UITGAVE Kerkbode


nummer

14

datum

2-APR-2004THEMA
Muzikale normen en waarden in de kerkdienst vlgnr 1

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for VoorwoordVoorwoord
Search document IconText Icon - lezen - Voorwoord - Jan T. Oldenhuis / Jaap Ophoff
In de maand april komen als God het geeft vijf kerkbodes uit. De eerste vier vormen en serie met als werktitel: muzikale normen en waarden in de kerkdienst. Deze serie gaat over psalmen,...
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document Icon - lezen - Hij is onschuldig! - Jaap Ophoff
‘Toen kreeg Judas, die Hem verraden had, berouw, daar hij zag, dat Hij veroordeeld was, en hij bracht de dertig zilverlingen aan de overpriesters en oudsten terug, en hij sprak: Ik heb gezondigd, onschuldig bloed verraden! Maar zij zeiden: Wat gaat ons dit aan? U moet zelf maar zien wat er van komt! En de zilverlingen in de tempel werpende, verwijderde hij zich; daarop ging hij heen en verhing zich.’ (Matt. 27,3-5)......
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document IconText Icon - lezen - Bijbelse richtlijnen voor muziek en zang - Jaap Ophoff
In artikelen en discussies over de vormgeving en inhoud van de kerkdiensten gaan auteurs en gespreksdeelnemers vaak uit van twee bronnen: de ene bron is het gevoel en de eigen emotie. De andere bron is wat de Reformatoren er over hebben gezegd. In ‘onze’ kerken zie je heel duidelijk welk effect dat heeft:......
Search document Icon - lezen - Het gereformeerde onderwijsveld - Fokko Koning en Ties Havinga
Onderstaand artikel is onlangs geplaatst in de kerkbode voor Noord-Nederland van de Christelijke Gereformeerde kerken. Ter informatie krijgt het hierbij ook in onze Kerkbode een plaats:......
Search document IconText Icon - lezen - Tien vrome wensen (1) - J.T. Oldenhuis
O wat zou ik graag willen.... Liturgie is een moeilijk woord voor een moeilijke zaak. Het komt van een woord dat te maken heeft met een woord dat ‘volk’ betekent. Het is dus altijd iets van het volk voor het volk. Iedereen heeft er ook zijn mening over. ......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Zomaar een Tijdschrift - J.H. Kuiper
Protestants of evangelisch Vorig jaar trok het betoog van Alistair McGrath de aandacht. Hij wilde duidelijk maken dat de naam ‘protestants’ zijn tijd heeft gehad en dat het nu om evange...
Hide details for Column zijlichtColumn zijlicht
Search document Icon - lezen - Psalm en Praise
Boer Jansen ging op een goede zondag naar de kerk in de stad. Hij wou es wat anders, zei d’ie Weer thuis vroeg zijn vrouw, hoe het was geweest. “O, wel schier” zei hij, “maar ze hadden allem...