UITGAVE Kerkbode


nummer

13

datum

24-JUN-2017THEMA
The return of the King vlgnr 13

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for ColumnColumn
Search document Icon - lezen - Samen verantwoordelijk
Het onderwerp leeft. Ik schrijf deze bijdrage de middag voordat de besluitvorming van man/vrouw en ambt op de agenda staat. Ik heb me net heen geworsteld door een aantal voorstellen, tegenvoorstellen, amendementen en wat dies meer zij. Vorige week ben ik zelf ook nog op pad geweest, samen met andere afgevaardigden na te denken over een voorstel. Het onderwerp leeft onder de afgevaardigden en ik merk ook dat het leeft in de kerken. Hoewel… ik denk dat er ook velen zijn die om wat voor reden dan......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Om de Heer
De synode van de GKv nam het besluit om alle ambten voor vrouwen open te stellen. Twee dagen voor ik dit artikel schreef, nam de synode dit besluit. En besloot daarbij om de effectuering ervan over te laten aan de kerken zelf.......