UITGAVE Kerkbode


nummer

4

datum

19-FEB-2010THEMA
De Schepping vlgnr

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for ActiviteitenActiviteiten
Search document Icon - lezen - Kozakken Koor naar Appingedam
Het Enschede’s Byzantijns Kozakken Koor zal voor de vierde keer traditiegetrouw naar Appingedam komen en wel op zaterdag 27 februari. Het dertig koppige koor met een keur van solisten zal gehuld in authentieke kleding weer zorgen voor een volledig en uniek concert in de Nicolai kerk.......
Search document Icon - lezen - Magré (orgel) en Magré (piano)
Op zaterdag 27 februari 2010 geven vader Wim (48)en zoon Wilbert Magré (18) uit Elburg een gezamenlijk concert in kerkgebouw De Kandelaar, Oude Molenstraat 20 te Assen, aanvang 20.00 uur. Wim zal het orgel en Wilbert de vleugel bespelen.......
Search document Icon - lezen - Voorjaarsconcert
Op zaterdag 6 maart is er om 20.00 uur in de Hervormde Kerk in Zuidwolde een voorjaarsconcert van het Chr. Gemengd Koor ‘De Wolden’, m.m.v. De Woudklank Zuidwolde.......
Hide details for AgendaAgenda
Search document Icon - lezen -
Vrijdag 19 maart Leeuwarden, Uitvoering van de Markus Passion van J.S. Bach in en reconstructie van Ton Koopman door Koninklijk Toonkunstkoor Concordia o.l.v. Ilia Belianko, m.m.v. diverse solist...
Hide details for ColumnColumn
Search document Icon - lezen - Ochtendwijding - P. Groen
‘Ik sta ’s morgens om zes uur op en haast me naar mijn werk. Ik bid dan niet’, vertelde een ouderling mij een keer. Hè? Ik was hier verbaasd over, want hij is een serieus gelovige man, die ech...
Hide details for EvangelisatieEvangelisatie
Search document Icon - lezen - Geen straf van God, maar een kind van God! - N. Janssen
In november 2007 ben ik samen met mijn man, Sieb Janssen, voor 7 maanden naar Kenia vertrokken om daar vrijwilligerswerk te gaan doen voor een kleine lokale organisatie. Daar rees bij mij de vraag, nadat ik een kindje met Down Syndroom had gezien, wat voor leven mensen met een verstandelijke handicap in Kenia hebben. Ik kwam er al snel achter dat zij géén leven hebben in Kenia. Mensen om ons heen gaven aan dat het verstandelijk gehandicapt zijn komt door hekserij of dat het een straf van God is.......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Blijven of weggaan - J.H. Kuiper
Stel dat je je niet meer thuis voelt in de kerkelijke gemeente waar je lid bent. Dat kan allerlei redenen hebben. Je bent het niet eens met de gang van zaken, met de inhoud van de preken bijvoorbeeld. Niet dat die niet over Jezus Christus gaan, maar altijd net over dingen die je niet aanspreken. Of je hebt er meer dan vraagtekens bij. Wat moet je dan? Nooit de kerk verlaten zegt de één; maar als er onwaarheid verkondigt wordt, dan houd je het toch niet uit, zegt de ander.......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Kerkdiensten op Texel
De Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) belegt dit voorjaar op de volgende data kerkdiensten in de Doopsgezinde kerk van Den Burg, Kogerstraat 18:......
Search document Icon - lezen - Kerknieuws
Beroepen Bunschoten-Oost: A. van der Lugt te Almkerk-Werkendam. Zeist: G. Roorda te Surhuisterveen. Beroep aangenomen Groningen-West: C.T. Basoski te Ruinerwold/Koekange i.c.m. Zuidwolde, die bed...
Search document Icon - lezen - Kom aan boord!
Iedereen is welkom bij de kinder sing-inn op zondagavond 21 februari om 19.00 uur in de GKv, Vijverweide 26 in Ten Boer.......
Search document Icon - lezen - Kring Zuidhorn e.o.
D.V . 2 maart 2010 zal er een bijbelstudieavond worden gehouden om 20.00 uur in de Geref. kerk ‘De Rank’ te Zuidhorn.......
Search document Icon - lezen - Liudgerneis: Vierde Biebelvertoalslag Job
Veur de vierde moal holdt e Liudgerstichten n ‘Biebelvertoalslag’ en dit keer is t biebelboek Job an e beurt. Veurege ‘vertoalslagen’ gingen over Ruth, Esther en Jona. En nou is t dus Job. Pe...
Search document Icon - lezen - Oproep preekvoorziening
Welke predikant kan in de maand juli en/of 1 augustus voorgaan in de gemeente van Ten Post? Wij hebben de hele maand geen voorziening.......
Search document Icon - lezen - Samenkomsten Schiermonnikoog
Ook dit jaar hopen wij weer samenkomsten op Schiermonnikoog te houden. Evenals vorig jaar worden deze gehouden in de zomer- en herfstvakantie.......
Search document Icon - lezen - Wij knielen alleen voor God
