UITGAVE Kerkbode


nummer

2

datum

23-JAN-2009THEMA
Pastoraat vlgnr

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for VoorwoordVoorwoord
Search document Icon - lezen - Pastoraat - P. Groen en J. Kramer
De gemeente van Jezus Christus is de kerk van de Goede Herder. Pastoraat is herderschap, waarbij de Heer Jezus mensen inschakelt. Het lijkt soms of dat alleen iets is van de ambtsdragers, vooral...
Hide details for AgendaAgenda
Search document Icon - lezen -
Woensdag 28 januari Groningen, 1e lezing in de serie ‘Calvijn in Stad’ door dr. F. Postma, Nieuwe Kerk, Nieuwe Kerkhof 1 - 20.00 uur www.calvijninstad.nl Donderdag 29 januari Zuidlaren, Bijeenk...
Hide details for BoekaankondigingBoekaankondiging
Search document Icon - lezen - BOEKAANKONDIGINGEN - W.L. de Graaff
Zeg nu zelf, deel 1-3 Drie catechisatieboeken met elk 20 lessen. Te gebruiken voor de eerste drie leerjaren. Wat opvalt is een duidelijke keuze om de catechismus weer als uitgangspunt en...
Hide details for ColumnColumn
Search document Icon - lezen - Mijn vreemde ogen op - W.L. de Graaff
Ik loop door een straat, geflankeerd door bomen. Bomen in het geel. Het dikke herfstlicht schijnt de bladeren doorzichtig. En ik maak er geen foto van. Waarom niet? De week ervoor, in het prachti...
Hide details for EvangelisatieEvangelisatie
Search document Icon - lezen - Afscheid van Dehra Dun - N. Kemps-Stam
Op 27 december arriveerde Saskia Houtman met haar kinderen Tabita en Ludger op Schiphol. Zonder Piet hebben ze afscheid genomen van India, van Dhera Dun, van de theologische school. Na al die jaren is het wel wennen in Nederland. Vooral voor de kinderen, want de tegenstelling met India is groot. Na een welverdiende vakantie zal Piet op zoek moeten naar werk. Omdat we de rubriek Groeten uit Dehra Dun met Saskia zijn gestart, krijgt zij het laatste woord. Het ga jullie goed.......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Tucht - J.H. Kuiper
Het onderwerp is helemaal terug van weggeweest: tucht. Komt het door de belangstelling voor Calvijn in dit jaar? Hij werd vijfhonderd jaar geleden geboren en het beeld bestaat dat hij in de stad GenŤve, waar hij werkte, een soort terreur heeft uitgevoerd. Of dat echt zo was, wordt bevestigd en ontkend, al naar gelang de invalshoek van waaruit je het leven in de zestiende eeuw bekijkt.......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Aangepaste dienst
Buitenpost - Op zondag 25 januari a.s. zal er in de classis weer een dienst worden aangepast voor mensen met een verstandelijke beperking. Deze keer in de Fonteinkerk, De Achtkant 48.......
Search document Icon - lezen - Aangepaste dienst
Bedum - Zondag 1 februari a.s. is er weer een aangepaste dienst voor onze broeders en zusters/jongens en meisjes met een beperking.......
Search document Icon - lezen -
Beroep aangenomen Hoofddorp: kandidaat J. Roosenbrand, die bedankte voor Nieuwegein en voor Blije-Holwerd i.c.m. Ferwert-Hallum Kampen-Zuid: M.H. Oosterhuis te Ede-Noord, die bedankt...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Classis Appingedam
Verslag van de vergadering van de classis Appingedam, gehouden op 11 december 2008.......
Search document Icon - lezen - Classis Groningen
Agenda classis Groningen 29 januari 2009.......
Search document Icon - lezen - Classis Warffum
Kort verslag van de op 9 december 2008 te Winsum gehouden vergadering van de classis Warffum.......
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Traditioneel Nieuwjaarsconcert
