UITGAVE Kerkbode


nummer

20

datum

16-MEI-2003THEMA
Pastoraat vlgnr 2

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for VoorwoordVoorwoord
Banned IconBij de voorplaat
De foto op de voorkant laat één aquare l zien uit een serie van 12, geschilderd door J. Maliepaard, Nederlands Gereformeerd predikant te Nijverdal. Van deze 12 aquarellen zijn pr...
Banned IconText IconVoorwoord
In deze serie nummers over pastoraat treft u deze keer artikelen aan over omgaan met de dood. Een artikel gaat over hoe jongeren omgaan met de dood. Het kan er zo diep inhakken als jonge mensen m...
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document IconText Icon - lezen - Een wijs vermaner
“Een wijs vermaner bij een luisterend oor is als gouden appelen op zilveren schalen’ Spreuken 25 vers 12......
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Banned IconText IconKerkhof
Hier rusten tot de komst des Heren, in aandacht naar Hem toegewend,. wie, uit de wereld van begeren, hun doelwit hebben onderkend. Hun enig streven is verwachten; géén gaat gewis de tijd zo r...
Banned IconOmgaan met sterven
OPGESCHREVEN VERDRIET......
Search document Icon - lezen - Week van toerusting in Roodeschool
Het toerustingswerk van verenigingen en kringen wordt wel gezien als een sterk punt in het gereformeerde kerkelijke leven. Toch zijn hierin ook knelpunten aan te wijzen, zoals de participatie (welk percentage van de gemeente neemt deel aan verenigingswerk en kringen), de doelstelling (wat kunnen de leden verwachten) en de programmering (wat wordt er behandeld). Prof. M. te Velde heeft hier een paar jaar geleden in De Reformatie (Jrg. 71, nr. 42, 43, 44) uitgebreid aandacht aan besteed. De kerken......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen -
Aangepaste kerkdienst Bedum - Op zondag 18 mei 2003 wordt er D.V.weer een aangepaste kerkdienst gehouden voor onze broeders en zusters met een verstandelijke beperking. Deze d...
Search document Icon - lezen -
Nieuw adres: Ds. Tj. Van Dijk: Dreessingel 119, 8015 CJ Zwolle, tel. 038-460 7591 (prive), 038-460 7592, 460 7593 (werkkamer); fax 038-460 7094...
Search document Icon - lezen -
Sneek- In de periode 6 juli t/m 10 augustus 2003 worden door de Geref. Kerk te Sneek/Koudum diensten belegd in Koudum voor vakantiegasten. Welke predikant kan en wil voorgaan in Koudum op e...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Kort verslag van de vergadering van de classis Grootegast april 2003
Op donderdag 24 april j.l. kwamen afgevaardigden van de kerken in de classis Grootegast bij elkaar in Leek. Na onderzoek van de geloofsbrieven bleek dat de vergadering wettig bijeen was. Het gebr...
Search document Icon - lezen - Oproep classisvergadering Groningen
De raad van de Gereformeerde Kerk te Helpman, daartoe aangewezen door de classis, op de vergadering van 24 april j.l., nodigt de kerken van de classis Groningen uit voor de vergadering die op
Search document Icon - lezen - Oproep vergadering classis Leeuwarden.
Hierbij worden de kerken in het classicale ressort Leeuwarden opgeroepen voor een vergadering van de classis, te houden D.V. woensdag 18 juni a.s., aanvang 20.00 uur, in 'Het Pand'-, Grote Ke...
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - BGJ-Jongerendag 2003 op D.V. 29 mei 2003 in Zwolle "Vechten"
Willen we nog wel vechten voor God?......
Search document Icon - lezen - Concert in Veenhuizen
Korenconcert op 31 mei 2003......
Search document Icon - lezen - DOX 25+ in concert
Winsum - Zaterdag 14 juni geeft het projectkoor DOX 25+ onder de naam ZILT het eerste concert in ‘De Poort’ in Winsum. Evenals het jeugdkoor DOX staat ook ZILT o.l.v Nellie Bolhui...
Search document Icon - lezen - Orgelconcert Jaap Kroonenberg in de Ontmoetingskerk
Zuidlaren - Op zaterdag 17 mei a.s. om 20.00 uur, zal de organist Jaap Kronenburg uit Maassluis een concert geven op het orgel van de Ontmoetingskerk te Zuidlaren (terrein...
Search document Icon - lezen - “The English Anthem” in Bedum
Bedum - Zaterdag 17 mei is er in Bedum koormuziek te horen uit de Engelse traditie. Het jeugdkoor Rejoice, het jeugdensemble Focaliber en het Henry Purcell Ensemble, allen uit Roden, zulle...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Bezwaren tegen drs. A.L.Th. de Bruijne afgewezen
Verslag curatorenvergadering 27 maart, 10 april en 8 mei 2003.......
Search document Icon - lezen - Toch nog theologie studeren?
Je hebt al langer theologie willen studeren. Maar het is er nooit van gekomen. Of je voelt juist de laatste tijd de roeping op je afkomen om predikant te worden. Maar het lijkt nu te laat. Want G...
Search document Icon - lezen - Woord en Daad 30 jaar
Gorinchem – Het begon met een groep bevlogen vrijwilligers, een paar typemachines op een zolderkamer en enkele projecten in de derde wereld. Dertig jaar later is Woord en Daad uitgegroeid tot een professionele organisatie, actief in 16 landen in Afrika, Azië en Midden-Amerika. De betrokkenheid van de achterban is nog altijd onverminderd groot, en de motivatie dezelfde: armoedebestrijding vanuit christelijk perspectief.......
Hide details for SignalementSignalement
Search document Icon - lezen - Pier Poortinga
In de rubriek S ignalement stellen wij aan de hand van een aantal vaste vragen nieuwe predikanten uit de regio aan u voor. We beginnen met ds. P. Poortinga, die langs de weg van art. 8 dominee g...