UITGAVE Kerkbode


nummer

40

datum

24-OKT-2008
inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - Een (cultuur)schok van herkenning (2) - H. Venema
De vorige keer heb ik je meegenomen naar een kerkdienst in Dungkan op West-Borneo in Indonesia. Dat is echt heel ver bij ons vandaan. Niet alleen in kilometers, maar ook in taal, cultuur, klimaat, natuur. En toch ervaren we tijdens de kerkdienst die afstand helemaal niet. Integendeel, ze zijn zo dichtbij, die Dayak-christenen. We zijn één in geloof. Ondanks al die verschillen zijn we één in Christus. Het bezorgt ons een schok van herkenning. Prachtig.......
Search document Icon - lezen - Ervaringen met catechisatiemethode Geloof.nu - P. Groen
Een goede catechisatiemethode is erg belangrijk. De jongeren krijgen daarmee de zaken op een juiste manier bijgebracht en voor catecheten is het fijn om ermee te werken. De methode Geloof.nu combineert een goede diepgang met een geschikte aansluiting op de jeugd. In dit artikel vertel ik over mijn eigen positieve ervaringen met het materiaal van Geloof.nu.......
Search document Icon - lezen - GS 2008 Zwolse zaken (14) Indrukken van een synodelid - W. Tiekstra
Het is de week van de Schooldag. Doordat wij op vrijdag en zaterdag vergaderen kan ik woensdag aanwezig zijn. Al zijn er in mijn beleving weer minder bezoekers dan vorig jaar, is het voor mij toch een hartverwarmende dag.......
Search document Icon - lezen - Het blijft moeilijk iedereen op één lijn te krijgen Het niet te benijden werk van preekvoorziener - N. Kemps-Stam
Het begin van de maand september was een spannende maand voor de mensen van de preekvoorziening. Krijg ik het jaar vol of moet er toch nog preekgelezen worden? Ben ik de eerste die belt of is iemand anders me al voor geweest? U begrijpt wel, september betekent: stress. Want er mag niet zomaar gebeld worden. Nee, er zijn ook nog regels in sommige classes. Zeven preekvoorzieners uit de provincie Groningen vertellen hoe ze het gevecht om een gastpredikant ervaren.......
Search document Icon - lezen - Liturgie - P. Poortinga
Tijdens de vakantie lees ik graag werk van Godfried Bomans. Als ik de kans krijg, luister ik naar oude radio-opnames van hem. Hij heeft een mooie kijk op het leven en weet vaak ook ons gedrag te duiden. Hij laat zien dat bijzondere dingen gewoon zijn en gewone dingen soms heel bijzonder. Van hem heb ik geleerd dat je altijd een klein beetje moet overdrijven. Dan pas wordt het interessant. Nu denk ik niet dat ik bij wat ik jullie nu ga vertellen overdrijf, maar mocht je jezelf herkennen dan zul j......
Search document Icon - lezen - Nieuw uit de Regio Wurkgroep Fryske Earetsjinsten
In het najaar van 2005 is de Wurkgroep Fryske Earetsjinsten van start gegaan. Een aantal Frysktalige predikanten, alsmede anderen binnen en buiten de provincie Fryslân, die hun taal Frysk na aan het hart ligt, staken de koppen bij elkaar om het gebruik van Frysk in de vrijgemaakt Gereformeerde erediensten te versterken.......
Search document Icon - lezen - Nieuws uit de Regio Unieke wandeltocht in Nederland loopt over contouren Afrika
Dit jaar wordt voor het derde achtereenvolgende jaar de sponsorloop georganiseerd door de Hoogeveense Andreas Manna Stichting. Lopen voor een goed doel geeft tijdens de wandeling door Drenthe, Friesland en Overijssel extra energie om door te gaan. Het doel van de wandelroute is het realiseren van plezier voor de wandelaars en geld voor kinderen in Afrika. De wandeling vindt plaats in de herfstvakantie, van 18 tot en met 24 oktober.......
Search document Icon - lezen - Wonder van leven: op aarde en in de hemel - A.H. Driest
