UITGAVE Kerkbode


nummer

48

datum

23-DEC-2005THEMA
Kerstnummer vlgnr

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for VoorwoordVoorwoord
Search document Icon - lezen - Ter inleiding - J.T. Oldenhuis
In de gang van het kerkelijk jaar vieren we over de hele wereld Kerstfeest. De commercie gebruikt de Kerstsfeer om de koopcijfers op te krikken. Er is ooit zoiets als een Kerstman bedacht die zel...
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document Icon - lezen - Ze werden omgeven door het stralende licht van de Heer (Luc. 2: 9) - J.T. Oldenhuis
Daar zaten ze, lagen wat in het gras, hingen wat rond, ze brachten de nacht door in het veld. Het zal dus wel geen winter zijn geweest. Je hoorde wat geschurk van de beesten verder op. Misschien...
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - Augustus heeft iets nieuws bedacht - Dingeman van der Stoep
Ook Jozef woonde in die stad, waar hij zijn timmernering had. Hij werkte ijvrig en gezet en ieder wist in Nazareth: Maria werd eerstdaags zijn vrouw, zij waren al in ondertrouw. Toen werd in’t d...
Search document Icon - lezen - Eens op een dag in Nazareth - Dingeman van der Stoep
Eens op een dag in Nazareth, op 't uur van God daarvoor gezet, klopte aan Maria's nederig huis een engel aan en zij was thuis. Zij heeft haar deurtje losgedaan en toen zag zij de engel staan Mari...
Search document Icon - lezen - Elizabeth, de onvruchtbare - J.T. Oldenhuis
Pas langzamerhand is het haar allemaal duidelijk geworden, het was ook zo wonderlijk. Het was het doorslaggevende bewijs van een nieuw optreden van God, vergelijkbaar met wat Hij gedaan had in de tent van Abraham en Sara. Toen begon de geschiedenis van het volk van God: met de geboorte van het kind van de belofte, Izašk. Hij was het levende bewijs geweest van het ingrijpen van God zelf. Hoe hadden die twee oude mensen anders ooit nog een kind kunnen krijgen? Ja, daarmee was het begonnen! Gods in......
Search document Icon - lezen - Jozef de zoon van David - J.T. Oldenhuis
Onbegrijpelijk is een woord, waarmee de onbegrijpelijkheden die zich in zijn jonge leven hebben voorgedaan nauwelijks kunnen worden getypeerd. Ze moeten zijn leven totaal ondersteboven hebben gekeerd. En hij moet getast hebben als een blinde in een volstrekt vreemde omgeving, zonder dat iemand hem de weg kon wijzen. Want er waren geen vaste punten en geen voorbeelden te vinden voor de verklaring van het grootste wonder sinds de schepping van hemel en aarde. ......
Search document Icon - lezen - Maria, de meest gezegende onder alle vrouwen - J.T. Oldenhuis
Het is een aanduiding die we in onze gereformeerde kerken niet zo veel gebruiken, bang als we zijn te veel aan Maria-verering te doen. Ze klinkt ons zo rooms in de oren. De ouderen herinneren zich nog wel hoe het Angelus voor de radio klepte en het gebed elke dag door de ether klonk met de zachte g van de zuidelijke tongval: ‘gezegend zijt gij onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot’.......
Search document Icon - lezen - Ontroostbare moeders - J.T. Oldenhuis
De geschiedenis van de kindermoord in Bethlehem heeft me altijd diep geschokt. Ik heb me vaak proberen voor te stellen hoe dat gegaan is, hoe vreselijk dat geweest moet zijn. Het Kerstfeest is het feest van de geboorte van een kind, van Jezus, de Zoon van God die mens werd, het grootste wonder aller tijden. Het is het bewijs van Gods liefde, het feest van de vrede op aarde, het is de vervulling van al die grootse woorden en beelden die in de profeten en de psalmen worden gebruikt. Woorden schie......
Search document Icon - lezen - Rey van Klearissen - Joost van den Vondel
O Kerstnacht, schooner dan de daegen, Hoe kan Herodes ‘t licht verdraegen, Dat in uw duisternisse blinckt, En wort geviert en aengebeden? Zijn hooghmoed luistert na geen reden, Hoe schel die in...
Search document Icon - lezen - Wijzen uit het Oosten wijzen dwazen de weg - J.T. Oldenhuis
Wijzen uit het Oosten, uit zo verre land… Waar kwamen ze eigenlijk vandaan? Uit het oosten. Dat is ver weg en wijds en vreemd. Vreemde wijzen zijn het uit een vreemd land. Abraham is daar vandaan gekomen. De wortels van het Joodse volk hebben daar gelegen. Bileam heeft daar zijn thuis gehad, de man die sprak over een ster die zou opgaan uit Jacob. Zijn zijn woorden daar de eeuwen door blijven hangen? DaniŽl heeft er verkeerd. En vele Joden zijn er na de ballingschap blijven hangen. Hebben zij de......
