UITGAVE Kerkbode


nummer

3

datum

8-FEB-2013THEMA
Kijk op preken vlgnr 3

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - God, Nederland en Oranje
Iedereen wist gelijk al wat de koningin ging zeggen, toen een extra uitzending werd aangekondigd op maandag 28 januari: ze doet afstand van de troon om ruim baan te maken voor haar opvolger. De dagen daarna werden de kranten gevuld met louter positieve berichten en terugblikken op haar inzet. Het gesprek over de invulling van de monarchie en over de vraag of we niet toe zijn aan een republiek, is even bevroren. Het is nu niet het geschikte moment. Ook in de kerkbode geven we graag aandacht aan d......
Hide details for Kerk- / werkvloerKerk- / werkvloer
Search document Icon - lezen - Gescheiden en ouder, je zult er maar vr staan
Het aantal alleenstaande ouders neemt toe in Nederland. Steeds meer kinderen groeien op in een eenoudergezin. De meeste eenoudergezinnen ontstaan door echtscheiding. Ook in onze kerken is deze trend merkbaar. Iedereen kent wel iemand in de gemeente die gescheiden is. Omgaan met echtscheiding in de gemeente is steeds vaker onderwerp van gesprek tijdens kerkenraadsvergaderingen.......
Search document Icon - lezen - Klaas Harink, nieuwe directeur De Verre Naasten:“We moeten ons als kerk niet terugtrekken op ons eigen erf”
Overtuigend en bevlogen vertelt Klaas Harink, sinds 1 januari de nieuwe directeur van zending- en hulpverleningsorganisatie De Verre Naasten, over de verantwoording van de kerken, uitdagingen binnen ‘zijn’ organisatie en zijn nieuwe functie.......
Hide details for MeditatieMeditatie
Search document Icon - lezen - Zoek wat boven is
Kolossenzen 3: 1-17......
Hide details for Thema-artikelenThema-artikelen
Banned IconText IconGereformeerde school, bij de tijd.
In het Nederlands Dagblad verscheen een opvallen artikel over de toekomst van gereformeerd onderwijs. Het was naar aanleiding van een bijdrage van de heer Westert van het Landelijk Verband van Gereformeerde Schoolverenigingen (LVGS).......
Banned IconKijk op preken hoe vindt u dat er gepreekt moet worden?
Eind vorig jaar stelde ik in de kerkbode de vraag: hoe vindt u dat er gepreekt moet worden? Het was dezelfde vraag die vijftig jaar geleden diende als titel van een boek waarin een heel aantal predikanten hun mening gaven. Regelmatig blijft deze vraag ook kerkgangers – predikant of niet – bezig houden. Zo ook de oudste predikant uit de Gkv, ds. M.J.Arntzen. Hij vond dat in de prediking de dubbele lijn van Zondag 31 tot uiting moest komen.......