UITGAVE Kerkbode


nummer

16

datum

18-APR-2003THEMA
Geloof en Psychologie vlgnr 3

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for VoorwoordVoorwoord
Search document Icon - lezen - Bij de voorplaat: ‘kunst in de kerk’
Onder bovenstaand kopje deden wij in nr. 5 van 1 februari een oproep om mooie liturgische uitingen in uw kerkgebouw met de lezers te delen. Foto’s daarvan – evt. door ons te maken - kunnen de v...
Search document Icon - lezen - Zie je wel
Er heeft een kruis gestaan, waar je toen heen kon gaan, daaraan hing Vaders Zoon, tot spot en smaad en hoon. Er heeft een kruis gestaan, daaraan is toen voldaan en Vaders eigen Zoon, kreeg ons da...
Banned Icon
‘En toch is er licht’ (1993) Deze foto is eerder geplaatst in het 1e themanummer. Daarbij kan nog worden vermeld dat dit een afbeelding van een schilderij van Yefke Visser-Pruiksma is....
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Banned IconText IconGebedgenezing
...
Search document IconText Icon - lezen - Gebedsgenezing
Gebedsgenezing kan. God geneest veel vaker dan wij denken door het gebed. Als iemand geopereerd moet worden vragen we ‘Vader wilt u de handen van de chirurgen sturen?’ De operatie is geslaagd....
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document IconText Icon - lezen - GELOVEN MAAKT BLIJ...BEHALVE MIJ
Geloven maakt blij – dat weet iedereen. Maar niet iedere gelovige is blij. Gelovigen die te maken hebben met psychische moeiten kunnen soms niet blij zijn. Soms duurt dat heel lang. Een leven lang. Dat is heel erg zwaar. Op 13 februari 2000 werd voor de radio een kerkdienst uitgezonden vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Alphen a/d Rijn. In die dienst ging voor ds. K. de Vries. Hij preekte over Psalm 88. Omdat het onderwerp van die preek naadloos aansluit bij ons thema laten we hier –......
Banned IconText IconJouw papa is gek
Marja is 9 jaar. Haar papa is al jaren depressief. Hij is net opgenomen in een ziekenhuis voor zijn psychische moeiten. Marja wordt steeds drukker thuis. Op school gaat het minder goed. Ze wordt gepest op school en de bom barste toen Niesje een meisje in haar klas over het plein schreeuwde ‘Jouw papa is gek’. Huilend kwam Marja thuis en ze vertelde aan mama hoe rot ze zich voelde. ......
Hide details for PersschouwPersschouw
Banned IconText IconVoel je je gewaardeerd?
In de themamaand over geloof en psychologie leek me onderstaand artikel van J.D.G. van der Molen een passende bijdrage. Het verscheen in het kerkblad voor het Midden een Zuiden van ons land. ......
Hide details for ActueelActueel
Banned IconEen overheid – je kunt niet zonder
Er is een opvallend verschil tussen 1945 en 2003. De overeenkomst is, dat in beide jaren Amerikaanse legers een dictatoriale staat op de knieŽn dwongen. Nazi-Duitsland was in een lange en bloedig...
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Kerknieuws
Zuidbroek - Op zondag 20 april hoopt d.v. ds A. Kruizinga uit Bergentheim bevestigd te worden als predikant van de kerk te Zuidbroek . Ds A.G. Bruijn zal deze dienst leiden. In de middagd...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Classis Stadskanaal
De classis Stadskanaal vergadert op 8 mei 2003 in de Gereformeerde Kerk te Zuidbroek . Aanvang 19.30 uur. Tot 21 april 2003 kunnen nog agendapunten worden voorgesteld. Voorlopige agenda. 1. O...
Banned IconKort verslag van de classis Appingedam d.d. 13 maart 2003 te Loppersum
