UITGAVE Kerkbode


nummer

13

datum

28-MRT-2003THEMA
Kerkdienst en prediking vlgnr 4

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for VoorwoordVoorwoord
Banned Iconbij de voorplaat
De foto op de voorkant laat één aquare l zien uit een serie van 12, geschilderd door J. Maliepaard, Nederlands Gereformeerd predikant te Nijverdal. Van deze 12 aquarellen zijn...
Search document IconText Icon - lezen - Slot
Met veel plezier hebben we de maand maart geschreven over kerkdiensten en prediking. Wat wij al langere tijd vermoedden werd nogmaals bewaarheid: kerkdiensten en prediking zoals wij die kennen li...
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document IconText Icon - lezen - 1Thessalonicenzen 1:5
‘Omdat onze evangelieprediking niet slechts in woorden tot u gekomen is maar ook in kracht, en in de heilige Geest en in grote volheid.’......
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Banned IconText IconChristus preken: niet meer en niet minder!
Wie niet doof is kan heel wat kritiek over preken horen om zich heen. En wie het interview vorige week gelezen heeft kan geschrokken zijn. Is het niet riskant dit allemaal publiek uit te meten? Want het gaat wel èrg ver. Inderdaad: “ik mis de bezieling”. En “de toepassing in preken is vooral een ethisch betoog”. Nog erger: “de preek als geheel gaat over onze hoofden heen”. Preken zijn wel gereformeerd maar “het gaat eigenlijk nooit over mijn vragen en mijn leven”. Ik voel zelf die druk ook: waa......
Hide details for PersschouwPersschouw
Banned IconOorlog of vrede?
De oorlog tegen Irak is inmiddels begonnen. Toen die oorlog nog niet begonnen was maar wel onvermijdelijk leek, schreef columnist A. Kamsteeg er in CV Koers het volgende over:......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Ten strijde voor???
Nee, ik ben niet per definitie tegen oorlog. Ik heb wel het gevoel dat bij de vraag of de aanval op het regime van Saddam Hoessein er vragen aan de orde komen, die ik niet meer kan overzien. Als...
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Banned Icon
Beroep aangenomen : Winsum - ds. J. Klapwijk te Curaçao Beroepen: Waardhuizen c.a.: J.H. Tempelman te Nijenga/Opeinde i.c.m. Boerakker. Bedankt voor het beroep voor uitzending naar...
Banned Icon
Uithuizen - de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) van Uithuizen heeft, na goedkeuring van de Classis Warffum en met instemming van Deputaten ad art. 49 KO van de Particulie...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Banned IconVoorlopige agenda van PS Groningen 2003 d.d. 4 juni 2003
1. Opening 2. Onderzoek van de geloofsbrieven 3. Verkiezing van het moderamen 4. Constituering van de vergadering 5. Vaststelling van de agenda 6. INGEKOMEN STUKKEN 7. RAPPORTEN 8. EVENTUELE VOO...
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Banned IconGospelkoor
Uithuizermeeden - Gospelkoor SPARKS OF JOY is een jong en enthousiast koor. Op korte termijn zoeken wij een toetsenist. Wanneer jij hier iets voor voelt, neem dan contact op met Th...
Banned IconJaarvergadering “Dit Koningskind” Drenthe-Zuid
Emmen - Geref. kerk Emmen Hagedoorn/hoek Oude Roswinkelerweg Woensdag 9 april 2003, aanvang 20.00 uur. Onderwerp: “ Het hebben van een kind met een onzichtbare handicap ” Hieronder...
Banned IconKindersing-in
Zuidhorn - Op zondag 30 maart is er D.V. weer een sing-in in De Rank te Zuidhorn. Een kindersing-in deze keer. Het thema is: God is de bron van leven. Er staan veel liederen op het program...
Banned IconKoffieochtend
Schildwolde - Op dinsdag 8 april a.s.is er weer een koffieochtend in ’t Schienvat achter de Geref. Kerk vrijg. , Hoofdweg 32 te Schildwolde . Jannie de Jong- Smit zal deze ochtend met ons...
Banned IconManegeconcert.
Zijldijk - zaterdag 5 april hoopt Sparks of Joy, het gospelkoor uit Uithuizermeeden onder leiding van Fré Jonker, in samenwerking met het koor Aig’n Wies uit Roodeschool onder leiding van...
Banned IconMusical
Buitenpost -. Zaterdagavond 29 maart a.s. presenteert gospelkoor “Sound of Spirit” uit Drachten onder leiding van dirigent Theo Boven de musical ‘Jozef, de Dromer’ . Dat geb...
Banned IconOrgelconcert Martin Mans in de Nieuwe Kerk in Groningen
Groningen – Zaterdag 5 april a.s. geeft de bekende organist Martin Mans een concert op het orgel van de Nieuwe Kerk (Nieuwe Kerkhof) in Groningen. Het programma zal bestaan uit improvisaties...
Banned IconPassieconcert
Zwolle - In deze weken staan wij stil bij de kruisdood van Christus. Wilt U in deze passietijd een mooi concert bezoeken: Op zaterdag 12 april 2003 organiseert het Vocaal Ensemble Intonatus...
Banned IconVoorjaarsconcert Patrimonium
Groningen - Het Christelijk Harmoniegezelschap Patrimonium te Groningen geeft op zaterdag 5 april a.s. haar Voorjaarsconcert in De Oosterpoort. O.l.v. dirigent Wim Stalman wordt ee...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Banned IconBijeenkomst over toekomst samensprekingen met Ned. Geref. Kerken
Barneveld – Op 12 april a.s. wordt in Barneveld een bijeenkomst gehouden over de toekomst van de samensprekingen met de Nederlands Gereformeerde Kerken. De vergadering wordt belegd door de Gere...
Banned IconEen verzoek….
Zwolle - Er is altijd een verkeer tussen onze kerken geweest en dat zal wel zo blijven. Ik bedoel: meerderen vertrekken met een attestatie bij de ene kerk en komen binnen bij de andere. Gee...
Banned IconKerk Roodeschool organiseert Week van de opvoeding
Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) Roodeschool Week van de opvoeding 6 april – 13 april 2003......
Banned IconKerkdienst Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Zwolle-Centrum via de radio 1e Paasdag 20 april
Een ander leven beginnen door Jezus’ opstanding Hierover gaat op 20 april, 1e Paasdag de kerkdienst van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Zwolle-Centrum. Voorganger ds. B. Luiten zal pr...
Banned IconVoorgangersdag 12 mei 2003 te Amersfoort
Georganiseerd door de Arabische Wereld Zending, Evangelie & Moslims en Gave Thema: De uitdaging van de islam voor de kerken van West Europa Politici vragen zich bezorgd af of de islam de we...
Banned IconZOUT <$>als toerustingsblad voor gemeenteleden in de wereld
“ZOUT” is (evenals zijn voorganger “OPDRACHT”) het toerustings- en informatieblad voor de evangeliserende gemeente. Het blad verschijnt onder verantwoordelijkheid van de door de Generale Syno...