UITGAVE Kerkbode


nummer

19

datum

11-MEI-2007
inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document Icon - lezen - Ons hart is onrustig totdat het rust vindt in U - A.H. Driest Een belijdenis van Aurelius Augustinus
Aurelius Augustinus werd in 354 geboren in Thagaste (nu Souk-Ahras in Algerije) in NumidiŽ, een provincie van Noord-Afrika. Zijn vader was daar raadslid. Augustinus kreeg twee zusjes en een broer. Zijn moeder Monica hing het christelijk geloof aan en voedde Augustinus daarin op. Als jong volwassene zette Augustinus zich echter af tegen het geloof van zijn moeder. In 383 reist hij naar Rome, in 384 naar Milaan, waar hij een baan in de retorica aanvaardt. In Milaan hoort hij bisschop Ambrosius pre......
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - De doop in de vroeg christelijke kerk - A.H. Driest Over de ketterdoop en de bedienaar van de doop
Waarover gingen de grote discussies in de vroeg christelijke kerk? We kennen de strijd over de Godheid en de mensheid van Christus en hoe die zich tot elkaar verhouden. Daarnaast was er veel te doen over de zonde. Is er erfzonde, ja dan nee? Is zonde een gevolg van navolging of komt de mens als zondaar ter wereld. Het is de strijd tussen Augustinus en Pelagius.......
Search document Icon - lezen - Een ontvankelijk verstand voor het begrijpen van de Schriften (2) - J.M. Haak
Vorige week maakten we een start met het kijken naar die wonderlijke zin: ‘daarop maakte hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de Schriften’ (Lucas 24: 45). We zagen dat dit werk van de opgestane Heer schoksgewijs gaat en toch ook een proces inhoudt. In het tweede deel zoeken we naar de betekenis en de werking ervan: wat wil het zeggen en wat gebeurt er als de Heer je verstand opent voor het begrijpen van de Schriften?......
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - De verlegenheid voorbij - J.P. van der Wal
Mensen hebben tegenwoordig geen flauw idee wat het geloof voor christenen inhoudt, welke opvattingen ze hebben van het goede leven en wat ze daarvan willen realiseren in het publieke leven. Er is dus werk aan de winkel.......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Hemelvaart 2007 - J.H. Kuiper
Hemelvaart is voor onze verbeelding een lastig feest. Een kind in een voerbak halen we zo voor ons geestesoog; een leeg graf en een levende Heiland ook nog. Maar wat gebeurt er als Hij naar de hemel gaat?......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Wijziging scribaat
Bedum - Vanaf 1 mei is het adres van de scriba: Mw. T.G. Doesburg-Kugel, Schultingastraat 12, 9781 GB Bedum, tel. 050-3012005. Correspondentieadres blijft ongewijzigd: Gereformeerde Kerk B...
Search document Icon - lezen -
Bedankt voor beroep Wezep - J.L. Beuving te Bergschenhoek...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Classis Appingedam
Verslag van de vergadering van de classis Appingedam, gehouden op donderdag 8 maart jl. in de kerk te Delfzijl.......
Search document Icon - lezen - Classis Grootegast
Verslag van de vergadering van de classis Grootegast, gehouden op donderdag 26 april jl. in Aduard.......
Search document Icon - lezen - Oproep classis Warffum
Namens de samenroepende kerk van Leens worden de classiskerken opgeroepen voor de classisvergadering op woensdag 6 juni a.s. in de Geref. Kerk te Leens, Valge 16, om 19.30 uur. Zaken voo...
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Activiteitenagenda
Vrijdag 11 mei Schildwolde, Praiseavond met de praiseband Desire, de Kandelaar, Hoofdweg 34 - 19.45 uur Zaterdag 12 mei Bedum, Groot concert m.m.v. diverse koren o.l.v. Harry Kamphu...
Search document Icon - lezen - Concert Menorah
Groningen - Het gemengd koor Menorah zal op zaterdag 19 mei a.s. om 20.15 uur in de Lutherse kerk, Haddingestraat 23 een concert geven Onder leiding van dirigent Eric Verschoor zullen zij...
Search document Icon - lezen - Orgelconcerten
Vollenhove - Op zaterdag 12 mei a.s. om 20.00 uur, in de Grote of Sint Nicolaaskerk, geeft Minne Veldman een concert op het prachtige historische orgel. Hij opent deze avond met een feeste...
Search document Icon - lezen - Orgelconcerten
Zuidlaren - Op zaterdag 19 mei a.s. om 20.00 uur, in de Ontmoetingskerk Dennenoord, geeft Jaap Kroonenburg een orgelconcert op het romantische orgel met 2 klavieren, vrij pedaal en 32 stem...