UITGAVE Kerkbode


nummer

39

datum

15-OKT-2004THEMA
De Nieuwe Bijbel Vertaling vlgnr 2

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document IconText Icon - lezen - Wat betekent ‘P I M’ ? - A.H. Driest
De prijs nu was twee derde sikkel voor de zeisen en de ploegscharen n ene derde sikkel voor de hakken en de bijlen en voor het vastzetten van de prikkels, 1 SamuŽl 13: 21 ( NBG vertaling 1951) Maar zij hadden enige tandige vijlen tot hun houweelen, en tot hun spaden, en tot de drietandige vorken en tot de bijlen en tot het stellen van de prikkelen, 1 SamuŽl 13: 21 ( St. Vertaling) ......
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document IconText Icon - lezen - Dat wordt wennen! - W.A.E. Brink
Tot nu toe was hij behoorlijk ver van ons bed. Maar nu ligt hij misschien binnenkort op ons nachtkastje, de nieuwe bijbelvertaling. Nog even, en de eerste exemplaren worden officieel aangeboden. Volgende maand ligt de NBV in alle boekwinkels. En dan komt de vraag wel heel dichtbij: willen we die NBV nu ook in de kerk gaan lezen? Zondag in de eredienst? We zijn natuurlijk thuis al heel wat gewend. Veel gezinnen lezen aan tafel uit Groot Nieuws of uit Het Boek, sommigen uit de Willibrordvertaling.......
Search document IconText Icon - lezen - De Nieuwe Bijbelvertaling (2) Brontekstgetrouw en doeltaalgericht - Henk Ruiter
In het eerste artikel is naar voren gekomen dat vertalers voortdurend keuzes moeten maken. Aan het project De Nieuwe Bijbelvertaling hebben meer dan twintig vertalers meegewerkt. Natuurlijk bestaat dan het gevaar dat deze mensen in gelijke gevallen andere keuzes maken of een gelegenheidsbeslissing nemen, met als onvermijdelijk gevolg dat de vertaling een soort lappendeken wordt. Om dat te voorkomen zijn de vertaalmethode en de daarbij behorende vertaalregels en –afspraken duidelijk vastgelegd. ......
Search document IconText Icon - lezen - Holwerda en tekstkritiek - A.H. Driest
De vorige keer hebben we iets doorgegeven uit de tijd dat de nieuwe vertaling van 1951 het licht zag. In het tijdschrift ‘De Reformatie’ gaf prof. B. Holwerda zijn kijk op deze nieuwe vertaling weer. Hij draagt punten aan die ook vandaag, nu er weer een nieuwe vertaling van de bijbel is verschenen, hun waarde behouden. A.H. Driest ......
Search document Icon - lezen - Zonnehuis - Nelleke Kemps
@t Hier is hij weer ‘meneer’, een vriendelijke heer die niet meer alles weet. ‘Hij heeft hier vroeger wel gepreekt’, vertelt zijn vrouw vol trots. Maar dat is men, net als haar man, alweer ve...
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Gereformeerd blijven - J.H. Kuiper
Een felicitatie Zaterdag 9 oktober vierde het Nederlands Dagblad zijn jubileum. Zestig jaar bestaat de krant al. Naam en opzet waren in het begin anders. Van een typisch binnenkerkelijk ni...
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Ds. Sieds de Jong vertrekt uit Buitenpost
Zondag 17 oktober a.s. neemt ds. Sieds de Jong afscheid van de geref. kerk (vrijg.) te Buitenpost. De afscheidsdienst wordt gehouden om 14.15 uur in de Fonteinkerk aan de Achtkant. Ds. De Jong is...
Search document Icon - lezen -
Verhuizing: Assen – Ds. S. de Jong gaat per 19 oktober 2004 verhuizen van: de Achtkant 18, 9285 VG Buitenpost naar: Aquarius 38, 9405 RC Assen. Beroepingswerk GKV: Be...
Search document Icon - lezen -
Kringvergadering Groningen-west – Op donderdag 4 november 2004. In de Gereformeerde kerk, Tolberterstraat 24 te Leek. Aanvang: 19.45 uur. Onderwerp: Staat Christus’ kerk voor een n...
Search document Icon - lezen -
Afscheid Op 10 oktober 2004 heeft ds. E.J. van den Bos afscheid genomen van de gemeente van de gereformeerde kerk (Vrijgemaakt) van Noardburgum. Ds. E.J. van den Bos heeft het op hem uit...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Concept agenda voor de classis Groningen van 28 oktober 2004
1. Opening namens de samenroepende kerk Bedum. 2. Rapport over het onderzoek van de geloofsbrieven en de presentielijst. 3. Constituering van de vergadering. 4. Vaststelling van de agenda. 5. a. v...
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Concert in Grootegast.
Op D.V. zaterdag 30 oktober a.s. is er een uitvoering van Exultate Deo (Grootegast) met gospelkoor Reflection uit Assen. Dit om 19.45 uur in de “Morgenster”, Weegbree 9 te Groo...
Search document Icon - lezen - CONGRES GEREFORMEERDE BIJBELSTUDIEBOND
Zwolle - De Gereformeerde Bijbelstudiebond organiseert in samenwerking met Deputaten Bijbelvertaling en met medewerking van het Nederlands Bijbelgenootschap een werkcongres. Dit congres zal...
Search document Icon - lezen - Jeugdkoor Dox, Oud & Nieuw
Winsum – Op 22 & 23 oktober zal Dox in Winsum een uitgebreid spektakel van muziek, drama en dans neerzetten met twee dirigenten! Dox neemt met deze concerten afscheid van Nellie Bolhu...
Search document Icon - lezen - Sing - In
Winschoten - Op DV zaterdag 30 oktober 2004 organiseren de Christelijk Geref. Kerk en de Geref. Kerk Vrijgemaakt een sing-in. Aanvang van deze avond is 19.30 uur. Plaats: De Rank, Pottebakke...
Search document Icon - lezen - VOORLICHTINGSDAG 2004
De jaarlijkse voorlichtingsdag van de Theologische Universiteit te Kampen wordt D.V. gehouden op dinsdag 9 november a.s. in het gebouw van de universiteit, Broederweg 15 te Kampen. De voorlichting...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Verschenen: Jaarverslag 2003 Bijbelvereniging v/h De Nederlandse Gideons
Onder het vertrouwde motto In elke hotel- en ziekenhuiskamer een Bijbel mochten we ook in het jaar 2003 ons werk doen: het verspreiden van Bijbels en Bijbelgedeelten in hotels, bungalowparken, pensions, ziekenhuizen, schepen en gevangenissen. Ons zesenvijftigste jaarverslag licht u graag in over de voortgang.......