UITGAVE Kerkbode


nummer

4

datum

28-JAN-2005THEMA
Vooruitblik op de Generale Synode vlgnr 4

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - DE GROETEN UIT DEHRA DUN (6) - Saskia Houtman
Saskia Houtman woont met haar gezin in India. Haar man Piet is daar in dienst bij een ziekenhuis. In zijn vrije tijd is hij te vinden op de theologische opleiding in Dehra Dun. In haar laatste nieuwsbrief vertelt Saskia dat Piet naar een congres voor de gemeenten is geweest. In het zuiden zag hij ook de verwoesting die de zeebeving aanrichtte. ......
Search document Icon - lezen - Gemeente van Harlingen dakloos Brand verwoest kerk - Nelleke Kemps-Stam
Op donderdagavond 23 december 2004 brak in de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) aan de Noordoostersingel te Harlingen een felle brand uit. Niet alleen het gebouw ging verloren, maar ook het unieke Van Dam/Baderorgel. De kruiskerk, die uit 1926 stamde, werd als een monument beschouwd door haar bouwstijl die aan de Amsterdamse School verwant was. Vrijdagavond werd een gemeenteavond gehouden waar men zijn gevoelens over het verlies kon uiten. En de gemeente besloot dat er gewoon kerst gevierd moest......
Search document Icon - lezen - Gewoon bijbellezen - J.H. Kuiper
Het is gemakkelijk zo’n titel als boven even neer te zetten. Gewoon bijbellezen. Dat willen we allemaal. Het mooiste is als je alleen of samen de bijbel openslaat, een stuk leest en het spreekt je gelijk aan. Het stemt tot nadenken of verandering; God komt dichterbij. Het is één van de opvallendste dingen van deze tijd dat dit zo’n probleem lijkt te worden. Aan de ene kant zijn er tal van oprechte christenen die niets anders willen en ons daarin soms voorgaan, in de directe benadering van de he......
Search document IconText Icon - lezen - Subsidie voor Kampen? - J.H. Kuiper
Sinds de vorige synode wordt erover gepraat; moet Kampen ook subsidie aanvragen voor het werk dat daar gebeurt? Kan dat voor een kerkelijke instelling? Waar blijft de eer van de kerken! De bespreking van de opdracht van de synode neemt een groot aantal pagina’s in van het rapport van de deputaten-curatoren. Zij zijn er met elkaar niet uitgekomen; een minderheid dient een eigen rapport in met een conclusie die overheidssubsidie afwijst. ......
Search document IconText Icon - lezen - Wat heb je nu aan theologie - J.H. Kuiper
In een opvallend artikel wijst prof. dr. G. Harinck, o.a. buitengewoon hoogleraar aan de Theologische Universiteit te Kampen en zelf historicus, de theologie haar plaats tussen de schuifdeuren. Er is een tijd geweest dat de theoloog meende over alles wat te kunnen en moeten zeggen, maar in deze tijd past dat niet meer en valt hij bovendien door de mand. Van de plek van koningin der wetenschappen naar een achterafplaatsje binnen het gebouw van de wetenschap. Want waar houdt theologie zich eigenli......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen -
Bijzondere dienst Assen – Zuid – Zondag 6 februari 2005 is er een dienst met aanpassingen voor broeders en zusters met een verstandelijke beperking, in “De Kandelaar”, Oude Molens...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Particuliere Synode Drenthe
Kort verslag van de 68e vergadering gehouden op donderdag 6 januari 2005. ......
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Samenkomst in de Portugese Taal
Leek - "Op zondag 6 februari 2005 wordt in de Gereformeerde Kerk (vrijg.) een samenkomst gehouden in de Tolberterstraat 24 te Leek, aanvang 16.30 uur.Er is een crèche en na de s...
Search document Icon - lezen - Zingen voor Azië
Roden – Vrijdagavond 28 januari 2005 wordt er een concert gegeven in de kerk “In op de Helte” ten bate van giro 555. De meewerkende koren zijn: R.K. koor der Triniteit, Roden; Schol...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Serving the nxt Generation Aankondiging van zes informatiebijeenkomsten in het land
Steunpunt Gemeenteopbouw organiseert zes informatieavonden in het land onder de titel “Serving the nxt Generation”. We presenteren een programma voor bezinning en beweging voor het jeugd- en jongerenwerk binnen plaatselijke gemeenten. Een programma met complete hulpmiddelen om betrokkenen handvatten te bieden. Zo kunnen zij een proces van bezinning en beleidsontwikkeling uitvoeren in hun gemeenten – om jongeren die plek te geven die voor de hele gemeente dienstbaar is. ......
Search document Icon - lezen - Sticker helpt leerlingen Gomarus College bij goed gebruik internet!
GRONINGEN- “Ik en mijn muis, wij zullen de Here dienen”. Deze tekst staat op de sticker die alle leerlingen van het Gomarus College vandaag krijgen uitgedeeld. De sticker kan op de computer geplakt worden. “Wij willen dat onze leerlingen goed met het internet omgaan. Te gemakkelijk kunnen kinderen in aanraking komen met geweld, porno en racisme. Wij willen met de sticker bereiken dat de leerling zich bewust is van het feit dat hij als kind van God op het internet surft”, aldus docent Harry Noor......
Search document Icon - lezen - Wycliffe Bijbelvertalers start recordaantal nieuwe projecten in 2004
In 2004 is Wycliffe Bijbelvertalers gestart met 82 nieuwe vertaalprojecten. Het hoogste aantal ooit in de geschiedenis van de organisatie. Voor 51 taalgroepen werd een vertaling of belangrijke herziening van een vertaling afgerond. ......