UITGAVE Kerkbode


nummer

12

datum

21-MRT-2003THEMA
Kerkdienst en prediking vlgnr 3

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for VoorwoordVoorwoord
Banned IconText IconGij Prediker, daar in de lucht
Gij Prediker, daar in de lucht, Hebt gij dan geen woordje voor mij? Uw rede, als een galmend gerucht, Rolt ledig mijn ziele voorbij. Verborgenheên, vreemd aan ’t gemoed, Van hooger mysteries ver...
Banned Icon
“maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water, dat springt ten eeuwigen leven.” Joh 4: 14 De foto op de voorkant laat één aquare l zien uit een serie van...
Banned Icon
Dit is het derde nummer rond het thema kerkdienst en prediking. Het accent lag tot nu toe op de kerkdiensten. Die verdwijnen in dit en het volgende nummer ook nog niet helemaal uit beeld. Wel wor...
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Banned IconText Icon‘het woord…, met blijdschap van de Heilige Geest aangenomen.’ 1 Thessalonicenzen 1:6
Wat kan ik daar naar uitzien. Dat we met Geestelijke blijdschap leven na lezing van de bijbel, na het deelnemen aan een kerkdienst, na het horen van een preek, na gesproken Woorden tot elkaar…....
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Banned IconText IconDe preek: op (zoek) naar echte spiritualiteit interview met twee betrokken hoorders
Ik maak me zorgen over preken. Ik begrijp tegelijk dat het een gevoelig onderwerp is. Maar het hoge woord moet er uit: ik vraag me af of de meeste preken wel overkomen. Of: doen veel preken wel w...
Search document IconText Icon - lezen - Wat wil God met kerkdiensten ?
De kerk zou zich meer bewust moeten zijn van het hoge doel dat God ermee heeft. Namelijk een wereld die doods en dor is bereiken met het levendmakende evangelie. Dat moet het kerk-zijn stempelen....
Hide details for PersschouwPersschouw
Banned IconText IconBoodschap in één zin
Misschien hebt u er wel eens van gehoord of over gelezen. Over de preekbeweging Passie voor preken. Een beweging die zich ervoor inzet om voorgangers te stimuleren, te inspireren en op te scherpen met het oog op één van hun belangrijkste taken: het maken en houden van preken. CV Koers had een interview met ds. R. van der Spoel, één van de gangmakers van Passie voor preken. Ik knip er het volgende uit:......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Banned Icon Ten Boer
Op DV zondagmiddag 30 maart om 14.15 uur zal in de Geref. Kerk te Ten Boer, een aangepaste dienst gehouden worden voor broeders en zusters met een verstandelijke beperking. In deze dienst gaat v...
Banned IconBeroepen
Beroepen te Axel: G. Treurniet Azn. Te Heemse Beroepen te Bruchterveld: H. Bos, missionair predikant te Enschede namens de Overijsselse Zendings Deputaten. De classis Hattem heeft de beroepbaarst...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Banned IconOntwerp-agenda voor de vergadering van de Particuliere Synode Drenthe op donderdag 22 mei 2003 in de Gereformeerde kerk “De Kandelaar”, Oude Molenstraat 20 te Assen. Aanvang: 9.00 uur.
1. Opening naar artikel 29 van de kerkorde. 2. Voorlezing en behandeling van de geloofsbrieven. 3. Verkiezing moderamen en constituering van de synode. 4. Vaststelling agenda. 5. Vaststelling act...
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Banned IconADHD: hersenstoornis of opvoedingsprobleem?
Zuidhorn - de Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV) houdt op D.V. dinsdag 1 april 2003 om 20.00 uur een thema-avond (tevens jaarvergadering) in “De Rank” Geref. Kerk (Vrijg.) aan de Westerg...
Banned IconConcert Ouderenkoor e.a.
Assen - Het Geref. Ouderenkoor “Onder ons” viert haar 35-jarig bestaan, d.m.v. een concert. U wordt van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Medewerking wordt verleend door de G.G....
Banned IconJaarvergadering “Dit Koningskind” Drenthe-Zuid
Emmen - Geref. kerk Emmen Hagedoorn/hoek Oude Roswinkelerweg Woensdag 9 april 2003, aanvang 20.00 uur. Onderwerp: “ Het hebben van een kind met een onzichtbare handicap ” Hieronder verstaan we...
Banned IconLukas Jan Schoonbeek geeft orgelconcert op het Lohman orgel te Sappemeer
Sappemeer – Zaterdag 22 maart a.s. zal Lukas Jan Schoonbeek een orgelconcert verzorgen op het orgel in de Doopsgezinde kerk te Sappemeer, Noorderstraat 53 (t.o. RK kerk). De aanvang is 20.00 uu...
Banned IconSamen zingen met ...”de Notenkrakers”.
Op D.V. zondagavond 13 april a.s gaan we Samen Zingen Met “de Notenkrakers”. Deze groep zeer enthousiaste verstandelijk gehandicapte mensen zullen op hun instrumenten een aantal liederen spelen...
Banned IconSlochteren
SNUFFELMARKT t.g.v. de koren “Looft den Heer” en “Cantorette” uit Schildwolde op zaterdag 22 maart 2003. Aanvang: 9.30 uur en einde 14.00 uur. Locatie: schuur van de fam. Doornbos, Denemark...
Banned IconZorgen dat de Bijbel zoveel mogelijk mensen bereikt en aanspreekt!
Dat is de missie van het Nederlands Bijbelgenootschap. Om de daarin verwoorde opdracht te verwezenlijken ontwikkelt het NBG diverse activiteiten, nationaal en internationaal. Tijdens een NBG-avo...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Banned IconArgentijnse kerken richten eigen bijbelvertaalorganisatie op
Wycliffe Bijbelvertalers Nederland Postbus 150 3970 AD Driebergen Tel : (0343) 51 74 44 Fax : (0343) 51 74 15 E-mail : info.nl@wycliffe.org Internet : www.wycliffe.nl Een groep van...
Banned IconKerkdienst Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Utrecht-NW op TV 6 april 2003 Ned. 1, 11.00 uur
God ziet je zitten Op zondag 6 april wordt een kerkdienst uitgezonden vanuit de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Utrecht-NW. Het thema van de dienst is ‘God ziet je zitten’. Over dit thema w...
Banned IconKerkelijk Orgelspel-examens
Op zaterdag 7 juni aanstaande kunnen (toekomstige) organisten een Kerkelijk Orgelspel-examen afleggen. Deze examens vinden plaats in de Rehobothkerk te Utrecht en worden georganiseerd door de Ver...
Banned IconWie wil er niet zo’n vakantie?
Mensen aan een vakantie helpen ‘Natuurlijk stel ik mijn caravan beschikbaar. Ik kan hem best een aantal weken missen. En als anderen daardoor kunnen genieten van een vakantie, dan kan ik daar we...