UITGAVE Kerkbode


nummer

22

datum

15-NOV-2014THEMA
Gods Koninkrijk hier en nu vlgnr 22

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for Kerk- / werkvloerKerk- / werkvloer
Search document Icon - lezen - Een goed gesprek over vrouw en ambt
In het verslag van de classis Leeuwarden van 18 juni stond te lezen dat de CGKv van Harlingen in het kader van art. 41 K.O. aan de classiskerken de vraag heeft voorgelegd hoe je een goede discussie begint binnen kerkenraad en gemeente over een beladen onderwerp als 'de vrouw in het ambt'. Als kerkbode waren we benieuwd naar wat de classis hier over heeft gezegd. Siske van Oostrum ging op onderzoek uit en vond Mark Veurink bereid te reageren.......