UITGAVE Kerkbode


nummer

29

datum

27-JUL-2007
inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document Icon - lezen - Ken de ongeziene - J. Muurling
3 De vreemdeling die zich met de HEER heeft verbonden, laat hij niet zeggen: ‘De HEER zondert mij zeker af van zijn volk. En laat de eunuch niet zeggen: ‘Ik ben maar een dorre boom.’ 4 Want dit zegt de HEER: De eunuch die mijn sabbat in acht neemt, die keuzes maakt naar mijn wil, die vasthoudt aan mijn verbond, 5 hem geef ik iets beters dan zonen en dochters: een gedenkteken en een naam in mijn tempel en binnen de muren van mijn stad. Ik geef hem een eeuwige naam, een naam die onverg......
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - De groeten uit Dehra Dun - N. Kemps-Stam
Op 29 maart jl. arriveerde Piet Houtman in Nederland voor verlof. Zijn vrouw Saskia en de kinderen Tabita en Ludger volgden 10 mei. Behalve vakantie vieren, gaf Piet in verschillende kerken in Nederland uitleg over zijn werk in India. En er moest opnieuw gewacht worden op een visum. Vanwege problemen rond het visum kon de familie Houtman niet op tijd terug naar India. Het zal wel de 19de worden voor ze weer Indiase grond onder de voeten hebben. Omdat tot overmaat van ramp Piets memorystick gesto......
Search document Icon - lezen - Nieuwsbrief Wycliffe - J. Ploegman
“Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. (…) Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen? En wat maken jullie je zorgen over kleding? (…) Jullie hemelse Vader weet wel dat ju......
Search document Icon - lezen - Op bezoek in de gemeente - A.H. Driest
Wat is het mooi om, als het gaat om ziekte en gezondheid, door God bemoedigd te worden. Zijn boek staat er vol van. Om u hierbij van dienst te zijn volgt hier een reeks teksten die u zou kunnen gebruiken. Om anderen maar ook jezelf bemoediging te schenken.......
Search document Icon - lezen - Zie om! - J. Muurling
De pastorale boodschap in z’n meest eenvoudige vorm! Zie om! Omzien naar elkaar, omzien naar hen die zorg nodig hebben, of aanmoediging, of erkenning, of troost! Daar waren we het wel over eens op de eerste kerkenraadsvergadering in de nieuwe samenstelling. Namens de Herder Jezus omzien naar elkaar!......
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - Martelaren vanwege het geloof in Jezus Christus in Turkije - J.P. van der Wal
Cees Rentier van de stichting Evangelie en Moslims schreef in de Reformatie iets over de gruwelijke moord op drie christenen in de Turkse stad Malatya. Uit zijn artikel blijkt dat het om meer dan een incident in dit Islamitische land gaat. De media en verschillende overheidspersonen maken zich ook schuldig aan discriminatie van christenen.......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Godsbewijs - J.H. Kuiper
Op het moment is er een fundamentele discussie gaande. Kun je het bestaan van God bewijzen of is dat woord dat hem aanduidt alleen maar een aanduiding van onze onzekerheid. Prof.dr. H.M. Kuitert besloot een serie over de persoonlijke God in het dagblad Trouw met de opmerking dat je alleen elkaar hebt. Dat is de stap na het verhaal van ds. Karel ter Linden die in de begrafenispreek bij het overlijden van prins Claus de Duitse theologe Dorothée Sölle aanhaalde; God heeft geen andere handen dan de......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Kerknieuws
Bedankt voor beroep Almere-west en Leeuwarden – Dr. J.R. Douma. Beroepen te Lutten – P.J. Haan te Zwijndrecht-Groote Lindt. Aangenomen naar Houten – O.W....
Search document Icon - lezen - Oproep samenkomsten (GKv) Ameland
Voor de maanden september en oktober worden nog voorgangers gevraagd. Opgave graag voor 26 augustus, J. Holtvoort, Weegbree 55, 7711 NB Nieuwleusen. Tel: 0529-485523. bgg: 06-1259631...
Search document Icon - lezen - Preekvoorziening 2008
Straks na de vakantie zit het college van preekvoorzieners weer klaar om predikanten in te boeken voor het jaar 2008. U moet van de kant van de kerkbode geen speciale datum verwachten waarop u pr...
Search document Icon - lezen -
Secretariaatswijziging classis Leeuwarden Leeuwarden - Per 1 juli is br. A. Prins afgetreden als deputaat secretaris van de classis Leeuwarden en opgevolgd door br. G. Hup. Nieuw adr...
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Klassiek concert
Makkinga - Op zaterdag 4 augustus om 20.00 uur wordt in het intieme kerkje van Makkinga een klassiek concert georganiseerd. Aan het concert wordt medewerking verleend door Froukje Woudstra...
Search document Icon - lezen - Orgelconcert Piet van der Steen
Zuidlaren (Dennenoordorgel) - Op zaterdag 28 juli om 20.00 uur speelt in het kader van de orgelconcerten 2007 (de 35e serie in Zuidlaren!) ditmaal Piet van der Steen. Hij is organist van d...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Zendtijd voor kerken
Op D.V. zondag 5 augustus 2007 wordt een kerkdienst uitgezonden van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Zwolle-West (Nederland 2, 11.00 uur).......