Op D.V. zondagmiddag 28 februari om 14.15 uur wordt in de GKv te Ten Boer een dienst gehouden, aangepast voor broeders en zusters met een verstandelijke beperking.......
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Oproep classis Leeuwarden
Hierbij worden de kerken in het classicaal ressort Leeuwarden opgeroepen voor een vergadering van de classis, te houden D.V. woensdag 17 maart 2010, aanvang 20.00 uur, in het kerkgebouw ‘De Morgenster’ van de GK Leeuwarden, Vrijheidsplein 1, Leeuwarden.......
Search document Icon - lezen - Oproep classis Warffum
Namens de samenroepende kerk van Roodeschool worden de classiskerken van de classis Warffum opgeroepen voor de op donderdag 11 maart 2010 te houden classis-vergadering. De vergadering wordt gehouden in de Gereformeerde Kerk te Roodeschool, Hooilandseweg 82, aanvang 19.30 uur.......
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - GKv-kerken in het noorden: BEDANKT!
Stichting Newbornlife Nederland zet zich in voor de vele Afrikaanse vrouwen die lijden aan VVF (Vesico Vaginale Fistel). Door gebrek aan medische zorg tijdens een problematische bevalling verloren ze vaak niet alleen hun baby, maar ook hun waardigheid.......
Search document Icon - lezen - Naïma vrouwenconferentie
Op 20 maart 2010 wordt te Amersfoort een conferentie georganiseerd door de stichting Evangelie & Moslims, bedoeld voor christenvrouwen die omgaan met moslimvrouwen. Thema van deze dag is: ‘Met tranen op weg, thuiskomen met gejuich!’......
Search document Icon - lezen - Regioavonden in februari over nieuwe kerkorde
We hebben van diverse kanten gehoord dat de datum van de avond in Capelle a/d IJssel op bezwaren stuit vanwege de voorjaarsvakantie. Daarom hebben we besloten de avond te verplaatsen naar vrijdag...
Search document Icon - lezen - Thuisfrontavond
We beginnen meer en meer te wennen aan uitzendingen. Zelfs aan Afghanistan zo langzamerhand. Als er tenminste maar een tijdje geen moeilijk nieuws komt. En dat geeft al aan dat wennen betrekkelijk is. En dat het goed is om soms weer even na te denken, waar we mee bezig zijn, samen met anderen. Het is goed om dat op zijn tijd ook eens te doen met anderen die hetzelfde geloven als u/jij want op de thuisfrontdagen van Defensie hoor en zie je genoeg. Maar je vindt er niet je vertrouwde achtergrond.......
Hide details for MeditatieMeditatie
Search document Icon - lezen - Eden was geen laboratorium - T.P. Nap
Bij Genenis 2 en 3.......
Hide details for Overig freelanceOverig freelance
Search document Icon - lezen - Wereldgebedsdag Het sleutelwoord is: verbondenheid
De viering is op vrijdag 5 maart 2010 en heeft als thema: ‘Alles wat adem heeft…’......
Hide details for Thema-artikelenThema-artikelen
Search document IconText Icon - lezen - God die alle maakte - P. Poortinga
In de tijd dat koning Salomo regeerde over Israël, kreeg hij bezoek van de koningin van Scheba. Scheba, Saba (Psalm 72) of Seba (1 Koningen 10) is de hoofdstad van het land dat ligt ten zuidwesten van Saudi-Arabië. Vandaag heet de hoofdstad Sana. De koningin van Jemen moest voor haar bezoek aan Salomo een reis afleggen van ruim drieduizend kilometer. Waarom ondernam deze machtige vrouw die lange reis?......
Search document IconText Icon - lezen - Schepping? Schepping! Schepper! - H. van Renssen
Het kan u nauwelijks zijn ontgaan, die brede aandacht voor de oorsprongsvraag. Rondom ruist het dispuut of de ons omringende werkelijkheid door een evolutieproces of door directe schepping geworden is. Hoe bedreigend is het spanningsveld tussen geloof en wetenschap? Gaat het om schepping óf evolutie - schepping én evolutie? In welke categorie wilt u of wilt u niet worden ingedeeld: Creationist? Evolutionist? Agnost? Theïstisch evolutionist? Of laat u de miljoenen jaren gewoon ‘zwemmen’?......
Hide details for Zorg, opvoeding & onderwijsZorg, opvoeding & onderwijs
Search document Icon - lezen - Het gevende kind; bedanken en begrenzen - A. van Eijsden
In de Kerkbode van 4 januari jl. schreef ik over de band tussen ouders en kinderen. Daarin kwam ook naar voren dat kinderen veel geven. Een moeder vroeg mij wat ik hiermee bedoelde. Zij had zelf het gevoel dat zij vooral gaf aan haar kinderen en dat die haar weinig teruggaven. Naar aanleiding van dit gesprek, besloot ik om dit artikel te wijden aan ‘het gevende kind’.......