geest sprak Kuyper. Zijn fiere woorden hebben echter niet kunnen verhinderen dat de VU in de loop van haar bestaan een bolwerk van modernisme en vrijzi......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Dankdag? - Jan Kuiper
Lastig hoor, die dankdagdienst. Niet dat er niet heel veel is om voor te danken. Geen probleem om een heel lange lijst te maken. Het krijgt echter snel wat wrangs als je nog eens terugdenkt aan alle mensen die alleen al in dit jaar omgekomen zijn bij natuurrampen. Het begon met de tsunami en onlangs was er de aardbeving in Pakistan. Het luistert dan wel nauw. “Waar menig mens eet brood der smarte, hebt Gij ons mild en wel gevoed”, krijgt een vieze bijsmaak als je alleen let op het mild en wel. M......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen -
Beroepen te Leidsche Rijn - kand. L.H.T. Kooij te Zwolle Niezijl in combinatie met Grijpskerk - J.A. Vos te Musselkanaal-Valthermond. Intrede Hoogezand-Sappemeer-Noo...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Conceptagenda vergadering classis Assen Donderdag 10 november 2005 om 19.30 uur in de Maranathakerk, Nobellaan 140 te Assen
1. Opening door de samenroepende kerk Zuidlaren 2. Rapport over het onderzoek van de geloofsbrieven 3. Constituering van de classis en zitting nemen van het moderamen ds. H.J. Boersma (preses),...
Search document Icon - lezen - Oproep classis Appingedam
De Raad van de Gereformeerde Kerk te Schildwolde, daartoe aangewezen door de laatstgehouden vergadering van de classis Appingedam, roept de kerken in de classis Appingedam op om te vergaderen op...
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Groot zangfestijn in Bedum.
De Kon.Chr. Zangersbond (KCZB) organiseert de Manifestatie VOCAAL 2005. Op zaterdag 5 november zullen 16 koren uit de provincie Groningen laten horen wat ze kunnen. In de Gereformeerde Mara...
Search document Icon - lezen - Koffieochtend
Zuidhorn - De werkgroep Koffieochtenden Christenvrouwen Zuidhorn e.o. organiseert op woensdag 9 november a.s. weer een koffieochtend in De Rank te Zuidhorn. Deze ochtend wordt gehoud...
Search document Icon - lezen - Professor Te Velde komt spreken in Zuidhorn
De Gereformeerde Kerken (vrijg.) kenmerkten zich in de jaren 1970 tot 1990 door grote eensgezindheid, vaste overtuigingen en een batterij actieve organisaties. In de loop van de jaren ’90 is daa...
Search document Icon - lezen - Samen zingen met “Marnix en groep”.
Assen - Zondag 13 november willen we, als de Here het wil, weer samen gaan zingen. Deze keer zal Marnix Onrust met een aantal muzikanten de samenzang begeleiden. De liederen zijn gekozen u...
Search document Icon - lezen - Samenzang
Uithuizen - “’s Zondagavond zongen we altijd rond het orgel.” Je hoort het nog wel eens uit de mond van mensen. Het roept vaak warme gevoelens en goede herinneringen op uit vroegere da...
Search document Icon - lezen - Sing in
Zuidhorn - Op 6 november is er weer een sing in in "De Rank". We willen samen zingen onder het thema "De Heer is mijn herder". We willen dat ook elke keer weer doen samen met de mensen die...
Search document Icon - lezen - Topmarathonschaatser spreekt over zijn geloof
Uithuizen - Dinsdag 8 novembera.s. is een avond georganiseerd door de evangelisatiecommissie van de vrijgemaakte kerk van Uithuizen met een bijzondere spreker. Topmarathonschaatser René Ru...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Gezocht…
Organisten of leerling-organisten die het leuk vinden om zondags de samenzang in de gereformeerde kerk te Onnen te begeleiden. Voor info en aanmelding: Jaap van Wieren, tel. 050 - 4061164...