UITGAVE Kerkbode


nummer

4

datum

23-JAN-2004THEMA
Moderne religiositeit vlgnr 3

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for VoorwoordVoorwoord
Search document Icon - lezen -
titel: Lichten in de winter (oliepastel, Evert Buiten, 2002) Licht schijnt in het donker. Reflecties. Uitstralend. Licht dat redding brengt, hoop geeft. Overwinnend licht....
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document Icon - lezen - Jezus, het licht van de wereld - Matthijs Haak
Lezen Johannes 8: 2-12 In het evangelie van Johannes staan de ‘Ik ben’ teksten van Jezus. Hij zegt: Ik ben de opstanding, het leven, de waarheid, het licht. Woorden die opvallen. Woorden waar je niet omheen kunt. Aan de ene kant laten ze geen ruimte: de waarheid, het licht. Aan de andere kant: mensen die in zijn licht kwamen te staan, hebben dat niet als beperkend meegemaakt. Dat is het haast tegenstrijdige aan de ‘Ik ben’ uitspraken. De uitspraak van Jezus: Ik ben het licht van de wereld verli......
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - DCG wil niet voor gek staan/ Twee manieren van fondsenverwerving - Nelleke Kemps-Stam
Al 27 jaar kunnen kerken, organisaties en instellingen bij de Stichting Dienstencentrum Groningen (DCG) terecht voor een up-to-date adressenbestand van de vrijgemaakte kerken. Zonder enige waarsc...
Search document IconText Icon - lezen - De snelst groeiende kerk van Nederland - A.H. Driest
De vorige keer gaven we aandacht aan de betekenis van de wereldwijd bekende Evangelische Alliantie. We zagen dat de grondslagformule belangrijke geloofswaarheden bevatte maar dat tegelijk die bij...
Search document IconText Icon - lezen - Moderne religiositeit: Grün en the Matrix - Matthijs Haak
In dit artikel wil ik Grün als een soort van aanloop gebruiken om een breder perspectief van moderne religiositeit voor ogen te krijgen. Via de manier waarop Grün het boeddhisme ter sprake brengt in zijn boek Beelden van Jezus wil ik een stap maken naar een modern religieuze film: the Matrix.......
Search document IconText Icon - lezen - Vervangingsmodel? - A.H. Driest
Het boek Romeinen is een belangrijk bijbelboek als het gaat om de visie op Israël. Ik meen dat de Here ons juist in dit bijbelboek sterke aanwijzingen geeft voor afwijzing van het vervangingsmodel. Maar dat niet alleen. Het geeft geen aanwijzingen dat het volk van de joden als volk massaal tot bekering zal komen: de zg. Israël gedachte. Op grond van Romeinen 9-11 moet men niet spreken van een vervangingsmodel maar kan men beter spreken van een groeimodel. Dit wordt duidelijk weergegeven met......
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - De Kerk onderweg - J.P. van der Wal
We horen of zingen het elke zondag: de apostolische geloofsbelijdenis. In de Geref. Kerkbode voor Overijssel etc. schreef ds. H.K. Bouwkamp iets over het ontstaan en het gebruik van deze belijdenis. Ik neem het over, inclusief het notenmateriaal. ......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Geweld - J.H. Kuiper
Zodra er iets erg gebeurt in Nederland, komen de commentatoren uit hun wachtstand om met hun deskundigheid het verschijnsel te verklaren en te plaatsen. Dat is geruststellend, want het geeft de i...
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Aangepaste dienst voor onze broeders en zusters met een verstandelijke beperking
Zuidhorn - Zondag 22 februari 2004, 14.00 uur in “De Rank, Westergast 8, Zuidhorn. Voorganger; Ds. J.T. Oldenhuis te Helpman Er zijn programma’s van de dienst beschikbaar. Voor de gehan...
Search document Icon - lezen - Kerknieuws
Beroepen ’s Hertogenbosch: J. van Benthem van Drachten-Oost. Jubileum Onnen – 19 januari – vijfentwintig jaar predikant: ds. H. Venema. Standplaatsen: Groningen-Noord...
Search document Icon - lezen - Samenkomsten Ameland
Ameland - Ook dit jaar gaat de Commissie-Ameland van de Geref.Kerk van Blija-Holwerd D.V. vanaf Goede Vrijdag 9 april 2004 tot en met zondag 31 oktober 2004 zondagse samenkomsten organiser...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Vergadering classis Stadskanaal
Hierbij delen wij u als samenroepende kerk mede dat de classis Stadskanaal D.V. donderdag 5 februari 2004 bijeen zal komen in de Gereformeerde Kerk te Musselkanaal-Valthermond. Aanvang 19.30 uur....
Search document Icon - lezen - Voorlopige agenda van de vergadering van de classis Grootegast op 29 januari 2004 in de Geref. Kerk te Oldehove
Oldehove - Aanvang: 19.30 uur 1. Opening door de kerk van Oldehove. 2. Onderzoek naar de geloofsbrieven. 3. Constituering van de vergadering. In het moderamen nemen zitting ds. A. Bas (pr...
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Samen zingen met gospelkoor Blauw.
Assen - Als de Here het wil gaan we zondag 8 februari weer samen zingen. Deze keer met gospelkoor Blauw. Blauw bestaat uit acht enthousiaste jongeren die via zelfgeschreven Nederland...
Search document Icon - lezen - VakGMV Vrouwencongres - Vriendschap is geluk hebben
plaats: De Bron, Dalfsen datum: 23 en 24 maart 2004 (start 10.30 uur, einde lunch) hoofdsprekers: Ineke van Dok-Mak en Carianne van Dok Achtergrondinfo Op 23 en 24 maart 2004 org...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Kerken bezinnen zich op NGK-rapport over vrouw in ambt
BARNEVELD – Op 14 februari wordt een vergadering gehouden van Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) die samenspreken met Nederlands Gereformeerde kerken. Onderwerp van gesprek is het NGK-rappor...
Search document Icon - lezen - Mannenkoor investeert in toekomst
De laatste jaren is de “mannenkoorpopulatie” in Noord-Groningen behoorlijk uitgedund. Mannenkoren met naam, zoals het “Eemsmond Mannenkoor” uit Delfzijl en “Laus Deo” uit Warffum zijn in d...