Assen - Op 7 februari a.s. zal D.V. een nieuwjaarsconcert worden gegeven door 3 koren, in ‘De Kandelaar’, Oude Molenstraat 20. Aanvang 20.00 uur. Medewerking aan dit concert zal worden verleend door:......
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Het vertalen van werk van Gysbert Japiks
Het Ferb‚n fan Fryske Foargongers heeft niet alleen voorgangers als lid, maar staat ook open voor gastleden uit andere sectoren.......
Search document Icon - lezen - It oersetten fan it wurk fan Gysbert Japiks
It Ferb‚n fan Fryske Foargongers hat net allinnich foargongers as lid, mar stiet ek iepen foar gast-leden ķt oare sektoaren.......
Search document Icon - lezen - Kerkdienst uit TasmaniŽ op TV
Op D.V. zondag 1 februari a.s. wordt om 11.00 uur op Nederland 2 een kerkdienst uitgezonden vanuit de Free Reformed Church van Launceston, TasmaniŽ.......
Search document Icon - lezen - Naamswijziging Friese plaats- en straatnamen
Met ingang van 1 januari 2009 veranderen in de gemeente Dantumadeel alle plaats- en straatnamen. Tot nu toe stond die naam veelal in het Nederlands en het Fries op de borden, maar vanaf 1 januari 2009 worden officieel alleen nog de Friese namen gebruikt.......
Hide details for KerkgeschiedenisKerkgeschiedenis
Search document Icon - lezen - A van Augustinus - H. Veldman
In de ‘nieuwe’ Kerkbode zal met regelmaat de nieuwe rubriek Kerkgeschiedenis verschijnen. Kerkhistoricus dhr. H. Veldman zal een behoorlijk deel daarvan voor zijn rekening nemen. Aan de hand van het alfabet portretteert hij voor de lezers belangrijke personen uit de kerkgeschiedenis. Te beginnen bij de A, van Augustinus. W.L. de Graaff, coŲrdinator rubriek Kerkgeschiedenis.......
Hide details for MeditatieMeditatie
Search document Icon - lezen - Niet in eigen kracht - P. Groen
Zorg voor de hele kudde waarover de heilige Geest u als herder heeft aangesteld. Handelingen 20:28a......
Hide details for Nieuws uit de RegioNieuws uit de Regio
Search document Icon - lezen - Calvijn in Stad - Herdenking 500 jaar Calvijn
Na de laatste Olympische Spelen werd de hoogste baas van dit evenement, de Belg Jacques Rogge, gevraagd: Wat is uw verklaring dat Nederland zoveel medailles haalt en BelgiŽ niet? Hij gaf aan: dat komt van de in Nederland heersende calvinistische levenshouding.......
Hide details for Post uit de TownshipsPost uit de Townships
Search document Icon - lezen - Post uit de Townships - N. Kemps-Stam
Dit jaar nemen we u mee naar Zuid-Afrika. Ds. Tjeerd de Boer is bereid gevonden om elke maand een stukje te schrijven over zijn belevenissen als zendeling in Nellmapius. Hij neemt ons nog even mee terug naar 2008. Terwijl wij druk bezig waren om de kerstdagen voor te bereiden, begon in Afrika de zomervakantie.......
Hide details for Thema-artikelenThema-artikelen
Search document IconText Icon - lezen - Pastoraat - J. Kramer
Pastoraat is voor mij, als kerkelijk werker: het helpen van mensen om hun leven in alle omstandigheden verbonden te weten met het geloof in en het volgen van Jezus Christus, tot eer van God de Vader en door de kracht van de Heilige Geest.......
Search document IconText Icon - lezen - Pastoraat door gemeenteleden - P. Groen
“Jullie kerk vormt een goede gemeenschap!”. Dat is gelukkig regelmatig van buitenaf te horen uit de mond van belangstellenden. Het stemt dankbaar dat een gemeente zo overkomt. Tegelijk is een gevormde gemeenschap iets om heel zuinig op te zijn en om goed te onderhouden. Dat is ook de opdracht die de Heer van de kerk ons geeft. In dit artikel laat ik zien hoe het inschakelen van mannelijke en vrouwelijke “pastorale bezoekers” nodig is voor een optimale bearbeiding van de gemeente.......