UITGAVE Kerkbode


nummer

19

datum

11-MEI-2003THEMA
Pastoraat vlgnr 1

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for VoorwoordVoorwoord
Banned IconText IconSinds ik het weet...
Sinds ik het weet - ik weet het wel, ofschoon Nog onder ons angstvallig wordt ontweken, Het booze woord te noemen, dat bij 't spreken Lacht ruw of wat onzuiver klinkt van toon, - Sinds ik het wee...
Banned IconText IconVoorwoord
Deze maand gaat het over pastoraat. Het woord ‘pastoraat’ komt van pastor en dat betekent ‘herder’. Onze Heiland is dé Herder die zorgt voor zijn kerk. Maar Hij gebruikt mensen die Hij als zo...
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Banned IconText IconAls gouden appels
“Een woord, in juiste vorm gesproken is als gouden appelen op zilveren schalen’ Spreuken 25 vers 11 Eet gezond, neem een appel – een appel is fris en lekker: het doet je goed. Dat ze...
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Banned IconText IconA.L.S. – Leven met ziekte
1. Hoe denk ik persoonlijk, dat ik A.L.S. als christenpatiënt zou beleven?......
Search document IconText Icon - lezen - Pastoraat nu de liefdesweg tussen barmhartigheid en gerechtigheid
Samenvatting Pastoraat betekent in gesprek gaan met mensen vanuit Gods Woord. Vroeger legde men alle nadruk op Gods Woord en liep het risico de mens te vergeten. Nu hebben we in het pastoraat veel meer oog voor de mens en lopen we het risico dat het Woord te weinig spreekt. ......
Hide details for PersschouwPersschouw
Banned IconTaalkanaal
Uit het aprilnummer van Nader Bekeken neem ik onderstaande column van Ds. R.Th. Pos over: ......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Liever geen kinderen
Begin vorige week was er even commotie omdat men dacht dat in de formatiebesprekingen afgesproken was dat iedereen voortaan zou moeten doorwerken tot zijn zevenenzestigste levensjaar. De tijd dat...
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen -
Baflo - oproep preekvoorziening . Onze predikant Ds. Rozemuller vertrekt per 1 juni naar Zwartsluis. Voor de preekvoorziening heb ik laatst ongeveer ¾ van de predikanten in de regio gebel...
Search document Icon - lezen -
Kerknieuws Benoemd: Dehra Dun – Ds. P. Houtman naar India Benoemd voor uitzending door De Verre Naasten naar India als leendocent aan het Presbyterian Theological Seminary (PTS) te De...
Search document Icon - lezen -
Terschelling - Tot half september 2003 worden er D.V. samenkomsten georganiseerd door de Stichting Gereformeerde Vakantiesamenkomsten Terschelling. Deze worden gehouden in de ET-10 om 11.0...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Kort Verslag van de Classis Groningen gehouden op 24 april jl.
Na voorbede voor de Reformed Presbyterian Church of Noord East India in de vervolging begint de classis in alle vrijheid aan de eerste zitting die voor een groot deel in comité is. Uit deze verga...
Search document Icon - lezen - Kort verslag van de vergadering van de classis Warffum van 4 maart 2003 in de kerk te Middelstum, voortgezet op 23 april 2003 in de kerk te Leens.
De opening wordt door br. W.K. Smith, namens de roepende kerk van Middelstum, op christelijke wijze, verricht. Alle classiskerken blijken wettig vertegenwoordigd te zijn. Ds. Hoogendoorn fungeert...
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Feike Asma-concert door Herman van Vliet
Damwoude - Op D.V. zaterdag 10 mei wordt er om 20.00 uur weer een orgelconcert gegeven in de Chr. Gereformeerde Sionskerk te Damwoude. De bekende organist Herman van Vliet uit Amersfoort...
Search document Icon - lezen - Rommelmarkt in Damwoude voor Woord en Daad
Damwoude - Op D.V. zaterdag 10 mei wordt er van 8.30 – 11.30 uur weer een rommelmarkt gehouden op het terrein bij de Christelijke Gereformeerde kerk aan de Hoofdweg. De opbodverkoop star...
Search document Icon - lezen -
U gaat toch ook naar de BONDSDAG van de GEREFORMEERDE BIJBELSTUDIEBOND Datum : D.V. 15 mei 2003 Locatie : "De Meenthe", Stationsplein 1 te Steenwijk Thema : "WAS IK MAA...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - BGJ-Jongerendag 2003 op D.V. 29 mei 2003 in Zwolle Vechten Willen we nog wel vechten voor God?
Vechten? Als je gelooft in God, gaat niet alles makkelijk. Je krijgt vroeg of laat te maken met het gevecht. De duivel wil je bij God weghebben. De wereld is zo aanlokkelijk en weet je h...
Search document Icon - lezen - Bibliotheekfonds
Kampen - Op 10 april 2003 hield het Comité van het Bibliotheekfonds der Theologische Universiteit haar jaarlijkse vergadering. Tijdens deze bijeenkomst ontving de bibliothecaris het verbli...
Banned IconDrentse Zending En nu aan het werk!
Het begon met, na een kop koffie en wat handen schudden, met een heerlijke maaltijd. Met Braziliaanse gerechten. Zoals zwarte bonen. En koude bloemkool. En voor de liefhebber: een goed glas wijn....
Search document Icon - lezen - TOCH NOG THEOLOGIE STUDEREN?
Je hebt al langer theologie willen studeren. Maar het is er nooit van gekomen. Of je voelt juist de laatste tijd de roeping op je afkomen om predikant te worden. Maar het lijkt nu te laat. Want G...