Search document Icon - lezen - Zo gaan de wijzen zoekend voort - Dingeman van der Stoep
Zoals God herders doopte in vuur en hen bijeenriep in Zijn schuur, zo nodigde Hij ook van ver de vreemde wijzen met Zijn ster. Zij hebben aan het firmament het teken van de Zoon herkend. Toen zij...
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Kerst: verhaal en geschiedenis - Jan Kuiper
Hoe leit dit kindeke hier in de kou… Het is maar de vraag, of dit waar is. We weten immers niet de precieze nacht van Christus’ geboorte. Misschien was het wel hartje zomer. Maar veel kerstliederen geven de zanger ervan de gelegenheid om mee te voelen met het kind in de kribbe, of voederbak. Speelt dat ook niet een rol bij de onwennigheid rond het woord voederbak in de Nieuwe Bijbelvertaling? De manier waarop we kerst vieren - en met we bedoel ik dan de westerse mens - heeft alles te maken met e......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen -
Beroepen te Beilen i.c.m. Hooghalen – R.P. Heij te Driebergen-Rijsenburg...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - GEREFORMEERDE KERK DRACHTEN-OOST
Geachte broeders, Daartoe aangewezen door de Particuliere Synode Frysl‚n 2005 roepen wij de classes Buitenpost, Drachten en Leeuwarden van de Gereformeerde Kerken in Nederland op voor de vergader...
Search document Icon - lezen - Persverslag classis Hoogeveen 8 december
Op 8 december 2005 is de classis Hoogeveen bijeen geweest. Van wat de kerken daar hebben gedaan is het volgende van belang om publiek bekend te maken: De afvaardiging van Hoogeveen heeft zich voo...
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Kerstavond Samen Zingen met Gospelkoor Reflection in de Kandelaar in Assen.
A.s. Zaterdagavond, 24 december, wordt er een ”Samen Zingen Met…” dienst gehouden in “de Kandelaar” Oude Molenstraat 20. Deze keer met Gospelkoor Reflection. De teksten van de liedere...
Search document Icon - lezen - Kerstavondconcert Gospelkwartet Esprit
Olterterp - Op zaterdagavond 24 december verzorgt het Gospelkwartet Esprit uit Ureterp/Siegerswoude een gezellig uurtje kerstmuziek. Voor de tweede keer kiest het Gospelkwartet voor...
Search document Icon - lezen - Kerstconcert Brassband Heman
Zuidwolde - Op vrijdag 23 december a.s.organiseert Brassband Heman Zuidwolde onderleiding van dirigent Sietse Hamersma weer haar jaarlijkse kerstconcert. Dit concert vindt plaats in...
Search document Icon - lezen - Kerstconcert door Vocaal Ensemble Cantabile uit Stadskanaal
Datum: Tweede Kerstdag, Maandag 26 december 2006, aanvang 15.00 uur. Plaats: Klooster Ter Apel, Boslaan 3-5, Ter Apel Entree: € 5,50 Kaartverkoop en reserveren: via het klooster, 0599-58...
Search document Icon - lezen - Kerstdiner en Kerstsoos
UITHUIZERMEEDEN - 2e Kerstdag,maandag 26 december a.s., organiseert het Gereformeerd Ontmoetings Centrum Uithuizermeeden een kerstdiner en kerstsoos. U/jij bent van harte uitgenodigd...
Search document Icon - lezen - Kerstorgelconcert met samenzang
Farmsum - Op tweede kerstdag, maandag 26 december 2005, vindt er in een sfeervol verlichte hervormde kerk in Farmsum (Delfzijl) een kerst orgelconcert plaats met samenzang, door Piet...
Search document Icon - lezen - Kerstuitvoering
Middelstum - Geref. gemengd koor‘Lead me Lord’, o.l.v. Frť Jonker, en kinderkoor ‘Sjaloom’ uit Uithuizermeeden, o.l.v. Tom Zijderveld, houden op 24 december om 19.30 uur...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Kerkdienst vanuit de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Ridderkerk via Radio 747 op zaterdag 31 december 2005, 19.30 uur
Op Oudjaarsavond, zaterdag 31 december a.s. wordt via de radio een kerkdienst uitgezonden van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Ridderkerk. Voorganger in deze Oudjaarsdienst is ds. Bas van...
Search document Icon - lezen - Nieuws over SIKN kerktelefonie
Kerken die werken met een kerktelefoonsysteem van stichting Intermediair Kerkomroep Nederland (sIKN) besparen in 2005 gezamenlijk 1,9 miljoen euro. Dit is de uitkomst van een vergelijkend onderzo...