UITGAVE Kerkbode


nummer

10

datum

9-MRT-2007THEMA
Orde in de kerk vlgnr 2

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document Icon - lezen - Vervolging - A. Bas
Denk aan wat ik gezegd heb: een slaaf is niet meer dan zijn meester. Ze hebben mij vervolgd, dus zullen ze ook jullie vervolgen (Johannes 15:20a).......
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - Het einde van het orgelspel? (2) Uitslag enquête - N. Kemps-Stam
In de Kerkbode van 2 maart jl. werd uw aandacht gevraagd voor de kerkorganisten in Friesland. Is er over niet al te lange tijd nog wel begeleiding in de gemeenten, vroeg een bezorgde organist zich af. Dat was het startsein om de organisten in de provincie een aantal vragen voor te leggen. Vandaag geven we de antwoorden daarop aan u door. En misschien zijn er enkele voorlopige conclusies te trekken.......
Search document Icon - lezen - In ballingschap geboren - A. Bas
Je ontkomt er niet aan om ook voor het kerkelijk leven bepaalde regels en afspraken te maken, maar bij veel broeders en zusters moet je daar niet te veel mee aan komen. Want regels worden vandaag de dag al gauw minachtend ‘regeltjes’ genoemd, en wie er al teveel mee schermt heet al gauw een formalist die van het echte leven maar weinig begrijpt. En toch: als regels en afspraken voor het kerkelijk leven niet meer zouden zijn dan de hobby van zonderlingen, zou je verwachten dat als de kerk in de v......
Search document Icon - lezen - Regels uit Londen (1) - A. Bas
We willen ons bezig houden met de 'Christlicke Ordinancien' van Marten Micron; wat is de inhoud van dat werk precies? Om kort te gaan zou je kunnen zeggen, dat het kerkorde en liturgie tegelijk is. Waar wij vandaag de dag een kerkorde hebben en daarnaast allerlei bepalingen en afspraken over de inrichting van onze erediensten, heeft Micron dat allemaal in één geschrift bij elkaar gezet. Met als gevolg dat in het eerste hoofdstuk (‘over de dienaren der gemeente’) verkiezingsreglement en bevestigi......
Search document Icon - lezen - (Wan)orde in de kerk - N. Kemps-Stam
‘In de gemeente van Christus behoort alles in goede orde te gebeuren’, luidt het eerste artikel van de Kerkorde. Daarom bevat de Kerkorde regels voor de ambten, de vergaderingen, de leer en de eredienst en tenslotte de tucht. Maar ja, regels zijn dode letters op papier. Dat de praktijk vaak anders was, mag blijken uit onderstaande bloemlezing. Veel plezier ermee! ......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Afdwalingen - wie bemerkt ze - J.H. Kuiper
Wie merkt wanneer hij afdwaalt? Dit keer gaat het niet over de geniepigheid van de zonde in ons bestaan, maar om wat je soms in een bijbeltekst merkt: het oog van de kopieerder dwaalde af en bleef hangen op eenzelfde woord een regel hoger of lager. Of bij iemand die uit de Bijbel voorleest; hij slaat een regel over, leest verder en dan begint het vaag tot hem door te dringen dat de zin niet klopt.......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen -
Beroepen Middelburg - E.J. Sytsma te Gent Ridderkerk - A.S. de Vries te Curaçao Bevestiging en intrede Pijnacker-Nootdorp - Zondag 11 maart 2007 om 9.30 uur in de...
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Dienst met aanpassingen
Assen - Zondag 25 maart om 14.30 uur willen wij u/jou van harte uitnodigen voor de dienst met aanpassingen voor onze broers en zussen met een verstandelijke beperking. De diens...
Search document Icon - lezen - Sing-in
Kantens - Zondag 11 maart om 19.30 uur is het weer zover! Tijd voor de sing-in op avondmaalszondag. De avond wordt gehouden in de Geref. Kerk (v) te Kantens, Pastorieweg 21. Er zulle...
Search document Icon - lezen -
Sing-in Kantens - Zondag 11 maart om 19.30 uur is het weer zover! Tijd voor de sing-in op avondmaalszondag. De avond wordt gehouden in de Geref. Kerk (v) te Kantens, Pastorieweg 21. ...
Search document Icon - lezen -
Kringvergadering Roodeschool – Dinsdag 20 maart a.s. om 19.45 uur is er een kringvergadering voor Uithuizen e.o. Hierbij wordt u uitgenodigd voor de vergadering die gehouden wordt in de G...
Search document Icon - lezen -
Paasspecial Frieschepalen - Veel mensen hebben met kerst onze ‘night before christmas’ bezocht. Daarom hebben we besloten dit weer te organiseren met Pasen. De voorbereidingen zijn alwee...
Search document Icon - lezen -
Dienst met aanpassingen Assen - Zondag 25 maart om 14.30 uur willen wij u/jou van harte uitnodigen voor de dienst met aanpassingen voor onze broers en zussen met een verstandelijke beperki...
Search document Icon - lezen -
Zaterdag 10 maart Hoogeveen, Orgelconcert, dubbelconcert Ronald IJmker en Sander Booij, De Opgang, Alteveerstraat Zondag 11 maart Delfzijl, Sing-in, Geref. Kerk (v), Hoeksteenkerk,...
Search document Icon - lezen -
Sing-in Roden - Het bestuur van Dit Koningskind, afdeling Drenthe-Noord organiseert een Sing-Inn. Met name voor de doelgroep, maar ook ieder die van muziek en zang houdt is hartelijk welko...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen -
Samenkomsten Schiermonnikoog Nogmaals doen we een dringend beroep om voor te gaan in de samenkomsten op Schiermonnikoog die we ook dit jaar hopen te houden. Wilt u nu hier met zeer veel sp...
Search document Icon - lezen -
Zendtijd voor kerken Op D.V. zondag 1 april wordt een kerkdienst uitgezonden van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Delft (Radio 5, 17.02 uur). Voorganger ds. H. van Eeken s...
Search document Icon - lezen -
Zendtijd voor kerken Op D.V. zondag 18 maart wordt een kerkdienst uitgezonden van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Stadskanaal (Radio 5, 17.02 uur). Voorganger Jitse van d...