Namens de samenroepende kerk (Garrelsweer) opent br. Rodenboog de vergadering. We zingen psalm 84:1, roepen de naam van de HERE aan, en lezen Psalm 84. De geloofsbrieven worden nagezien. Alle tie...
Banned IconKort Verslag van de Classis Groningen gehouden op 27 maart 2003 (voortgezette zitting van 30 januari 2003)
De preses, ds H. Drost, opent de vergadering: lezen Ef 1:15-23; zingen Gz 24:3,4. Vervolgens gaat hij voor in gebed. Het moderamen is ongewijzigd: ds H. Drost (preses), ds T.S. Huttenga (scriba),...
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Improvisatie-orgelconcert
Door Sytze de Vries uit Zuidhorn op het Reil-Van Oeckelen orgel in de gereformeerde kerk te Siddeburen. Zaterdag 26 april. Aanvang 20.00 uur....
Search document Icon - lezen - Informatieavond
Groningen - door de regionale werkgroep “Voorlichting Kerkelijke Ontwikkelingen” wordt een informatieavond belegd D.V. 25 april a.s. Aanvang: 20.00 uur. Plaats: Columnakerk te Groningen...
Search document Icon - lezen - Kinderconcert Elly & Rikkert
Middelstum - Kinderconcert Elly & Rikkert op 23 april a.s. om 15.00 uur in Middelstum. Kaarten verkrijgbaar bij: drog. Marja; drog. Kamst, Winsum; drog. Luikinga, Uithuizermeeden; van Slee...
Search document Icon - lezen - Orgelconcert Sander van Marion in de Goede Herderkerk te Bedum
Bedum –Onder auspiciŽn van de Kulturele Kommissie Bedum geeft de befaamde organist Sander van Marion op zaterdag 10 mei a.s. een orgelconcert in de Goede Herderkerk in Bedum. Het concert...
Search document Icon - lezen - Paassamenzang 2e paasdag 20 april 2003 Hoogkerk.
Hoogkerk -In deze tijd van lijden en opstanding willen wij hier weer over zingen en luisteren. Voor u komt zingen het mannenkwartet de "Equal Voices" De samenzang zal begeleid worden door...
Search document Icon - lezen - Paassamenzang in Zuidwolde (Gn.)
Zuidwolde – Op Paaszondag, 20 april a.s. is in de Geref.Kerk (vrijgem.) aan de Pastorielaan in Zuidwolde een “Samenzang” met bekende paasliederen. Aanvang: 19.30 uur. De zang wordt bege...
Search document Icon - lezen - Samenkomsten Schiermonnikoog
Schiermonnikoog – De commissie heet u 27 april en vervolgens vanaf 29 mei t/m 31 augustus van harte welkom in de samenkomsten die dan D.V. worden gehouden in “Het Dorpshuis”, Torenstraa...
Banned Icon
Hoogezand - Gospelkoor MENORAH zoekt dirigent (m/v). Info: R. Gunnink. Tel: 06-47942429....
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Avokaya’s in Zuid-Soedan ontvangen het Nieuwe Testament in hun taal
Zondag 23 maart was een feestdag voor de Avokaya-stam in Zuid-Soedan. In een vier uur durende dienst werd het eerste exemplaar van het Nieuwe Testament in hun taal overhandigd en ingezegend. Het...
Search document Icon - lezen - Directeur steunpunt gemeenteopbouw benoemt
Met ingang van 1 april jl. heeft de heer M. van Dongen (Nieuwerkerk a/d IJssel) van het adviesbureau Median Consult de directie van het steunpunt gemeenteopbouw op zich genomen. Hiermee i...
Search document Icon - lezen - Studiedag: Geloven in Groei – Kruisbestuiving
Bunschoten - “Geloven in Groei – Kruisbestuiving” is het thema van de studiedag die – zo God wil - plaats vindt op donderdag 22 mei a.s. in Bunschoten. Deze dag heeft als ondertitel...
Search document Icon - lezen - "Cursus pastorale hulpverlening”
De Stichting Psycho Pastorale Hulpverlening (PPH) te Veenendaal wil met behulp van klaagvrouwen/-mannen zorg verlenen aan emotioneel beschadigde mensen, zodat deze opnieuw zelfstandig kunnen func...