Psalm 139 vers 16: Uw ogen zagen mijn vormeloos begin, alles werd in uw boekrol opgetekend, aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één. Leven. Het is zo de moeite waard. Zo mooi. Vond God. De schepper van leven. Hij maakte de mens. De man. Adam. En God maakte de vrouw. Hij nam haar uit de man. Maar zij is zo anders.......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Wie rijk willen zijn… - J.H. Kuiper
Eerlijk gezegd is mijn inzicht in de financiële wereld beperkt tot de opmerking van mr. Micawber in David Copperfield van Charles Dickens: Inkomen twintig pond, uitgaven een penny extra, resultaat: misère. Uitgaven een penny minder, resultaat: geluk. Hij was dan ook ervaringsdeskundige die door die ene penny extra (of veel meer) regelmatig gevangen zat vanwege zijn schulden. Voor de rest was hij een onverbeterlijke optimist, die leende op grond van zijn toekomstverwachtingen. In het boek komt he......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Fryske Tsjinst
Damwoude - In de morgendienst van zondag 12 oktober a.s. wordt er om 9.30 uur in GKv De Begroeting weer een friestalige eredienst gehouden.......
Search document Icon - lezen - Samenzang
Bedum - Op DV zondagavond 5 oktober a.s. organiseert Komook weer een samenzang in de Goede Herderkerk, Schultingastraat 1, onder leiding van Geert van der Laan, aanvang 19.30 uur.......
Search document Icon - lezen -
Beroepen Almere-West - R.H. Knigge te Amsterdam-Zuidwest Enumatil - R.H. Knigge te Amsterdam-Zuidwest Leerdam i.c.m. Hardinxveld-Giessendam - R.H. Knigge te Amsterdam-Zui...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Classis Grootegast
Hierbij worden de kerken in de classis Grootegast opgeroepen voor een vergadering van de classis op 30 oktober a.s. te Leek.......
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Anneloes vanuit…
Via de Kerkbode en (uw) kerkblad hebt u in de afgelopen jaren regelmatig iets kunnen lezen over het werk van Anneloes Reis-Zwarts, misschien beter bekend als ‘AnneGola’ of ‘AnneNias’.......
Search document Icon - lezen - Es ist ein Ros entsprungen
Winsum - De uitverkochte Kerstconcerten 2007 van De Bazuin uit Winsum zijn reden om te herhalen! Op 12 en 13 december 2008 vinden de concerten plaats in GKv De Poort aan de Borgweg.......
Search document Icon - lezen - Johannes de Doper
Leek - Op zaterdag 11 oktober zal er om 19.30 uur in de GKv aan de Tolberterstraat 24 o.l.v. Willem de Wit een concert worden gegeven Gospelkoor Rejoice uit Zuidhorn, begeleid door het eigen combo.......
Search document Icon - lezen - Koralen van Bach
Noordbroek - Op DV zaterdagavond 4 oktober a.s. om 20.00 uur zal organist Pieter Pilon op het Schnitgerorgel in de Hervormde Kerk orgelkoralen spelen uit de verzameling ‘Achtzehn Choräle’ van Johann Sebastian Bach.......
Search document Icon - lezen - Lutheravond op Hervormingsdag
U weet wellicht allen dat 31 oktober niet zomaar een dag is, 31 oktober is Hervormingsdag: de dag waarop Luther in 1517 zijn 95 stellingen op de deur van de Slotkapel te Wittenberg (Duitsland) sloeg.......
Search document Icon - lezen - Nazomeravondconcert
Ten Boer - Op zaterdag 11 oktober, om 20.00 uur, geeft Collegium Vocale Reformatum een nazomeravondconcert in de Kloosterkerk.......
Search document Icon - lezen -
Activiteitenagenda......
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Gaan in het spoor van het OT
De cursus van Douma en Verbree ‘Gaan in het spoor van het Oude Testament’, die in Zwolle en Rotterdam veel belangstelling heeft getrokken, kan nu gevolgd worden in kerkgebouw De Kandelaar, Heiligenbergerweg 64 in Amersfoort.......