UITGAVE Kerkbode


nummer

33

datum

9-SEP-2005THEMA
Vroomheid vlgnr 2

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document IconText Icon - lezen - Vroomheid en woestijn (2) - Matthijs Haak
In het vorige artikel werd een begin gemaakt met het zoeken naar wat vroomheid is en uit welke componenten dat bestaat. Meer bepaald werd het onderwerp: vroomheid en woestijn. Na een korte bepaling van het gebied ging het over de vroomheid van mensen van afzondering zoals daarover in een vorig jaar verschenen serie was geschreven. Bij die visie heb ik vragen gesteld en ben ik begonnen met een weergave van een boek van Henri Nouwen over (de uitspraken van) de woestijnvaders. In dit artikel volgt......
Search document Icon - lezen - Kerkelijk Tweestromenland - G.F. de Kimpe 2. De noodzaak van de wedergeboorte
Wedergeboorte - wat is dat een belangrijk iets! En als iemand je daarop aanspreekt - zoals hier - mag je daar best serieus mee bezig zijn. Het is immers k de toets van je eigen geloof! En sluit daarbij dan nooit bij voorbaat uit dat er bij jezelf iets te corrigeren valt! Ga open het gesprek in. Dat willen we ook op dit moment proberen. ......
Search document Icon - lezen - Kerkelijk Tweestromenland (2) - A.H. Driest
Ter inleiding......
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - En van tween - J.P. van der Wal
Vakantieleed......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Homo homini lupus - Jan Kuiper
Wat velen verbijsterde in de afgelopen week was de volstrekte hulpeloosheid van het machtigste land ter wereld om binnenshuis de gevolgen van een natuurramp aan te pakken. Mede daardoor is het aantal doden niet te overschatten op dit moment. Ondanks de stellige bewering van het tegendeel door minister Rice, zelf zwart, blijft toch het vermoeden bestaan dat de traagheid te maken zou hebben met de huidskleur van de getroffenen. De berichten blijven elkaar tegenspreken. Terwijl gemeld wordt dat de......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen -
Oproep samenkosten Ameland Ameland - Herhaalde oproep voor het naseizoen, om voorgangers (predikanten of preeklezers) voor de samenkomsten op de zondagen 25 september en 9 o...
Search document Icon - lezen -
Preekverzoeken Hoogkerk - Ds. de Boer van Hoogkerk kan geen preekverzoeken in overweging nemen....
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - classis Groningen
Buitengewone vergadering classis Groningen......
Search document Icon - lezen - Classis Leeuwarden
Voorlopige agenda van de vergadering van de classis Leeuwarden, te houden D.V. op woensdag 21 september 2005, aanvang 20.00 uur, in “De Morgenster”, Vrijheidsplein 1, Leeuwarden......
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Orgelconcert Damwoude
Damwoude- Op D.V. zaterdag 17 september zal er om 20.00 uur weer een orgelconcert gegeven worden op het prachtige Van den Heuvel-orgel in de Chr. Gereformeerde Sionskerk aa...
Search document Icon - lezen - Orgelconcert Zuidlaren
Zuidlaren – Zaterdagavond 10 september om 20.00 uur geeft Klaas-Jan Mulder zijn jaarlijks concert op het orgel van de Ontmoetingskerk Dennenoord-Zuidlaren. Het programma voor...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Arabischtalige dienst in Rotterdam
Rotterdam – Op zondag 11 september 2005 organiseert de kerkenraad van Rotterdam-Stad een Arabischtalige kerkdienst in het kerkgebouw aan de Kuipersstraat. In deze dienst, die om
Search document Icon - lezen - Eerste BCB-beurs in IJsselhallen
Zwolle- Op zaterdag 17 september 2005 wordt in de IJsselhallen Zwolle voor de eerste keer de BCB-beurs gehouden. In feite is dit de 28e editie van de bekende CLK-beurs. Deze bo...
Search document Icon - lezen - Open Monumentendag Routes en tentoonstelling in de Gemeente Eemsmond.
Eemsmond- Tijdens Open Monumentendag, op zaterdag 10 september, zijn in heel Nederland monumenten van ons religieus erfgoed te bezichtigen. In de Noord Groninger gemeente Eemsm...
Search document Icon - lezen -
De cursus ‘Gaan in het spoor van de Bijbel’, gegeven door dr. Jochem Douma en drs. Adrian Verbree, gaat z’n tweede jaar in. De belangstelling hiervoor op de avonden in Rotterdam en Zwoll...
Search document Icon - lezen -
KAMPEN - De rector van de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken (vrijg.) in Nederland belegt, mede namens het curatorium, een bijeenkomst waarin afscheid genomen zal wor...