UITGAVE Kerkbode


nummer

12

datum

19-MRT-2004THEMA
Navolgers van Jezus vlgnr 3

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - Echtscheiding en hertrouwen - P.L. Voorberg/H. Pathuis
Deputaten “huwelijk en echtscheiding” deden een belangrijk rapport het licht zien onder de titel “Echtscheiding en hertrouwen?” met als ondertitel: “Aanzet tot een nieuwe benadering van echtscheiding, tucht en hertrouwen. Populaire versie van het echtscheidingsrapport dat geschreven is voor de Generale Synode Zuidhorn 2002-2003”. [We korten dit in het vervolg af als EH]. In het Gereformeerd Kerkblad voor het midden en zuiden van het land van 24 januari 2004 gaf ds. R. Heida er een samenvatting......
Search document Icon - lezen - Is dit toch gebeurd - R. Heida
Het aantal huwelijken is in 2003 weer afgenomen. Dat berichtte ons dagblad. Drie procent minder werden er gesloten het vorig jaar. Hoeveel er tegelijk ontbonden zijn, stond er niet bij. Ik vrees, dat die lijn niet de andere kant om gebogen is, sinds de mogelijkheid van flitsscheidingen zelfs geopend werd. Er zijn heel wat factoren in onze tegenwoordige maatschappij, die er aan meehelpen, dat levenslange trouw door velen niet opgebracht wordt. We denken in het algemeen aan de sterke neiging om al......
Search document IconText Icon - lezen - Jezus navolgen in gebed & geloof - Sieds de Jong
‘Jezus navolgen’ is het thema deze maand. Je kunt daarbij op een heleboel punten wijzen. Ik wil me deze week op 2 concentreren: het gebed en het geloof. Hoe zag Jezus’ gebedsleven eruit? Hoe moeten wij Hem – biddend – navolgen? En wat heeft Jezus ons over ‘geloven’ te zeggen? ......
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - Ambt en pastoraat - J.P. van der Wal
Dit keer een Persschouw uit een Persschouw. Ik las het in het blad Opbouw.......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Extreem J.H. Kuiper
Precies tweeŽneenhalf jaar na de aanslagen op het World Trade Center te New York ontploften de bommen in Madrid. Hiermee is een verband tussen beide gebeurtenissen gesuggereerd dat tot nu toe niet bewezen is, maar wel voor de hand ligt. Op grond van de nu beschikbare gegevens. De wereld raakt in de greep van de steeds feller wordende terreur van extreme organisaties. Het doel dat voor hen niet ter discussie staat, heiligt in hun ogen deze middelen. In dit geval het middel van de bomaanslag met v......