UITGAVE Kerkbode


nummer

44

datum

23-NOV-2007THEMA
Kerkelijke eenheid vlgnr 4

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document Icon - lezen - Vechten om eenheid - J.H. Kuiper Johannes 17 vers 23: Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden.
Dit is nu echt een weerbarstige tekst. Christus bidt voor eenheid van de zijnen en aan die eenheid moeten de niet-gelovigen zien dat de Vader Christus gezonden heeft. En hier zit de weerbarstigheid niet in de woorden; die zijn duidelijk genoeg. God spreekt hier ook niet over dingen die wij niet snappen, zoals een bevel om hele volken uit te roeien. Iedereen wil dit gebed graag horen en is diep onder de indruk van de majestueuze eenvoud waarin Christus spreekt.......
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - Eén doop - J.H. Kuiper
Nadrukkelijk komt in de Bijbel de uitdrukking ‘één doop’ voor. (In Efeziërs 4). We hebben dat overgenomen in de belijdenis. Denk aan de woorden van Nicea: ‘We belijden één doop tot vergeving van de zonden.’......
Search document Icon - lezen - Gereformeerd zijn in de Kanaalstreek - N. Kemps-Stam Drie kerken vinden elkaar
Vorige week kon u in de Kerkbode lezen hoe de samenwerking tussen twee kleine kerken uit verschillende kerkverbanden in Sneek tot een federatie leidde. Een mooi voorbeeld van het zoeken naar eenheid. Vandaag richten we de blik op Stadskanaal, waar drie kerkverbanden afwisselend met elkaar samenwerken. In dit dorp is naast de Chr. Geref. Kerk ook de Hervormde Kerk een gesprekspartner van de Gereformeerde Kerk (v). Wanneer ze gezamenlijk ontmoetingsdiensten houden, zijn ze een licht op een berg vo......
Search document Icon - lezen - Kinderen - G. van der Kroef
December, de feestmaand, maar vooral ‘feestmaand voor de kinderen’ is in aantocht. Sinterklaasfeest (de kindervriend) en kerstfeest (een Kind is ons geboren). Ik schrijf dit op 11 november, in het noorden van ons land, een kinderfeestdag.......
Search document Icon - lezen - Twintig keer gereformeerd - J.H. Kuiper
Ongeveer dertig jaar geleden verscheen een boekje: ‘Tien keer gereformeerd’. Mensen uit diverse Gereformeerde kerken gaven hun visie op de (eenheid van de) kerk. Verschillen kwamen duidelijk naar voren. Toch was er een soort ondertoon: het is te gek voor woorden dat er zoveel keuze is in het Gereformeerde palet.......
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - Gaven in het kerkelijk leven - J.P. van der Wal
Ds. P. Houtman is vanuit Nederland als docent verbonden aan het Presbyterian Theological Seminary in Dehra Dun in India. Terug in Nederland, in zijn verlofperiode, vergelijkt hij ervaringen in India met wat we hier in ons kerkelijk leven mogen hebben. Ook hoort hij van zorgen en moeiten, maar kijkt vanuit zijn ervaringen in India toch ook met andere ogen naar de Nederlandse situatie. In de Reformatie vertelt hij wat hij dan ziet. Het is de moeite waard om met hem mee te kijken:......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Oud- en Nieuwjaarsdiensten - J.H. Kuiper
Waarom gaan we eigenlijk rond de jaarwisseling naar de kerk? In sommige gemeenten zowel op oudejaarsavond als op nieuwjaarsmorgen. Is dat niet teveel van het goede? Is het integendeel bedenkelijk als de Nieuwjaarsdienst ingeruild wordt voor een soort receptie? Ook een vraag die bij mij terecht kwam. In dit artikeltje iets over de achtergrond van deze diensten.......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Aangepaste diensten
Heerenveen - Op D.V. zondagmiddag 25 november om 14.30 uur wordt in de Geref. Kerk (v) een dienst gehouden, aangepast voor broeders en zusters met een verstandelijke beperking.......
Search document Icon - lezen - Kerknieuws
Jubileum Hoogland - Op 24 november is ds. R. Timmerman 50 jaar predikant. Standplaatsen: Hijken (1957), Bunschoten-Spakenburg (1961), Heemse (1969) en Assen-Noord (1980). Met emerita...
Search document Icon - lezen - Sing-in
Zuidhorn - Op zondagavond 25 november is er om 19.30 uur een sing-in in 'De Rank', Westergast 8.......
Search document Icon - lezen - Zingen in Heemse
Heemse - De zondagavondzangcommissie ‘Zingen in Heemse’ presenteert:......
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Classis Assen
Kort verslag vergadering van de classis Assen op 8 november jl. te Hooghalen.......
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Activiteitenagenda
Vrijdag 23 november Leek, Najaarsvergadering Stichting Broederschap, Geref. Kerk, Tolberterstraat - 20.00 uur Mussel, Orgelconcert John Propitius, GKv, Musselweg 66 - 20.00 uur www.m...
Search document Icon - lezen -
Groningen - Op zaterdag 22 december wordt er om 20.00 uur in de Noorderkerk een concert gegeven door Gereformeerde Brassband Groningen, Noortje van Middelkoop en Equal Voices.......
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Zendtijd voor Kerken
Heemse - Op zondag 2 december wordt om 17.02 uur op Radio 5 een kerkdienst uitgezonden van de Gerefomeerde Kerk (Vrijgemaakt).......